Język specjalistyczny-słówka

studied byStudied by 0 people
0.0(0)
get a hint
hint

educational psychology

1 / 148

encourage image

There's no tags or description

Looks like no one added any tags here yet for you.

149 Terms

1

educational psychology

psychologia edukacji, pedagogiczna

New cards
2

experimental psychology

psychologia eksperymentalna

New cards
3

forensic psychology

psychologia sądowa

New cards
4

social psychology

psychologia społeczna

New cards
5

clinical psychology

psychologia kliniczna

New cards
6

counseling psychology

doradztwo psychologiczne

New cards
7

developmental psychology

psychologia rozwoju człowieka

New cards
8

to overlap

nachodzić/ zachodzić / pokrywać

New cards
9

to bear in mind

brać, wziąć pod uwagę

New cards
10

to be mundane

być żmudnym, codziennym, przyziemnym

New cards
11

to be ambidextrous

być oburęcznym

New cards
12

to perk up

ożywiać się

New cards
13

sugar daddy

sponsor

New cards
14

at random

losowo

New cards
15

to raise a concern

wzbudzać obawę

New cards
16

a hoax

przekręt, kaczka dziennikarska

New cards
17

to be overarching

być nadrzędnym, naczelnym

New cards
18

subfield

poddziedzina

New cards
19

a spinal cord injury

uraz, uszkodzenie rdzenia kręgowego

New cards
20

to be mentally disturbed

być zaburzonym psychicznie

New cards
21

to be emotionally disturbed

być zaburzonym emocjonalnie

New cards
22

a prominent area of study

znaczący obszar badań

New cards
23

rehabilitation

rehabilitacja, resocjalizacja

New cards
24

to delve into sth

zagłębiać się, dokładnie sprawdzać

New cards
25

an offender

sprawca, oprawca

New cards
26

to be forensic

być sądowy, kryminalistyczny, śledczy

New cards
27

to be a linchpin

być podporą

New cards
28

disengaged

wolny, zdekoncentrowany

New cards
29

unadorned

nieupiekszony, bez ozdób

New cards
30

outlier

outsider,

New cards
31

aversive

budzący awersje

New cards
32

rumination

ruminacja, obsesyjne rozmyślanie nad jakością wykonanych czynności

New cards
33

mean

średnia

New cards
34

To boost sth

Pobudzać, zwiększać, poprawiać, odżywiać

New cards
35

A detrimental effect

Szkodliwy skutek

New cards
36

To lag behind

Odstawać, opóźniać się, pozostawać w tyle

New cards
37

To take sth on board

Brać pod uwagę, uwzględniać, akceptować coś, przyjmować coś

New cards
38

To be impaired

Być upośledzonym, ograniczonym

New cards
39

To tweak sth

podrasować ulepszyć, wprowadzać drobne zmian

New cards
40

An olfactory bulb

Opuszka węchowa

New cards
41

To babble

Bełkotać, paplać, gaworzyć

New cards
42

To be sedating

być usypiającym

New cards
43

Arousal

Pobudzenie, wzbudzenie

New cards
44

Pineal gland

Szyszynka

New cards
45

Cerebrum

Kresomózgowie

New cards
46

Skull

Czaszka

New cards
47

Corpus callosum

Ciało modzelowate

New cards
48

Thalamus

Wzgórze

New cards
49

Brainstem

Pień mózgu

New cards
50

Midbrain

sródmózgowie

New cards
51

Pons

Most

Cześć pnia mózgu

New cards
52

Medulla oblongata

Rdzeń przedłużony

New cards
53

Spinal cord

Rdzeń kregowy

New cards
54

Frontal lobe

Płat czołowy

New cards
55

Occipital lobe

Płat potyliczny

New cards
56

Temporal lobe

Płat skroniowy

New cards
57

Parietal lobe

Płat ciemieniowy

New cards
58

Central nervous system

Centralny układ nerwowy

New cards
59

Cerebellum

Móżdżek

New cards
60

Glial cells

Komórka glejowa

New cards
61

Nerve cells/neurons

Komorki nerwowe

New cards
62

Synapses

synapsy

New cards
63

Neural network

Sieć neuronowa

New cards
64

Cerebral cortex/Grey matter

Kora mózgu

New cards
65

The amygdala

Ciało migdałowate

New cards
66

The hippocampus

Hipokamp

New cards
67

The hypothalamus

Podwzgórze

New cards
68

Hemisphere

Półkula mózgu

New cards
69

The limbic system

Układ limbiczny

New cards
70

Brain imaging

Neuroobrazowanie

New cards
71

Computed tomography scan (CT)

Tomografia komputerowa

New cards
72

Magnetic resonance imaging (MRI)

Rezonans magnetyczny

New cards
73

Functional magnetic resonance imaging (fMRI)

Funkcjonalne obrazowanie metodą rezonansu magnetycznego

New cards
74

Positron emission tomography (PET)

pozytonowa tomografia emisyjna

New cards
75

Memory lapse

luki pamięci

New cards
76

Forgetfulness

Roztargnienie, zapominalstwo

New cards
77

Mild cognitive impairment

Łagodne zaburzenia poznawcze

New cards
78

Mental decline

spadek, obniżenie zdolności umysłowych, mentalnych

pogorszenie zdolności umyslowych

New cards
79

Dementia

demencja

New cards
80

Cognitive disorders

zaburzenia poznawcze

New cards
81

Memory loss

utarta pamięci

New cards
82

Amnesia

amnezja

New cards
83

multiple sclerosis

stwardnienie rozsiane

New cards
84

Retrograde amnesia

amnezja wsteczna

New cards
85

Anterograde amnesia

amnezja następcza

New cards
86

Condition

choroba

New cards
87

Childhood amnesia (infantile amnesia)

Amnezja dziecięca

New cards
88

A line-up

ustawienie, kolejność

New cards
89

To be doubled over

zgięty w pół

New cards
90

To be harrowing

wstrząsający, straszny, przerażający

New cards
91

To outweigh

przeważać

New cards
92

Litigation

proces spór sądowy

New cards
93

To be snatched away

zostać wyrwanym, porwanym

New cards
94

Interrogation

przesłuchanie

New cards
95

Defamation

zniesławienie

New cards
96

To be erroneous

być błędnym, mylić się

New cards
97

an outcry

głosy protestu, krzyk protestu

New cards
98

Fixed

trwały

New cards
99

Malleable

uległy ulegający wpływom

New cards
100

Hereditary

dziedziczny

New cards

Explore top notes

note Note
studied byStudied by 6 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
note Note
studied byStudied by 146 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
note Note
studied byStudied by 5 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
note Note
studied byStudied by 4 people
Updated ... ago
4.0 Stars(1)
note Note
studied byStudied by 18 people
Updated ... ago
5.0 Stars(2)
note Note
studied byStudied by 7 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
note Note
studied byStudied by 3 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
note Note
studied byStudied by 155 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)

Explore top flashcards

flashcards Flashcard131 terms
studied byStudied by 3 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
flashcards Flashcard41 terms
studied byStudied by 24 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
flashcards Flashcard60 terms
studied byStudied by 4 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
flashcards Flashcard87 terms
studied byStudied by 5 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
flashcards Flashcard24 terms
studied byStudied by 32 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
flashcards Flashcard21 terms
studied byStudied by 5 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
flashcards Flashcard35 terms
studied byStudied by 2 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
flashcards Flashcard93 terms
studied byStudied by 7 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)