Tijdlijn geschiedenis

studied byStudied by 0 people
0.0(0)
get a hint
hint

tot 3000 vc

1 / 106

encourage image

There's no tags or description

Looks like no one added any tags here yet for you.

107 Terms

1

tot 3000 vc

jagers en verzamelaars

New cards
2

11000 vc

agrarische revolutie

New cards
3

3300 vc

eerste steden

New cards
4

3000 vc - 500

klassieke oudheid

New cards
5

69

Bataafse opstand

Bataven (Germaans volk) in opstand tegen de Romeinen

New cards
6

313

edict van Milaan

(het christendom was vanaf nu toegestaan (en andere religies ook), dit betekende een einde aan de christenvervolgingen)

New cards
7

319

het christendom werd de staatsgodsdienst: het enige toegestane geloof

New cards
8

vanaf 338

verspreiding van het Hellenisme (griekse cultuur) olv Alexander de Grote

New cards
9

500

verdeling van het Romeinse rijk in het Oost- en West-Romeinse rijk

New cards
10

500-600

volksverhuizingen

New cards
11

700

feodale stelsel

New cards
12

800

kroning keizer Karel de Grote

New cards
13

843

verdrag van Verdun

verdeling van het Frankische rijk

New cards
14

500-1000 (vroege middeleeuwen)

 • hofstelsel en horigheid

 • autarkische samenleving

 • verspreiding islam en christendom

New cards
15

1000-1500 (late middeleeuwen)

 • drieslagstelsel

 • agrarisch-urbane samenleving

 • handelssteden

 • geldeconomie

 • stedelijke burgerij

 • staatsvorming en centralisatie

New cards
16

1054

Westers Schisma

leidde tot de definitieve scheiding van de oosters-orthodoxe kerk en de rooms-katholieke kerk

New cards
17

1075 - 1124

investituursstrijd

conflict tussen de pausen (geestelijke macht) en de Duitse keizer (wereldlijke macht) over de benoeming van kerkelijke functionarissen

New cards
18

1095 - 1291

kruistochten

New cards
19

1122

concordaat van Worms

maakte een einde aan de investituursstrijd

de investituur van geestelijken in het Duitse rijk gezamenlijk door de paus en de keizer zou worden geregeld.

New cards
20

vanaf 1200

inquisitie

vervolging van de ketters (protestanten)

New cards
21

1215

ondertekening Magna Carta

New cards
22

1302

Guldensporenslag

Vlaamse veldslag (nog lage landen) waarin ze de Fransen versloegen en nu onafhankelijk waren

De aanleiding voor de slag was de Franse bezetting van Vlaanderen en de hoge belastingen die de Franse koning oplegde

De slag staat bekend als de "Guldensporenslag" omdat de Vlamingen zich bewapenden met geïmproviseerde speren met daarop de gulden sporen van Franse ridders die ze eerder hadden verslagen.

New cards
23

1337 - 1453

honderdjarige oorlog tussen Engeland en Frankrijk

New cards
24

1347 - 1351

pestepidemie in Europa

New cards
25

1378 -1417

Avignonese Schisma

er ware twee pausen, een in Rome en een in Avignon. Dit schisma ontstond als gevolg van politieke en theologische geschillen binnen de kerk

New cards
26

1417

Concilie van Konstanz

na het schisma kwam er weer één paus die de kerk leidde

New cards
27

1453

val van Constantinopel aan de Ottomanen

New cards
28

1492

Columbus ontdekt Amerika

New cards
29

1400-1600

renaissance

New cards
30

1517

publicatie van de 95 stellingen van Luther en dus begin van de reformatie

New cards
31

1555

vrede van Augsburg

afspraak tussen Karel V en duitse vorsten

Elke vorst mocht beslissen welke religie zijn onderdanen moesten hebben. Dit zorgde ervoor dat er geen ruzie meer was tussen de katholieken en protestanten in Duitsland. Het was een belangrijke stap om ervoor te zorgen dat mensen hun eigen religie konden kiezen en daar vrij over mochten denken in Europa.

New cards
32

1555 - 1598

Filips II regeert over de Lage landen

New cards
33

1545 - 1663

contrareformatie

reactie van de katholieke kerk op de protestanten zoals de inquisitie

New cards
34

1566

smeekschrift

de protestanten wilden meer vrijheid en wilde een einde aan de kettervervolgingen, dit smeekten ze in een brief aan Margereta van Parma. Filips II deed hier niks mee en dus kwam nu de beeldenstorm

beeldenstorm

protestantse beweging die katholieke beelden verwoestte

New cards
35

1567

komst van Hertog Alva, gestuurd door Filips II om de Nederlanden hard aan te pakken na de beeldenstorm

New cards
36

1567 - 1573

bloedraad

rechtbank ingesteld door hertog van Alva om protestanten op te sporen en te straffen

New cards
37

1586

slag bij Heigerlee: het begin van de Nederlandse opstand

New cards
38

1568 - 1648

Nederlandse opstand

opstand tegen het spaanse bestuur nadat de spanjaarden de beeldenstorm met geweld aangingen.

resulteerde in de stichting van de Nederlandse staat

New cards
39

1572

inname van Den Briel door de Watergeuzen

New cards
40

1576

spaanse furie

soldaten van het spaanse leger vielen Antwerpen aan, ze gingen veel plunderen omdat ze in opstand kwamen tegen hun leiders omdat ze geen geld kregen

pacificatie van Gent

de gewesten van de Nederlanden gingen samenwerken om de spaanse troepen te verdrijven, ook al was het noorden protestants en het zuiden katholiek

New cards
41

1579

unie van Utrecht

samenwerking van de noordelijke Nederlandse gewesten die protestants waren en de strijd tegen de Spanjaarden wilden versterken

unie van Atrecht

samenwerking van de zuidelijke Nederlandse gewesten die katholiek waren en toch weer wilden samenwerken met de Spanjaarden

New cards
42

1581

acte van Verlatinghe

document dat verklaarde dat de Nederlanden de Spaanse koning niet meer erkende als hun heerser

New cards
43

1584

willem van oranje vermoord door een spanjaard

New cards
44

1585

val van Antwerpen

Antwerpen viel in Spaanse handen. Het was de belangrijkste handelsstad in de Zuidelijke Nederlanden dus veel mensen/protestanten vluchtten naar de Republiek

New cards
45

1588

Republiek der zeven Nederlanden

New cards
46

1596

Engeland en Frankrijk erkennen de republiek (onofficieel)

New cards
47

1598

Edict van Nantes

godsdienstvrijheid in Frankrijk

New cards
48

1602

VOC opgericht

New cards
49

1618 - 1648

30 jarige oorlog in Europa

conflict tussen katholieke en protestante staten

New cards
50

1621

WIC opgericht

New cards
51

1644-1912

Qingsdynastie

New cards
52

1648

vrede van Westfalen

einde van de 30 jarige oorlog in Europa (officieel)

vrede van Munster

einde van de 80 jarige oorlog met Spanje

New cards
53

1638 - 1715

Lodewijk XIV als absolute vorst aan de macht

New cards
54

1672

rampjaar

de republiek werd van meerdere kanten aangevallen

New cards
55

1685

afschaffing van het Edict van Nantes

er was geen vrijheid van godsdienst meer en dus moesten de Hugenoten (franse protestanten) vluchten

New cards
56

1760

industriële revolutie

New cards
57

1775 - 1783

Amerikaanse onafhankelijkheidsoorlog

New cards
58

1795 - 1806

Bataafse Revolutie

New cards
59

1789 - 1799

Franse revolutie

New cards
60

1789 - 1792

1e fase Franse revolutie

New cards
61

1792 - 1975

2e fase Franse revolutie

New cards
62

1795-1799

derde fase Franse revolutie

New cards
63

1799 - 1815

Napoleon heerst na een staatsgreep

New cards
64

1804

code Napoleon: Frans wetboek

New cards
65

1815 - 1830

restauratie

Overal in Europa werd toen geprobeerd om de gevolgen van de Franse revoluties terug te draaien en de koningshuizen weer de macht terug te geven

New cards
66

1815

congres van Wenen

de Europese vrede werd vastgelegd in o.a. de vorm van grondwetten

New cards
67

1830

Belgische opstand

tegen koning Willem I van de Nederlanden, hiermee was de onafhankelijk van België een feit

New cards
68

1839-1860

opiumoorlogen

New cards
69

1848

revolutiejaar

een reeks Europese opstanden die een liberaal systeem, een liberale grondwet of het verdrijven van vreemde heersers mogelijk moesten maken.

New cards
70

1851-1864

Taipingoorlog

New cards
71

1853-1868

Nianopstand

New cards
72

1860

ongelijke verdragen / verdrag van Nanking

New cards
73

1870-1871

Frans-Duitse oorlog

New cards
74

1871-1918

Duitse keizerrijk

New cards
75

1875

tweede industriële revolutie

allerlei technische ontwikkeling in een heel snel tempo

 • snel transport

 • communicatiemiddelen

New cards
76

1885

conferentie van Berlijn

Afrika werd verdeeld onder de Europese mogendheden: de Wedloop van Afrika

New cards
77

1900

bokseropstand

New cards
78

1912

einde Qingsdynastie → China is een Volksrepubliek

New cards
79

1917-1923

Russische revolutie

New cards
80

1918

novemberrevolutie

de overgang van het Duitse Keizerrijk naar de Weimarrepubliek

New cards
81

1919 (2)

 • verdrag van Versailles

straf voor Duitsland na de 1e WO

 • 4 Meibeweging

protest om China te moderniseren

New cards
82

1924

Dawesplan

New cards
83

1926-1928

Noordelijke Veldtoch olv Chiang

New cards
84

1929

beurskrach in Amerika

New cards
85

1931

Japan bezet Mantsjoerije

New cards
86

1937

begin 2e WO in China (oorlog met Japan)

New cards
87

1938

conferentie van Munchen

de appeasementpolitiek

New cards
88

1939

Duitse inval Polen; officieel begin WOII

New cards
89

1945

conferentie van Potsdam

 • nieuwe grenzen van Duitsland worden vastgelegd

 • etnische Duitsers over de grens moeten vluchten

New cards
90

1948

blokkade van Berlijn

New cards
91

1949

Duitsland verdeeld in de BRD en DDR

New cards
92

1950-1953

Koreaasne oorlog

New cards
93

1953 (2)

 • mislukte opstand in de DDR

 • dood Stalin → Chroestjov volgt hem op

New cards
94

1955-1975

Vietnamoorlog

New cards
95

1958-1962

Grote Sprong Voorwaards olv Mao

New cards
96

1961

bouw berlijnse muur

New cards
97

1962

Cubacrisis

New cards
98

1966-1969

Culturele Revolutie olv Mao

New cards
99

1968

 • Praagse lente

 • Brejznevdoctrine

New cards
100

1972

VS zoekt toenadering met China

New cards

Explore top notes

note Note
studied byStudied by 9 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
note Note
studied byStudied by 9498 people
Updated ... ago
4.7 Stars(63)
note Note
studied byStudied by 8 people
Updated ... ago
5.0 Stars(2)
note Note
studied byStudied by 108 people
Updated ... ago
4.4 Stars(5)
note Note
studied byStudied by 3 people
Updated ... ago
4.0 Stars(1)
note Note
studied byStudied by 6 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
note Note
studied byStudied by 12 people
Updated ... ago
4.0 Stars(2)
note Note
studied byStudied by 90 people
Updated ... ago
4.8 Stars(4)

Explore top flashcards

flashcards Flashcard35 terms
studied byStudied by 4 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
flashcards Flashcard100 terms
studied byStudied by 6 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
flashcards Flashcard30 terms
studied byStudied by 18 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
flashcards Flashcard57 terms
studied byStudied by 427 people
Updated ... ago
5.0 Stars(2)
flashcards Flashcard163 terms
studied byStudied by 8 people
Updated ... ago
4.0 Stars(1)
flashcards Flashcard133 terms
studied byStudied by 11 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
flashcards Flashcard49 terms
studied byStudied by 11 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
flashcards Flashcard28 terms
studied byStudied by 2 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)