sanasto

studied byStudied by 1 person
0.0(0)
get a hint
hint

further education

1 / 121

encourage image

There's no tags or description

Looks like no one added any tags here yet for you.

122 Terms

1

further education

jatko-opiskelu

New cards
2

evaluation

arviointi

New cards
3

curriculum

opetussunnitelma

New cards
4

entrance exam

pääsykoe

New cards
5

to expel

erottaa koulusta

New cards
6

to flunk

reputtaa

New cards
7

discipline

kuri

New cards
8

schedule

lukujärjestys

New cards
9

boarding school

sisäoppilaitos

New cards
10

degree

yliopistollinen tutkinto

New cards
11

qualification

ammattipätevyys, loppututkinto

New cards
12

personality trait

luonteenpiirre

New cards
13

factual

tosiasioista kertova

New cards
14

extroverted

ulospäin suuntautunut

New cards
15

salary

palkka

New cards
16

repetitive

toistuva, yksitoikkoinen

New cards
17

software

ohjelmisto, tietokoneohjelma

New cards
18

introvert

introvertti, sisäänpäin suuntautunut henkilö

New cards
19

reluctant

haluton, vastahakoinen

New cards
20

regulate

säännellä, säädellä

New cards
21

unpalatable

epämiellyttävä, pahanmakuinen

New cards
22

construct

rakentaa, muodostaa

New cards
23

resentfully

katkera, närkästynyt

New cards
24

inappropriate

sopimaton, epäasiallinen

New cards
25

insulting

loukkaavaa

New cards
26

accepted

tavanomainen, yleisesti tunnustettu

New cards
27

greeting

tervehdys

New cards
28

drinks

juomia

New cards
29

entrepreneurial

yrittäjähenkinen

New cards
30

future prospects

tulevaisuuden mahdollisuudet

New cards
31

capital investment

pääomasijoitus

New cards
32

investor

sijoittaja

New cards
33

vision

näkemys

New cards
34

promotes

edistää

New cards
35

acquired

saada (omistusoikeus)

New cards
36

went

mennä

New cards
37

launch

lanseerata

New cards
38

undertaking

hanke

New cards
39

delegating

jakaa tehtäviä, delegoida

New cards
40

determination

päättäväisyys

New cards
41

profitable

kannattava, tuottoisa

New cards
42

founded

perustaa

New cards
43

business partner

liikekumppani, yhtiökumppani

New cards
44

founder

perustaja

New cards
45

economic crises

talouskriisi

New cards
46

aftermath

jälkiseuraus, jälkipuinti

New cards
47

perceptions

havainnot, käsitykset

New cards
48

grassroot initiatives

ruohonjuuritason aloitteet

New cards
49

board member

hallituksen jäsen

New cards
50

in the trenches

olla juoksuhaudassa/ojassa

New cards
51

inherent

luontainen

New cards
52

wedge

tunkea, ahtaa

New cards
53

integrity

eheys, rehellisyys

New cards
54

rudimentary

alkeellinen, kehittymätön

New cards
55

reiterate

toistaa, toistella

New cards
56

formal

muodollinen, akateeminen

New cards
57

rigid

jäykkä, tiukka

New cards
58

scrunch

rutistaa, rouskuttaa

New cards
59

blue-collar job

käytännön työ

New cards
60

tenure

virkakausi, hallintaoikeus

New cards
61

pension

eläke

New cards
62

interviewee

haastateltava

New cards
63

apprenticeship

harjoittelupaikka

New cards
64

white-collar job

toimistotyö, akateeminen työ

New cards
65

temporary job

tilapäistyö

New cards
66

flexible hours

joustava työaika

New cards
67

to commute

kulkea työmatkaa

New cards
68

profession

akateeminen ammatti

New cards
69

praises

kiitosta

New cards
70

ropes

perusjutut

New cards
71

notice

huomata, havaita

New cards
72

networking

verkoistua

New cards
73

conducted

New cards
74

ladder

ura

New cards
75

severance

irtisanomis

New cards
76

downsize

vähentää henkilökuntaa

New cards
77

hazards

vaara

New cards
78

absences

vapaa

New cards
79

sexual harassment

seksuaalinen häirintä

New cards
80

paternity leave

isyysvapaa

New cards
81

gender pay gap

sukupuolten välinen palkkakuilu

New cards
82

death knell

kuolemankello

New cards
83

mental labor

aivotyö

New cards
84

perk

työsuhde-etu

New cards
85

unconscious bias

tiedostamaton ennakkoasenne

New cards
86

attracted

herättää

New cards
87

public acceptance

julkinen hyväksyntä

New cards
88

gender discrimination

sukupuolisyrjintä

New cards
89

equal pay

tasa-arvoinen palkka

New cards
90

dampened

lannistanut

New cards
91

female counterparts

naisvastine

New cards
92

slim chance

hyvin pieni mahdollisuus

New cards
93

working life

työelämä

New cards
94

bear a resemblance

muistuttaa jotakin

New cards
95

milestone

virstanpylväs

New cards
96

receipt

kuitti

New cards
97

bargain

löytö, halpa ostos

New cards
98

discount

alennus

New cards
99

invested

sijoittanut

New cards
100

proceeds

tuotto

New cards

Explore top notes

note Note
studied byStudied by 17 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
note Note
studied byStudied by 9879 people
Updated ... ago
4.8 Stars(32)
note Note
studied byStudied by 19 people
Updated ... ago
5.0 Stars(3)
note Note
studied byStudied by 13 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
note Note
studied byStudied by 174 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
note Note
studied byStudied by 14 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
note Note
studied byStudied by 7 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
note Note
studied byStudied by 18 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)

Explore top flashcards

flashcards Flashcard54 terms
studied byStudied by 5 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
flashcards Flashcard253 terms
studied byStudied by 66 people
Updated ... ago
5.0 Stars(2)
flashcards Flashcard46 terms
studied byStudied by 20 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
flashcards Flashcard25 terms
studied byStudied by 233 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
flashcards Flashcard57 terms
studied byStudied by 9 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
flashcards Flashcard30 terms
studied byStudied by 31 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
flashcards Flashcard134 terms
studied byStudied by 34 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
flashcards Flashcard873 terms
studied byStudied by 4 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)