Kodtech

studied byStudied by 3 people
0.0(0)
get a hint
hint

Hamis

1 / 146

Tags and Description

147 Terms

1

Hamis

Az RS-kódok paritásellenőrző polinomja (n-k) rendű.

New cards
2

Hamis

A BSC-n a 0-ról 1-re és 1-ről 0-ra történő tévesztésnek nem azonos a valószínűsége.

New cards
3

Hamis

A Hamming kódok csak binárisak lehetnek.

New cards
4

Hamis

A generátor mátrix k*(n-k)-s.

New cards
5

Hamis

Egy (n,k) paraméterű kód MDS tulajdonságú, ha minden (n-k+1) hibát javítani tud.

New cards
6

Hamis

Egy lineáris kódnak a paritás és generátor mátrixa egymás transzponáltjai.

New cards
7

Hamis

GF(4)-ben 2*2=2.

New cards
8

Hamis

Semmilyen lineáris kód nem lehet MDS-kód.

New cards
9

Hamis

Az RS-kód csak bináris esetben alkalmazható.

New cards
10

Hamis

A GF(q) esetén, ha q=p^k és p prím, akkor a modulo aritmetika teljesíti a test axiómákat.

New cards
11

Hamis

Ha a kód perfekt, akkor MDS.

New cards
12

Hamis

Egy lineáris kód minimális távolságának megállapítása minimum O(2^(2k)) komplexitású.

New cards
13

Hamis

Egy (n,k) paraméterű kód MDS tulajdonságú, ha minden (n-k+1) hibát javítani tud.

New cards
14

Hamis

A GF(7)-ben a nem rövidített kódok paraméterei lehetnek 4 és 2.

New cards
15

Hamis

Egy (GF(2))^k feletti polinom konjugált gyökei a GF(2)-ben vannak.

New cards
16

Hamis

Semmilyen lineáris kód nem lehet MDS-kód.

New cards
17

Hamis

A generátor mátrix és a paritás ellenőrző mátrix lineáris kód esetében egymástól függetlenül megválasztható.

New cards
18

Hamis

A legkisebb súlyú hibavektort azért kell választani, mert ennek a legkisebb az előfordulási valószínűsége.

New cards
19

Hamis

Maradékos osztás nem végezhető shift regiszeteres architektúrával.

New cards
20

Hamis

Hibavektor a paritás ellenőrző mátrix inverzének és a szindróma vektornak a szorzata.

New cards
21

Hamis

A (7,2) paraméterű kód, amely csak minden egy hibát tud javítani, lehet MDS-kód.

New cards
22

Hamis

A szindrómadekódolási táblázatban a kódszavak és a vett vektorok szerepelnek.

New cards
23

Hamis

Szisztematikus kódoknál az üzenet rész nem része a kódszónak.

New cards
24

Hamis

A GF(q) Galios testben csak egy primitív elem lehet.

New cards
25

Hamis

A szisztematikus kódok paritás ellenőrző mátrixánál az utolsó k*k -s szegmens egységmátrix..

New cards
26

Igaz

A GF(q)-ban ha modulo aritmetikát alkalmazunk, akkor q csak prímszám lehet.

New cards
27

Igaz

Egy C(n,k) lineáris bináris kód paritásellenőrző mátrixa (n-k)*n típusú.

New cards
28

Igaz

A GF(q^m)-ben az aritmetikát vektorokkal is leírhatjuk.

New cards
29

Igaz

Egy lineáris kód esetében a kódszavak bármely lineáris kombinációja, szintén kódszó.

New cards
30

Hamis

Egy bináris lineáris kódnál azonos szindrómavektorhoz tartozó hibavektorok csak azonos súlyúak lehetnek.

New cards
31

Igaz

A trellis-diagram egy RS-kód állapot ábrázolása.

New cards
32

Igaz

Az MDS kódoknál jobb blokk kód nem létezik.

New cards
33

Hamis

Az RS-kód (Reed-Solomon) csak egy hibát tud javítani.

New cards
34

Igaz

Az RS-kódnak létezik shiftregiszteres implementációja.

New cards
35

Igaz

A C(n,k) bináris lineáris kód szabványos elrendezése 2^k oszlopot tartalamaz.

New cards
36

Igaz

Az RS-kód mindig MDS tulajdonságú.

New cards
37

Igaz

Az RS-kódok spektrális előállítása a kódszóból az üzenet visszanyerését könnyíti meg.

New cards
38

Igaz

Egy MDS kód esetében a dmin nagyobb, mint a redundancia.

New cards
39

Igaz

Egy nem szisztematikus, de lineáris kód esetében az üzenet a kódszóból mátrix konverzióval kapható.

New cards
40

Igaz

Lineáris kódoknál a kódszavak a generátor mátrix sorai által kifeszített térben vannak.

New cards
41

Hamis

A konvulúciós kódok nem lineárisak.

New cards
42

Hamis

A PGZ eljárásnál csak a hibák helyét kell meghatározni.

New cards
43

Hamis

A konvulúciós kódok memóriamentesek.

New cards
44

Hamis

A PGZ algoritmusban a hibahely polinom gyökei a hibák értékét adják meg.

New cards
45

Hamis

A hibahely lokátor polinom gyökei közvetlenül a hibahelyeket adják.

New cards
46

Hamis

Egy t hibát javítani képes lineáris ciklikus kódnál a hibacsapda algoritmus, a hibavektorban tetszőleges helyen előforduló t vagy annál kisebb számú hibát tud javítani.

New cards
47

Hamis

A BCH kód mindig MDS tulajdonságú.

New cards
48

Hamis

A burst hiba javítására az interleaving nem alkalmazható.

New cards
49

Hamis

Minimál polinomok GF(2)-ben irreducibilis polinomok.

New cards
50

Hamis

Az (x^n)-1 nem faktorizálható minimál polinomokra.

New cards
51

Hamis

A kódosztásos frekvencia ugratásos rendszer (CDMA, FH) kevésbé véd az interferenciáktól, mint a frekvencia osztásos rendszer.

New cards
52

Hamis

Egy szorzat kód burst hiba javító képessége nem függ az őt alkotó kódok egyszeri hibajavítóképességétől.

New cards
53

Hamis

Egy C(n,k) blokk kód burst hibajavítóképessége (alsó egészrész((n-k+1)/2)).

New cards
54

Hamis

Az AWGN mintái lehetnek korreláltak.

New cards
55

Hamis

A hibacsapda algoritmusnál nincs szükség regiszterre.

New cards
56

Hamis

Kódolatlan esetben a q-áris csatornák hibavalószínűsége ugyanolyan adóteljesítmény mellett jobb, mint a bináris csatornáké.

New cards
57

Hamis

A lágy döntési eljárásnál mindig a digitalizált vett vektorral számolunk.

New cards
58

Hamis

A konvulúciós kódoknál az idő előrehaladtával felrajzolt trellis-diagram ágainak a száma exponenciálisan növekszik.

New cards
59

Hamis

A signature jelek a Hamming kód jelformái.

New cards
60

Hamis

A sok felhasználójú jel detekciójánál a signature jelek négyzetével kell megszorozni a vett jelet a detektorban.

New cards
61

Hamis

Egy szisztematikus kódnál az üzenet kódszóból történő detekciójához egy visszacsatolt shiftregiszterre van szükség.

New cards
62

Hamis

A konvulúciós kódolóban nincsenek modulo 2 összeadók.

New cards
63

Hamis

A GF(4)-ban irreducibilis polinom az (x^2)+x.

New cards
64

Hamis

A hibacsapda algoritmus ugyanolyan hibavalószínűségű, mint a PGZ algoritmus.

New cards
65

Hamis

A q-áris Hamming kód (alsó egészrész)((q-1)/2) darab hibát tud javítani.

New cards
66

Hamis

A konvulúciós kódok bithiba valószínűségének a meghatározásában a kiterjesztett állapot függvény deriváltja szerepel.

New cards
67

Hamis

Két polinom osztásának nincs shiftregiszter implementációja.

New cards
68

Hamis

Egy lineáris blokk kód paritás ellenőrző mátrixa mindig invertálható.

New cards
69

Hamis

A kaszkád kódnál a két kód részkód (n1,k1) és (n2,k2) paraméterei egymástól függetlenül tetszőlegesek lehetnek.

New cards
70

Hamis

Egy lineáris blokk kód generátor mátrixa (n-k)*n-es.

New cards
71

Hamis

A spektrális kódolás esetén nem lehet levágással megkapni az üzenetet.

New cards
72

Hamis

A kaszkád kód esetén az (n1,k1) kódból és az (n2,k2) kódból képezünk egy (n1k1,n2k2) kódot.

New cards
73

Hamis

A minimál polinomok gyökei mindig GF(2)-ből vannak.

New cards
74

Hamis

Minden (n,k) paraméterű ciklikus kód generátor polinomja osztja az (x^n)-x polinomot.

New cards
75

Hamis

A spektrális kódolás esetén a vett vektor Fourier transzformáltjának első k komponense megegyezik a hibavektor Fourier transzformáltjának első k komponensével.

New cards
76

Igaz

A PGZ eljárás során mindenképpen szükség van lineáris egyenletrendszerek megoldására.

New cards
77

Igaz

A blokk kódok burst hiba javítóképessége: (alsó egészrész((n-k)/2)).

New cards
78

Hamis

Bináris Hamming kód minden két hibát tud javítani.

New cards
79

Hamis

Két független, bináris, egyenletes eloszlású valószínűségű változó kölcsönös információja 2.

New cards
80

Igaz

Minél nagyobb a csatorna jel viszonya, annál kisebb a BSC hibavalószínűsége.

New cards
81

Igaz

Memóriával bíró csatorna esetén a minimális Hamming távolságú döntés nem optimális.

New cards
82

Hamis

Ha egyértelműen akarunk dekódolni változó hosszúságú kódot, akkor a kódszó hossza tetszőleges.

New cards
83

Hamis

Léteznek ciklikus, de nem lineáris kódok.

New cards
84

Igaz

A főpolinomnak legnagyobb hatványkitevőhöz tartozó együtthatója 1.

New cards
85

Igaz

Az irreducibilis polinom nem bontható le két polinom szorzatára.

New cards
86

Igaz

Spektrális kódolás esetén a kódszó Fourier transzformáltja tartalamazza az üzenetet.

New cards
87

Igaz

A hibacsapda algoritmus során a szindróma vektor forgatásából kapjuk meg a hibavektrot.

New cards
88

Igaz

Egy C(n,k) ciklikus kód paritás ellenőrző polinomja osztja az (x^n)-1 polinomot.

New cards
89

Igaz

Egy ciklikus kódban bármely szó ciklikus eltoltja is kódszó.

New cards
90

Igaz

A {C(n,k),L} általános paraméterekkel megadott konvulúciós kódoló állapotvektorának hossza (k-1)*L.

New cards
91

Igaz

Két polinom szorzatát előrecsatolt shiftregiszterekkel lehet implementálni.

New cards
92

Igaz

A minimál polinomok irreducibilisek.

New cards
93

Igaz

Két azonos szindrómavektorhoz tartozó hibavektorból arra érdemes detektálni, amelyiknek kisebb a súlya.

New cards
94

Igaz

A BCH kód generátor polinomjának együtthatói vagy 0-k vagy 1-k.

New cards
95

Igaz

A minimális Hamming távolság emlékezet nélküli esetben biztos, hogy a minimális hiba valószínűségű detekciót adja.

New cards
96

Igaz

A Shannon-Fano-Elias kód hosszabb átlagos kódszóhosszat ér el, mint a Huffmann-kód.

New cards
97

Hamis

Két független forrás együttes entrópiája kisebb, mint bármelyik forrás saját entrópiája.

New cards
98

Igaz

A perfekt kódok nem biztos, hogy MDS kódok.

New cards
99

Igaz

Ha egy C(n,k) blokk kód t hosszúságú burst hibát tud javítani, akkor a kódszóban nem lehet 2t-nél rövidebb burst.

New cards
100

Igaz

A GF(8)-ban kettő konjugált gyökcsoport van.

New cards

Explore top notes

note Note
studied byStudied by 160 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
note Note
studied byStudied by 11 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
note Note
studied byStudied by 15 people
Updated ... ago
5.0 Stars(3)
note Note
studied byStudied by 126 people
Updated ... ago
4.0 Stars(1)
note Note
studied byStudied by 13 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
note Note
studied byStudied by 36 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
note Note
studied byStudied by 76 people
Updated ... ago
5.0 Stars(5)
note Note
studied byStudied by 181234 people
Updated ... ago
4.8 Stars(731)

Explore top flashcards

flashcards Flashcard37 terms
studied byStudied by 70 people
Updated ... ago
5.0 Stars(7)
flashcards Flashcard177 terms
studied byStudied by 77 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
flashcards Flashcard81 terms
studied byStudied by 5 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
flashcards Flashcard30 terms
studied byStudied by 142 people
Updated ... ago
5.0 Stars(2)
flashcards Flashcard85 terms
studied byStudied by 15 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
flashcards Flashcard203 terms
studied byStudied by 2 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
flashcards Flashcard30 terms
studied byStudied by 137 people
Updated ... ago
3.8 Stars(5)
flashcards Flashcard78 terms
studied byStudied by 31 people
Updated ... ago
5.0 Stars(2)