1. verbale handelingen

studied byStudied by 1 person
0.0(0)
get a hint
hint

Communication

1 / 502

Tags and Description

Engels tp A

503 Terms

1

Communication

Communicatie

New cards
2

Communicate

Communiceren

New cards
3

Verbal

Mondeling, verbaal

New cards
4

Verbal communication

Verbale communicatie

New cards
5

Verbal skills

Mondelinge vaardigheden

New cards
6

Approach

Benaderen; aanspreken

New cards
7

Touch

Contact

New cards
8

Talk

Praten, spreken

New cards
9

Talk to

Praten met/tegen

New cards
10

Talk with

Praten met

New cards
11

Chat

Gebabbel, geklets

New cards
12

Talk

Praatje, gesprek

New cards
13

Speak, spoke, spoken

Spreken, praten

New cards
14

Tell, told, told

Zeggen; vertellen

New cards
15

Interpret

(Mondeling) vertalen, tolken

New cards
16

Speaker

Spreker/spreekster

New cards
17

A native speaker

Een moedertaalspreker

New cards
18

Chat

Praatje, gesprek

New cards
19

Gossip

Roddel; roddelaar(ster); roddelen

New cards
20

Ask

Vragen, verzoeken

New cards
21

Question

Vraag

New cards
22

Answer

Antwoord; (be)antwoorden

New cards
23

Question

Vragen naar, ondervragen

New cards
24

Express

Uitdrukken

New cards
25

Expression

Uitdrukking

New cards
26

Fluent

Vloeiend

New cards
27

Topic

Onderwerp

New cards
28

Discuss

Discussiëren, bespreken

New cards
29

Discussion

Discussie

New cards
30

State

Verklaren, beweren

New cards
31

Comment

Commentaar, opmerking

New cards
32

Remark

Opmerking

New cards
33

Side

Kant

New cards
34

Recommendation

Aanbeveling

New cards
35

Version

Versie; lezing

New cards
36

Claim

Bewering; aanspraak; aanspraak maken

New cards
37

Request

Verzoeken

New cards
38

Demand

Verlangen, eisen

New cards
39

Command

Bevel

New cards
40

Indicate

Aangeven, te kennen geven

New cards
41

Clear

Helder, duidelijk

New cards
42

Emphasize

Benadrukken

New cards
43

Insist on

Erop aandringen, staan

New cards
44

Accept

Accepteren, aanvaarder

New cards
45

Confirm

Bevestigen

New cards
46

Refuse

Weigeren

New cards
47

Refusal

Weigering

New cards
48

Invitation

Uitnodiging

New cards
49

A written invitation

Een schriftelijke uitnodiging

New cards
50

Welcome

Verwelkomen, welkom heten

New cards
51

Introduction

Het voorstellen; inleiding

New cards
52

Congratulate

Feliciteren

New cards
53

Greet

(be)groeten

New cards
54

Compliment

Compliment

New cards
55

Promise

Belofte

New cards
56

Persuade

Overreden; overtuigen

New cards
57

Convince

Overtuigen

New cards
58

Truth

Waarheid

New cards
59

Secret

Geheim

New cards
60

Lie

Leugen; liegen

New cards
61

Admit

Toegeven, bekennen

New cards
62

Excuse

Verontschuldigen, uitvlucht

New cards
63

Justify

(Zich) rechtvaardigen

New cards
64

Apology

Verontschuldigen

New cards
65

Shout

Schreeuwen

New cards
66

Whisper

Fluisteren

New cards
67

Swear, swore, sworn

Vloeken

New cards
68

Insult

Beledigen

New cards
69

Yell

Schreeuwen

New cards
70

Whisper

Gefluister

New cards
71

Insult

Beledigen

New cards
72

Complain

Klagen

New cards
73

Criticize

Bekritiseren

New cards
74

Criticism

Kritiek

New cards
75

Disagreement

Meningsverschil, onenigheid

New cards
76

Warning

Waarschuwing

New cards
77

Excuse

Verontschuldigen

New cards
78

Hey

New cards
79

Sir

Meneer

New cards
80

Madam

Mevrouw

New cards
81

Good morning

Goedemorgen

New cards
82

Good evening

Goedenavond

New cards
83

Welcome

Welkom!

New cards
84

Name

Naam

New cards
85

Meet, met, met

Kennismaken

New cards
86

Introduce

Voorstellen

New cards
87

Bye

Dag, doei

New cards
88

Bye-bye

Dag; doei

New cards
89

Goodbye

Tot ziens!

New cards
90

Care

Zorg, voorzichtigheid

New cards
91

Good night

Welterusten

New cards
92

Regards

Groeten, complimenten

New cards
93

Love

Liefs; groeten

New cards
94

Say, said, said

Zeggen

New cards
95

Feel, felt, felt

Zich voelen

New cards
96

How

Hoe

New cards
97

Well

Goed

New cards
98

Matter

Probleem

New cards
99

Luck

Geluk

New cards
100

Happy

Gelukkig

New cards

Explore top notes

note Note
studied byStudied by 16 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
note Note
studied byStudied by 6 people
Updated ... ago
4.0 Stars(1)
note Note
studied byStudied by 17 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
note Note
studied byStudied by 17 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
note Note
studied byStudied by 13 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
note Note
studied byStudied by 31 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
note Note
studied byStudied by 18 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
note Note
studied byStudied by 15 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)

Explore top flashcards

flashcards Flashcard35 terms
studied byStudied by 5 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
flashcards Flashcard87 terms
studied byStudied by 64 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
flashcards Flashcard40 terms
studied byStudied by 3 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
flashcards Flashcard61 terms
studied byStudied by 15 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
flashcards Flashcard33 terms
studied byStudied by 18 people
Updated ... ago
5.0 Stars(3)
flashcards Flashcard57 terms
studied byStudied by 3 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
flashcards Flashcard59 terms
studied byStudied by 2 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
flashcards Flashcard89 terms
studied byStudied by 6 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)