H1 Werk en beroep

studied byStudied by 1 person
0.0(0)
get a hint
hint

l'enseignement m

1 / 491

encourage image

There's no tags or description

Looks like no one added any tags here yet for you.

492 Terms

1

l'enseignement m

opvoeding

New cards
2

l'éducation f

onderwijs; opvoeding

New cards
3

l'école f

school

New cards
4

un écolier, une écolière

scholier

New cards
5

un élève, une élève

leerling(e)

New cards
6

un étudiant, une étudiante

student(e)

New cards
7

une filière

studierichting

New cards
8

un professeur

leraar, docent, hoogleraar, professor

New cards
9

un instituteur, une institutrice

onderwijzer(es), kleuterleid(st)er

New cards
10

un chargé de cours

docent, lesgever

New cards
11

l'enseignement primaire m, l'enseignement fondamental m

basisonderwijs

New cards
12

l'école maternelle f

kleuterschool

New cards
13

l'école élémentaire f

lagere school

New cards
14

l'enseignement secondaire m; les études secondaires fpl

middelbaar onderwijs, secundair onderwijs, voortgezet onderwijs

New cards
15

Enseignement secondaire en France

middelbare opleiding in Frankrijk

New cards
16

le collège

het collège

New cards
17

le Diplôme national du brevet; le brevet (des collèges)

diploma na 4 jaar middelbaar onderwijs (deze eerste fase van het voortgezet onderwijs wordt gegeven in de zogenoemde collèges en is voor iedereen gelijk vgl. middenschool)

New cards
18

le lycée

het lycée

New cards
19

le bac(calauréat)

baccalauréat' (eindexamen na de tweede fase van het Franse middelbaar onderwijs; wordt gegeven in de zogenaamde lycées en duurt na het collège nog 3 jaar)

New cards
20

le bac(calauréat) technologique

einddiploma technisch middelbaar onderwijs

New cards
21

le bac(calauréat) général

einddiploma algemeen middelbaar onderwijs

New cards
22

le bac(calauréat) professionnel (Bac pro)

einddiploma middelbaar beroepsonderwijs

New cards
23

le brevet d'études professionnelles (BEP)

tussendiploma middelbaar beroepsonderwijs voor wie een Bac pro wil behalen

New cards
24

le certificat d'aptitude professionnelle (CAP)

einddiploma middelbaar beroepsonderwijs (gespecialiseerder dan BEP)

New cards
25

Enseignement secondaire en Belgique

de middelbare school in België

New cards
26

l'enseignement secondaire général m

Algemeen Secundair Onderwijs (ASO) (NL: vwo, voorbereidend wetenschappelijk onderwijs en havo, hoger algemeen voortgezet onderwijs)

New cards
27

les humanités fpl

humaniora

New cards
28

la rhéto(rique)

6de jaar ASO

New cards
29

l'enseignement secondaire technique m

Technisch Secundair Onderwijs (TSO)

New cards
30

l'enseignement secondaire professionnel m

Beroepssecundair Onderwijs (BSO) (NL: vmbo, voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs)

New cards
31

l'enseignement secondaire artistique m

Kunstsecundair Onderwijs (KSO)

New cards
32

les études (supérieures) fpl

studie (niet: studies*); hoger onderwijs

New cards
33

le brevet de technicien supérieur (BTS)

diploma na 2 jaar hoger technisch onderwijs (een praktijkgerichte opleiding na het baccalauréat die gevolgd kan worden aan een lycée of een particuliere school voor hoger onderwijs)

New cards
34

le diplôme universitaire de technologie (DUT)

einddiploma van een universitaire, beroepsgerichte opleiding (wordt gegeven aan een aan een universiteit verbonden zelfstandig Institut Universitaire de Technologie (IUT))

New cards
35

l'université f

universiteit

New cards
36

la licence (bac +3) (le baccalauréat universitaire)

bachelor(opleiding)

New cards
37

le master (bac +5) (la maîtrise universitaire)

master(opleiding)

New cards
38

le doctorat (bac +8)

doctoraat

New cards
39

la classe préparatoire (aux grandes écoles) (CPEG)

vooropleiding, voorbereidende opleiding (in een lycée na selectie ter voorbereiding op de toelatingsexamens van de grandes écoles of de ESC)

New cards
40

la grande école

prestigieuze (staats)hogeschool voor topambtenaren (met een verhoogde toelatingsdrempel: na het baccalaureaatsexamen dient men een speciale vooropleiding (CPGE) van twee jaar te volgen ter voorbereiding op het vergelijkende toelatingsexamen)

New cards
41

l'Ecole Superieure de Commerce (ESC)

particuliere hogeschool voor de handelswetenschappen

New cards
42

l'école de gestion f

opleidingsinstituut voor bedrijfskunde, business school

New cards
43

l'Ecole des Hautes Etudes Commerciales

hogeronderwijsinstelling in frankrijk (grande école) over handelswetenschappen en business

New cards
44

la haute école (B)

hogeschool

New cards
45

le concours (d'entrée)

vergelijkend (toelatings)examen

New cards
46

l'examen d'entrée

toelatingsexamen (niet: ingangsexamen*)

New cards
47

un brevet

getuigschrift, diploma

New cards
48

le diplôme

diploma

New cards
49

obtenir

behalen, verkrijgen

New cards
50

décrocher

behalen, verkrijgen

New cards
51

diplômé(e)

gediplomeerd

New cards
52

l'équivalent m

equivalent

New cards
53

se spécialiser

zich specialiseren

New cards
54

la formation

opleiding

New cards
55

suivre une formation

een opleiding volgen

New cards
56

l'apprentissage m

. leerlingwezen

New cards
57

l'apprenti, l'apprentie

leerling(e)

New cards
58

Diplôme du baccalauréat professionnel

einddiploma middelbaar beroepsonderwijs (na een 3-jarige opleiding volgend op de eerste fase van het middelbaar onderwijs)

New cards
59

le brevet de compagnon professionnel (BC) (F)

vakdiploma (na een 3-jarige, primaire opleiding in het kader van het leerlingwezen)

New cards
60

le brevet de maîtrise (BM) (F)

diploma van meester in een ambacht (typisch Frans; met dit diploma kan men in Frankrijk de titel verwerven van 'maître-artisan'; in Nederland alleen mogelijk in het kader van een privaatrechtelijk besluit i.v.m. de erkenningsregeling voor een bepaalde branche)

New cards
61

le stage (en entreprise)

(bedrijfs)stage

New cards
62

effectuer un stage

uitvoeren, verrichten, doen

New cards
63

le, la stagiaire (en entreprise)

stagiair(e)

New cards
64

la formation initiale

oorspronkelijke opleiding

New cards
65

la formation continue

permanente educatie, levenslang leren, "lifelong learning"

New cards
66

le diplomé, la diplômée

gediplomeerde (m/v)

New cards
67

sur le tas

in de praktijk

New cards
68

se recycler

zich omscholen

New cards
69

le recyclage

omscholing, bijscholing

New cards
70

le stage (de formation)

cursus

New cards
71

le, la stagiaire (en formation)

cursist(e)

New cards
72

le marché de l'emploi

arbeidsmarkt

New cards
73

un emploi

baan, betrekking (liever niet: job)

New cards
74

un job

baan (liever niet: job)

New cards
75

l'emploi m

werkgelegenheid (liever niet: tewerkstelling)

New cards
76

le poste

baan, betrekking (liever niet: job)

New cards
77

l'offre d'emploi(s) f

banenaanbod, werkaanbiedingen

New cards
78

la demande d'emploi(s)

vraag naar werk, aantal werkzoekenden

New cards
79

(le) Pôle Emploi (F)

"Frans arbeidsbureau" (in Vlaanderen: VDAB, in Brussel: Actiris, in Wallonië: Forem, in NL: UWV WERKbedrijf)"

New cards
80

le Forem (Office wallon de la formation professionnelle et de l'emploi)

"Waals arbeidsbureau" (in VL: VDAB, in NL: UWV WERKbedrijf)"

New cards
81

Actiris

"Brussels arbeidsbureau" (in VL: VDAB, in NL: UWV WERKbedrijf)"

New cards
82

rechercher

zoeken

New cards
83

recruter, embaucher

(aan)werven, aannemen

New cards
84

l'embauche f

baan, werk, het aannemen van personeel

New cards
85

le recrutement

(aan)werving

New cards
86

vacant(e)

. vacant, beschikbaar, openstaand

New cards
87

un poste vacant, une vacance

vacature, openstaande betrekking

New cards
88

un demandeur d'emploi, une demandeuse d'emploi

werkzoekende (m/v)

New cards
89

le cadre

leidinggevende (functionaris), kaderpersoneel [Belg. Ned.]

New cards
90

le cabinet de recrutement

selectiebureau, wervingsbureau

New cards
91

le chasseur de têtes, la chasseuse de têtes

headhunter (m/v)

New cards
92

le reclassement externe

outplacement

New cards
93

la définition du poste

functieomschrijving

New cards
94

le profil (professionnel)

(beroeps)profiel, profielschets

New cards
95

le collaborateur, la collaboratrice

medewerk(st)er

New cards
96

(hautement) qualifié(e)

(zeer) bekwaam, (hoog)geschoold

New cards
97

débutant(e)

beginnend

New cards
98

bac +3/ bac +5/ ... (F)

bac +3/ bac +5 (hoeveel jaren je na je bac hebt gestudeerd)

New cards
99

l'expérience (professionnelle)

(beroeps)ervaring

New cards
100

expérimenté(e)

ervaren

New cards

Explore top notes

note Note
studied byStudied by 2 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
note Note
studied byStudied by 3 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
note Note
studied byStudied by 5 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
note Note
studied byStudied by 5 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
note Note
studied byStudied by 16 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
note Note
studied byStudied by 60 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
note Note
studied byStudied by 25 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
note Note
studied byStudied by 105905 people
Updated ... ago
4.9 Stars(667)

Explore top flashcards

flashcards Flashcard46 terms
studied byStudied by 61 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
flashcards Flashcard35 terms
studied byStudied by 4 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
flashcards Flashcard102 terms
studied byStudied by 7 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
flashcards Flashcard30 terms
studied byStudied by 37 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
flashcards Flashcard35 terms
studied byStudied by 41 people
Updated ... ago
4.8 Stars(5)
flashcards Flashcard74 terms
studied byStudied by 3 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
flashcards Flashcard88 terms
studied byStudied by 417 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
flashcards Flashcard62 terms
studied byStudied by 57 people
Updated ... ago
5.0 Stars(2)