Easy to confused

studied byStudied by 0 People
0.0(0)
Get a hint
hint

Uninterested

1/190

encourage image

There's no tags or description

Looks like no one added any tags here yet for you.

Studying Progress

New cards
190
Still learning
0
Almost done
0
Mastered
0
190 Terms
New cards

Uninterested

thờ ơ, không quan tâm

New cards
New cards

Disinterested

vô tư, không vụ lợi

New cards
New cards

Formally

chính thức

New cards
New cards

Formerly

trước đây

New cards
New cards

Considerable

đáng kể

New cards
New cards

Considerate

ân cần, chu đáo

New cards
New cards

Appreciable

(adj) Có thể đánh giá được, đáng kể

New cards
New cards

Appreciative

(adj) biết đánh giá, biết thưởng thức

New cards
New cards

Forgettable

có thể quên được

New cards
New cards

Forgetful

hay quên, đãng trí

New cards
New cards

Expectation

sự mong đợi

New cards
New cards

Expectancy

tuổi thọ

New cards
New cards

Respectable

đáng kính

New cards
New cards

Respective

tương ứng

New cards
New cards

Respectful

lễ phép, kính cẩn

New cards
New cards

Comprehensible

dễ hiểu, dễ tiếp thu

New cards
New cards

Comprehensive

toàn diện

New cards
New cards

Beneficent

hay giúp đỡ, tốt bụng

New cards
New cards

Beneficial

có lợi

New cards
New cards

Complimentary

miễn phí, ca ngợi

New cards
New cards

Complementary

bổ sung

New cards
New cards

Farther

Xa hơn (thường để chỉ khoảng cách vật lý)

New cards
New cards

Further

(adj) xa hơn nữa; thêm nữa (dùng để chỉ khoảng cách vật lý, có thể chỉ mức độ)

New cards
New cards

Sensible

hợp lý

New cards
New cards

Sensitive

nhạy cảm

New cards
New cards

Responsible

chịu trách nhiệm

New cards
New cards

Responsive

phản ứng nhanh

New cards
New cards

Successful

thành công

New cards
New cards

Successive

liên tiếp

New cards
New cards

Classical

cổ điển

New cards
New cards

Classic

kinh điển

New cards
New cards

Deadly

gây chết người

New cards
New cards

Deathly

như chết

New cards
New cards

Continual

liên tục, liên miên (có ngắt quãng)

New cards
New cards

Continuous

liên tục, liên tiếp

New cards
New cards

Economical

tiết kiệm (thời gian, tiền)

New cards
New cards

Economic

thuộc kinh tế

New cards
New cards

Specifically

(adv) đặc trưng, riêng biệt ( dùng để chỉ một việc gì đó được thực hiện vì mục đích đặc biệt nào đó)

New cards
New cards

Especially

đặc biệt là (thứ có sự đặc biệt nhiều hơn những thứ khác)

New cards
New cards

Favorite

(adj) được ưa thích, được ưa chuộng eg: Hearing the jazz trio in such a large hall is not my _____ way to enjoy them.

New cards
New cards

Favorable

thuận lợi, có lợi

New cards
New cards

Historical

thuộc về lịch sử ( liên quan đến lịch sử hoặc việc nghiên cứu lịch sử hay cái gì đó được thực hiện ở quá khứ)

New cards
New cards

Historic

mang tính lịch sử ( miêu tả cái gì đó rất quan trọng đến độ người ta phải ghi nhớ nos. )

New cards
New cards

Imaginary

(adj) tưởng tượng, ảo

New cards
New cards

Imaginative

giàu trí tưởng tượng

New cards
New cards

Restful

yên tĩnh

New cards
New cards

Restless

bồn chồn, không yên

New cards
New cards

Industrial

thuộc công nghiệp

New cards
New cards

Industrious

cần cù, siêng năng

New cards
New cards

Dependent

phụ thuộc, lệ thuộc

New cards
New cards

Dependable

có thể tin cậy được

New cards
New cards

Effective

(adj) có kết quả, có hiệu lực ( đạt kết quả mà mình mong muốn)

New cards
New cards

Efficient

Có hiệu suất cao (máy móc cao), năng suất cao (con người), dùng để chỉ cách làm việc tốt mà không phí thời gian, công sức, tiền bạc

New cards
New cards

Principle

nguyên tắc

New cards
New cards

Principal

(adj) chính, chủ yếu, có ý nghĩa quan trọng (n) người đứng đầu, giám đốc, hiệu trưởng

New cards
New cards

Later

sau đó

New cards
New cards

Latter

(adj., n) sau cùng, gần đây, mới đây

New cards
New cards

Illicit

bất hợp pháp

New cards
New cards

Elicit

gợi ra, moi ra

New cards
New cards

Entrance

(n) Cổng vào, sự đi vào

New cards
New cards

Entry

sự ghi vào sổ sách, sự đi vào, sự tiếp nhận (pháp lý)

New cards
New cards

Drastically

mạnh mẽ, quyết liệt

New cards
New cards

Dramatically

đột ngột

New cards
New cards

Packaging

bao bì

New cards
New cards

Percentage

tỷ lệ phần trăm

New cards
New cards

Desert

sa mạc

New cards
New cards

Dessert

món tráng miệng

New cards
New cards

Felicitate

khen ngợi, chúc mừng

New cards
New cards

Facilitate

tạo điều kiện

New cards
New cards

Heroine

nữ anh hùng

New cards
New cards

Compliment

lời khen ngợi

New cards
New cards

Complement

bổ sung

New cards
New cards

Intensive

tập trung, chuyên sâu

New cards
New cards

Extensive

(adj) rộng rãi, bao quát

New cards
New cards

Foul

Phạm luật sai sót

New cards
New cards

Error

lỗi

New cards
New cards

Sometime

một lúc nào đó

New cards
New cards

Sometimes

thỉnh thoảng

New cards
New cards

Beside

bên cạnh

New cards
New cards

Besides

ngoài ra

New cards
New cards

Advisory

tư vấn, cố vấn

New cards
New cards

Advisable

thích hợp, đáng theo

New cards
New cards

Suggested

được đề xuất

New cards
New cards

Suggestible

dễ bị ảnh hưởng

New cards