Kodtech

studied byStudied by 3 People
0.0(0)
Get a hint
hint

Hamis

1/147

Studying Progress

New cards
147
Still learning
0
Almost done
0
Mastered
0
147 Terms
New cards

Hamis

Az RS-kódok paritásellenőrző polinomja (n-k) rendű.

New cards
New cards

Hamis

A BSC-n a 0-ról 1-re és 1-ről 0-ra történő tévesztésnek nem azonos a valószínűsége.

New cards
New cards

Hamis

A Hamming kódok csak binárisak lehetnek.

New cards
New cards

Hamis

A generátor mátrix k*(n-k)-s.

New cards
New cards

Hamis

Egy (n,k) paraméterű kód MDS tulajdonságú, ha minden (n-k+1) hibát javítani tud.

New cards
New cards

Hamis

Egy lineáris kódnak a paritás és generátor mátrixa egymás transzponáltjai.

New cards
New cards

Hamis

GF(4)-ben 2*2=2.

New cards
New cards

Hamis

Semmilyen lineáris kód nem lehet MDS-kód.

New cards
New cards

Hamis

Az RS-kód csak bináris esetben alkalmazható.

New cards
New cards

Hamis

A GF(q) esetén, ha q=p^k és p prím, akkor a modulo aritmetika teljesíti a test axiómákat.

New cards
New cards

Hamis

Ha a kód perfekt, akkor MDS.

New cards
New cards

Hamis

Egy lineáris kód minimális távolságának megállapítása minimum O(2^(2k)) komplexitású.

New cards
New cards

Hamis

Egy (n,k) paraméterű kód MDS tulajdonságú, ha minden (n-k+1) hibát javítani tud.

New cards
New cards

Hamis

A GF(7)-ben a nem rövidített kódok paraméterei lehetnek 4 és 2.

New cards
New cards

Hamis

Egy (GF(2))^k feletti polinom konjugált gyökei a GF(2)-ben vannak.

New cards
New cards

Hamis

Semmilyen lineáris kód nem lehet MDS-kód.

New cards
New cards

Hamis

A generátor mátrix és a paritás ellenőrző mátrix lineáris kód esetében egymástól függetlenül megválasztható.

New cards
New cards

Hamis

A legkisebb súlyú hibavektort azért kell választani, mert ennek a legkisebb az előfordulási valószínűsége.

New cards
New cards

Hamis

Maradékos osztás nem végezhető shift regiszeteres architektúrával.

New cards
New cards

Hamis

Hibavektor a paritás ellenőrző mátrix inverzének és a szindróma vektornak a szorzata.

New cards
New cards

Hamis

A (7,2) paraméterű kód, amely csak minden egy hibát tud javítani, lehet MDS-kód.

New cards
New cards

Hamis

A szindrómadekódolási táblázatban a kódszavak és a vett vektorok szerepelnek.

New cards
New cards

Hamis

Szisztematikus kódoknál az üzenet rész nem része a kódszónak.

New cards
New cards

Hamis

A GF(q) Galios testben csak egy primitív elem lehet.

New cards
New cards

Hamis

A szisztematikus kódok paritás ellenőrző mátrixánál az utolsó k*k -s szegmens egységmátrix..

New cards
New cards

Igaz

A GF(q)-ban ha modulo aritmetikát alkalmazunk, akkor q csak prímszám lehet.

New cards
New cards

Igaz

Egy C(n,k) lineáris bináris kód paritásellenőrző mátrixa (n-k)*n típusú.

New cards
New cards

Igaz

A GF(q^m)-ben az aritmetikát vektorokkal is leírhatjuk.

New cards
New cards

Igaz

Egy lineáris kód esetében a kódszavak bármely lineáris kombinációja, szintén kódszó.

New cards
New cards

Hamis

Egy bináris lineáris kódnál azonos szindrómavektorhoz tartozó hibavektorok csak azonos súlyúak lehetnek.

New cards
New cards

Igaz

A trellis-diagram egy RS-kód állapot ábrázolása.

New cards
New cards

Igaz

Az MDS kódoknál jobb blokk kód nem létezik.

New cards
New cards

Hamis

Az RS-kód (Reed-Solomon) csak egy hibát tud javítani.

New cards
New cards

Igaz

Az RS-kódnak létezik shiftregiszteres implementációja.

New cards
New cards

Igaz

A C(n,k) bináris lineáris kód szabványos elrendezése 2^k oszlopot tartalamaz.

New cards
New cards

Igaz

Az RS-kód mindig MDS tulajdonságú.

New cards
New cards

Igaz

Az RS-kódok spektrális előállítása a kódszóból az üzenet visszanyerését könnyíti meg.

New cards
New cards

Igaz

Egy MDS kód esetében a dmin nagyobb, mint a redundancia.

New cards
New cards

Igaz

Egy nem szisztematikus, de lineáris kód esetében az üzenet a kódszóból mátrix konverzióval kapható.

New cards
New cards

Igaz

Lineáris kódoknál a kódszavak a generátor mátrix sorai által kifeszített térben vannak.

New cards
New cards

Hamis

A konvulúciós kódok nem lineárisak.

New cards
New cards

Hamis

A PGZ eljárásnál csak a hibák helyét kell meghatározni.

New cards
New cards

Hamis

A konvulúciós kódok memóriamentesek.

New cards
New cards

Hamis

A PGZ algoritmusban a hibahely polinom gyökei a hibák értékét adják meg.

New cards
New cards

Hamis

A hibahely lokátor polinom gyökei közvetlenül a hibahelyeket adják.

New cards
New cards

Hamis

Egy t hibát javítani képes lineáris ciklikus kódnál a hibacsapda algoritmus, a hibavektorban tetszőleges helyen előforduló t vagy annál kisebb számú hibát tud javítani.

New cards
New cards

Hamis

A BCH kód mindig MDS tulajdonságú.

New cards
New cards

Hamis

A burst hiba javítására az interleaving nem alkalmazható.

New cards
New cards

Hamis

Minimál polinomok GF(2)-ben irreducibilis polinomok.

New cards
New cards

Hamis

Az (x^n)-1 nem faktorizálható minimál polinomokra.

New cards
New cards

Hamis

A kódosztásos frekvencia ugratásos rendszer (CDMA, FH) kevésbé véd az interferenciáktól, mint a frekvencia osztásos rendszer.

New cards
New cards

Hamis

Egy szorzat kód burst hiba javító képessége nem függ az őt alkotó kódok egyszeri hibajavítóképességétől.

New cards
New cards

Hamis

Egy C(n,k) blokk kód burst hibajavítóképessége (alsó egészrész((n-k+1)/2)).

New cards
New cards

Hamis

Az AWGN mintái lehetnek korreláltak.

New cards
New cards

Hamis

A hibacsapda algoritmusnál nincs szükség regiszterre.

New cards
New cards

Hamis

Kódolatlan esetben a q-áris csatornák hibavalószínűsége ugyanolyan adóteljesítmény mellett jobb, mint a bináris csatornáké.

New cards
New cards

Hamis

A lágy döntési eljárásnál mindig a digitalizált vett vektorral számolunk.

New cards
New cards

Hamis

A konvulúciós kódoknál az idő előrehaladtával felrajzolt trellis-diagram ágainak a száma exponenciálisan növekszik.

New cards
New cards

Hamis

A signature jelek a Hamming kód jelformái.

New cards
New cards

Hamis

A sok felhasználójú jel detekciójánál a signature jelek négyzetével kell megszorozni a vett jelet a detektorban.

New cards
New cards

Hamis

Egy szisztematikus kódnál az üzenet kódszóból történő detekciójához egy visszacsatolt shiftregiszterre van szükség.

New cards
New cards

Hamis

A konvulúciós kódolóban nincsenek modulo 2 összeadók.

New cards
New cards

Hamis

A GF(4)-ban irreducibilis polinom az (x^2)+x.

New cards
New cards

Hamis

A hibacsapda algoritmus ugyanolyan hibavalószínűségű, mint a PGZ algoritmus.

New cards
New cards

Hamis

A q-áris Hamming kód (alsó egészrész)((q-1)/2) darab hibát tud javítani.

New cards
New cards

Hamis

A konvulúciós kódok bithiba valószínűségének a meghatározásában a kiterjesztett állapot függvény deriváltja szerepel.

New cards
New cards

Hamis

Két polinom osztásának nincs shiftregiszter implementációja.

New cards
New cards

Hamis

Egy lineáris blokk kód paritás ellenőrző mátrixa mindig invertálható.

New cards
New cards

Hamis

A kaszkád kódnál a két kód részkód (n1,k1) és (n2,k2) paraméterei egymástól függetlenül tetszőlegesek lehetnek.

New cards
New cards

Hamis

Egy lineáris blokk kód generátor mátrixa (n-k)*n-es.

New cards
New cards

Hamis

A spektrális kódolás esetén nem lehet levágással megkapni az üzenetet.

New cards
New cards

Hamis

A kaszkád kód esetén az (n1,k1) kódból és az (n2,k2) kódból képezünk egy (n1k1,n2k2) kódot.

New cards
New cards

Hamis

A minimál polinomok gyökei mindig GF(2)-ből vannak.

New cards
New cards

Hamis

Minden (n,k) paraméterű ciklikus kód generátor polinomja osztja az (x^n)-x polinomot.

New cards
New cards

Hamis

A spektrális kódolás esetén a vett vektor Fourier transzformáltjának első k komponense megegyezik a hibavektor Fourier transzformáltjának első k komponensével.

New cards
New cards

Igaz

A PGZ eljárás során mindenképpen szükség van lineáris egyenletrendszerek megoldására.

New cards
New cards

Igaz

A blokk kódok burst hiba javítóképessége: (alsó egészrész((n-k)/2)).

New cards
New cards

Hamis

Bináris Hamming kód minden két hibát tud javítani.

New cards
New cards

Hamis

Két független, bináris, egyenletes eloszlású valószínűségű változó kölcsönös információja 2.

New cards
New cards

Igaz

Minél nagyobb a csatorna jel viszonya, annál kisebb a BSC hibavalószínűsége.

New cards
New cards

Igaz

Memóriával bíró csatorna esetén a minimális Hamming távolságú döntés nem optimális.

New cards
New cards

Hamis

Ha egyértelműen akarunk dekódolni változó hosszúságú kódot, akkor a kódszó hossza tetszőleges.

New cards
New cards

Hamis

Léteznek ciklikus, de nem lineáris kódok.

New cards
New cards

Igaz

A főpolinomnak legnagyobb hatványkitevőhöz tartozó együtthatója 1.

New cards