Information & Knowledge

studied byStudied by 0 people
0.0(0)
get a hint
hint

rigid

1 / 165

encourage image

There's no tags or description

Looks like no one added any tags here yet for you.

166 Terms

1

rigid

sztywny, ścisły

New cards
2

orderly

uporządkowany, zdyscyplinowany

New cards
3

extrovert

ekstrawertyk

New cards
4

to be find of

lubić

New cards
5

divergent

rozbieżny, odmienny

New cards
6

convergent

zbieżny

New cards
7

(in)exhaustible

(nie)wyczerpywalny

New cards
8

(ir)replaceable

(nie)wymienialny

New cards
9

(in)significant

(nie)znaczący

New cards
10

(in)conclusive

(nie)przekonujący

New cards
11

(un)conscious

(nie)świadomy/przytomny

New cards
12

(un)deniable

(nie)zaprzeczalny

New cards
13

(un/non-)assertive

(nie)stanowczy

New cards
14

to get ahead

iść do przodu, robić postępy

New cards
15

to loom ahead

nadchodzić (wisieć nad)

New cards
16

to look ahead

patrzeć w przyszłość

New cards
17

to get sth accross

przekazać, wytłumaczyć

New cards
18

look through

przeglądać

New cards
19

to get through

dotrzeć, dodzwonić się

New cards
20

to scrape through

przebrnąć (np. egzamin)

New cards
21

come up to

zbliżać się, pojawiać się

New cards
22

to come out

ukazywać się, wychodzić

New cards
23

to come across

natknąć się na

New cards
24

to think out

przemyśleć

New cards
25

to think over

przemyśleć, rozważyć

New cards
26

to think up

wymyślać coś (nowy pomysł)

New cards
27

to activate

uruchamiać, aktywować

New cards
28

to proceed

kontynuować

New cards
29

to perform

wykonywać, występować

New cards
30

to enact

uchwalać, odgrywać

New cards
31

to overtake

wyprzedzać

New cards
32

to transcend

przekraczać, przewyższać

New cards
33

to rival

konkurować

New cards
34

to dominate

dominować

New cards
35

to evolve

ewoluować

New cards
36

to develop

rozwijać (się), opracować

New cards
37

to establish

ustanowić, założyć

New cards
38

to generate

generować

New cards
39

to substitute

zastąpić

New cards
40

to devise

opracować, obmyślić

New cards
41

to emulate

naśladować

New cards
42

to replicate

odtwarzać

New cards
43

to visualise

wizualizować

New cards
44

to perceive

postrzegać

New cards
45

to predict

przewidywać

New cards
46

to forecast

prognozować

New cards
47

lift-off

wystartować

New cards
48

stardust

gwiezdny pył

New cards
49

to disappear into a black hole

znikać

New cards
50

quantum leap

krok milowy

New cards
51

big bang

radykalne zmiana

New cards
52

atomic

jednostkowy

New cards
53

to go into warp speed

bardzo szybko

New cards
54

to put sb light years ahead of sb

być o lata świetlne dalej

New cards
55

to glow

świecić (jak świeca)

New cards
56

to flicker

rozbłysnąć (tańczący płomień zapałki)

New cards
57

to flash

błyskać (tak oczoyebnie)

New cards
58

to shimmer

takie drżące światło

New cards
59

to glisten

połyskiwać (na mokrej powierzchni)

New cards
60

to sparkle

skrzyć się (tak brokatowo)

New cards
61

to twinkle

migotać

New cards
62

to gleam

lśnić (odbijać od siebie światło)

New cards
63

to glint

pobłyskiwać

New cards
64

quest

poszukiwanie, pogoń

New cards
65

to indulge

pobłażać, dogadzać

New cards
66

Indulgence

pobłażliwość

New cards
67

indulgent

pobłażliwy, ulegający

New cards
68

unsettling

niepokojący

New cards
69

to ply one's trade

wykonywać swój zawód

New cards
70

(to) venture

przedsięwzięcie

New cards
71

undertaking

zobowiązanie

New cards
72

leading

wiodący

New cards
73

imposing

okazały, imponujący

New cards
74

to stir sth up

wzburzyć, poruszyć

New cards
75

a household name

powszechnie znana nazwa

New cards
76

to blow sth (out) of (all) proportions

wyolbrzymiać coś

New cards
77

off/on the record

nie/oficjalnie

New cards
78

to leak out

wyciekać (wychodzić na jaw)

New cards
79

to be under pressure

być pod presją

New cards
80

to put pressure on sb

wywierać na kimś presję

New cards
81

the sooner the better

im szybciej tym lepiej

New cards
82

to stamp sth out

pozbyć się, stłumić

New cards
83

to go away

odejść, zniknąć

New cards
84

to blow over

ucichnąć

New cards
85

to cast doubt(s) on

podważać

New cards
86

(to) tangle

plątać, plątanina

New cards
87

to entangle

zaplątać, wplątać

New cards
88

to disentangle

rozplątać, rozwikłać

New cards
89

non-conformity

niezgodność

New cards
90

tech-savvy

obyty z techniką

New cards
91

luddite

boomer (odludek technologiczny)

New cards
92

to extract

wyciągać, wydobywać

New cards
93

to retrieve

odzyskać, przywracać

New cards
94

tidbits of (information)

smaczki

New cards
95

to await

wyczekiwać

New cards
96

to disclose

ujawniać

New cards
97

snippet of

skrawek czegoś

New cards
98

nuggets of

ułamek czegoś

New cards
99

to distort

przekręcić, przeinaczyć

New cards
100

to convey

przekazywać, wyrażać

New cards

Explore top notes

note Note
studied byStudied by 10 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
note Note
studied byStudied by 2 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
note Note
studied byStudied by 19 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
note Note
studied byStudied by 34 people
Updated ... ago
5.0 Stars(2)
note Note
studied byStudied by 28 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
note Note
studied byStudied by 69 people
Updated ... ago
5.0 Stars(2)
note Note
studied byStudied by 5 people
Updated ... ago
5.0 Stars(2)
note Note
studied byStudied by 6582 people
Updated ... ago
4.7 Stars(30)

Explore top flashcards

flashcards Flashcard440 terms
studied byStudied by 1 person
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
flashcards Flashcard54 terms
studied byStudied by 5 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
flashcards Flashcard45 terms
studied byStudied by 8 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
flashcards Flashcard54 terms
studied byStudied by 48 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
flashcards Flashcard44 terms
studied byStudied by 8 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
flashcards Flashcard34 terms
studied byStudied by 2 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
flashcards Flashcard146 terms
studied byStudied by 6 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
flashcards Flashcard75 terms
studied byStudied by 1 person
Updated ... ago
5.0 Stars(1)