Media Effecten (Games-Risicogedrag)

studied byStudied by 1 person
5.0(1)
get a hint
hint

kritiek Furguson et al (2014)

1 / 39

Tags and Description

Games, Geseksualiseerde media, sexting, cyberrelationeel geweld, lichaamsbeeld en risicogedrag)

40 Terms

1

kritiek Furguson et al (2014)

problematische definitie ‘geweldadige games’

problematische meting ‘agressie’

competitie en frustratie aan agressie linken door games

New cards
2

lolita effect

sexualiseren van jonge meisjes door de media

New cards
3

NCOP

national commission on obscenity & pornography

New cards
4

safety value theory

porno is uitlaatklep

New cards
5

trigger hypothese

porno is trigger voor misdaad

New cards
6

excitation transfer theory

beweert dat restprikkeling van een stimulus de prikkelreactie op een andere stimulus versterkt (mediageweld→ arousal)

New cards
7

arabische representaties

  1. orientalisme

  2. othering en simplificatie

  3. martelaarschap & verzet

  4. digitale waardigheid

New cards
8

trial en error

weinig instructies geven in games om problemen op te lossen vanuit intuïtie en eerdere game-ervaringen

New cards
9

entiteit theorie

motivatie door je kenmerken (vb ik ben slim)

New cards
10

incrementele theorie

motivatie door je inspanning

New cards
11

hedonisch

plezier

New cards
12

eudaimonisch

emotionele ontroering

New cards
13

verklaring hedonische ervaringen

Model met Complexe Entertainment Processen

New cards
14

antecedenten game enjoyment

competitie, controle, identificatie, realisme

New cards
15

componenten eudaimonische ervaringen

gemengde emoties & complexe cognitieve processen

New cards
16

vier belanrijke eudaimonische ervaringen

emotioneel ontroerend

reflectie over zichzelf/samenleving

sociale verbondenheid

elevation

New cards
17

game-ervaring bestaat uit

narratief, mechanics en sociale context

New cards
18

hypodermic needle theory

media heeft directe, grote & uniforme effecten op publiek

New cards
19

sexual media practice model

identiteit, media selectie, media engagement, media applicatie

New cards
20

theoretische perspectieven geseksualiseerde media

Priming theory, Cultivatietheorie, Sociaal cognitieve theorie

New cards
21

online disinhibitie-effect (Suler, 2004)

anonimiteit, onzichtbaarheid, asynchroon karakter, minder status en autoriteit, dissociatieve verbeelding

New cards
22

cockpit effect

geen gevolgen van daden zien dus minder stress

New cards
23

differential association

als jij denkt dat vrienden het gedrag goedkeuren/afkeuren

New cards
24

definitions

eigen attitudes

New cards
25

differential reinforcement

beloning die je verwacht van gedrag (sociaal of niet sociaal)

New cards
26

social learining theory (Akkers en Jennings, 2009)

differential association

definitions

differential reinforcement

imitatie

New cards
27

triangular love scale

intimiteit, passie & toewijding

New cards
28

lichaamsbeeld

Percepties over je lichaam \n Gevoelens en gedachtes over je lichaam \n Gerelateerd gedrag \n Kan negatief en positief zijn → sluit mekaar niet uit Veranderend \n Gevormd binnen de socioculturele context

New cards
29

idealen

laag lichaamsgewicht

lichaamsvorm

huid

New cards
30

contextualisering

succesvol, jong, maakbaar, gender, etnische stereotyping

New cards
31

tripartite influence model (Tiggeman, 2011)

socioculturele factoren => internalisering van schoonheidsidealen en uiterlijk-gerelateerde sociale vgl => negatief lichaamsbeeld + gerelateerd gedrag

New cards
32

effecten van uiterlijke gerelateerde boodschappen

body dissatisfaction

body self-consciousness

Internalisering van schoonheidsidealen

Gedrag

Gedrag en attitudes mbt plastische chirurgie

New cards
33

socialisatie agents acoholgebruik

brands, social media influencers, peers

New cards
34

protoype willingness model

beredeneerd pad & sociaal reactief pad, afhankelijk van sociale normen, attitudes, prototypes en perceived vulnerability

New cards
35

theory of planned behavior (ajzen en fishbein, 1980)

bewust een bepaald gedrag stellen

New cards
36

prototypes

typisch beeld van peers die risicogedrag vertoont

New cards
37

percieved vulnerability

mate waarin een individu inschat gevolgen te ervaren als hij dit gedrag zou stellen

New cards
38

identity shift theorie

online identiteit afstemmen op offline identiteit en omgekeerd

New cards
39

positivity bias

mensen stellen hun leven online rooskleuriger voor

New cards
40
New cards

Explore top notes

note Note
studied byStudied by 20 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
note Note
studied byStudied by 18 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
note Note
studied byStudied by 35269 people
Updated ... ago
4.9 Stars(185)
note Note
studied byStudied by 26 people
Updated ... ago
4.7 Stars(3)
note Note
studied byStudied by 3 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
note Note
studied byStudied by 24 people
Updated ... ago
4.0 Stars(1)
note Note
studied byStudied by 8 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
note Note
studied byStudied by 3 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)

Explore top flashcards

flashcards Flashcard30 terms
studied byStudied by 15 people
Updated ... ago
5.0 Stars(2)
flashcards Flashcard24 terms
studied byStudied by 2 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
flashcards Flashcard450 terms
studied byStudied by 17 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
flashcards Flashcard34 terms
studied byStudied by 179 people
Updated ... ago
5.0 Stars(9)
flashcards Flashcard22 terms
studied byStudied by 1 person
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
flashcards Flashcard24 terms
studied byStudied by 8 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
flashcards Flashcard178 terms
studied byStudied by 8 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
flashcards Flashcard28 terms
studied byStudied by 2 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)