Natur 1

studied byStudied by 32 People
5.0(3)
Get a hint
hint

vilka är kriterier för att något ska räknas som ett liv?

1/12

Studying Progress

New cards
12
Still learning
0
Almost done
0
Mastered
0
12 Terms
New cards

vilka är kriterier för att något ska räknas som ett liv?

består av celler, har ämnesomsättning, reagerar på sin omgivning, kan föröka sig, behöver energi.

New cards
New cards

vilka är livets 3 domäner?

Bakterier, Arkéer och eukaryota

New cards
New cards

vad är en art?

för att kunna tillhöra en art måste de inom arten kunna få barn och barnbarn ihop. avkomman måste vara fertil.

New cards
New cards

varför delas inte människan in i raser?

För att vi är för lika om man räknar bort etnicitet.

New cards
New cards

vad är likheterna mellan växtcell och djurcell?

har cellkärna med DNA, har cellmembran, har cellvätska, har mitokondrier, har ribosomer, har lysosomer

New cards
New cards

vad har växtcellen som inte djurcellen har?

Växtcellen använder sig av solljus för att få energi, är ofta rektangulära

New cards
New cards

vad har djurcellen som inte växtcellen har?

Djurcellen behöver energi från föda, de är ofta runda.

New cards
New cards

vad är fotosyntesen?

fotosyntes sker i alla gröna växters kloroplaster. Det är när växter med hjälp av ämnet klorofyll tar upp solenergi, koldioxid och vatten och gör om det till socker/kolhydrater och syre.

New cards
New cards

vad är cellandning?

förbränning för att utgöra energi. sker i alla levande organismer.

New cards
New cards

växter är självförsörjande, vad är det med ett annat ord?

Autotrofa, de gör sin energi själva. kallas även producenter.

New cards
New cards

Djur är icke självförsörjande, vad är det med andra ord?

Heterotrofa, de behöver äta andra organismer. kallas även för konsument.

New cards
New cards

vad gör destruenter/nedbrytare?

De lever på dött organiskt material. Destruenterna kan vara maskar, svampar, bakterier mm.

New cards