Woordenschat Geschiedenis

studied byStudied by 1 person
0.0(0)
get a hint
hint

leenplichtig

1 / 129

encourage image

There's no tags or description

Looks like no one added any tags here yet for you.

130 Terms

1

leenplichtig

een plicht die een heer moet vervullen

New cards
2

suzerein

dominerende staat

New cards
3

ideologie

geheel van ideeën

New cards
4

zelfbeschikkingsrecht der volkeren

recht op eigen keuzen en zelfstandigheid van het volk

New cards
5

machtsevenwicht

dat 2 of meer staten op economisch en militair vlak bijna hetzelfde zijn

New cards
6

heilige alliantie

bondgenootschap Rusland, Pruisen en Oostenrijk tegen liberale ideeën

New cards
7

monroe-doctrine

leerstelling dat kolonisatie niet tolereert in VS

New cards
8

doctrine

leerstelling

New cards
9

creolen

afstammelingen Spaanse en Portugese kolonisten

New cards
10

Helleense

Griekse

New cards
11

censuskiesrecht

stemmen is voor mensen die het kunnen betalen

New cards
12

constitutionele monarchie

de monarchie staat in de grondwet

New cards
13

revolutiegolf

veel revoluties tegelijkertijd

New cards
14

bourgeoisie

burgerij, onderdrukken en buiten proletariaat uit

New cards
15

seiners

een functie bij de marine

New cards
16

welvaartsstijging

verhoging lonen en verlaging prijzen

New cards
17

patroons

beschermers

New cards
18

proletarisering

vorm van exploitatie

New cards
19

sociale voorzieningen

pensioen, uitkeringen

New cards
20

interbellum

periode tussen wereldoorlogen

New cards
21

utopisme

socialisme met idealistische ideeën

New cards
22

wetenschappelijk socialisme

socialisme gebaseerd op wetenschap (Marx)

New cards
23

dictatuur

alleenheerschappij

New cards
24

proletariaat

uitgebuite, onderdrukte personen

New cards
25

kolonies

gebied van een land buiten het eigen land

New cards
26

kinine

medicijn

New cards
27

Transvaal

provincie in Zuid-Afrika

New cards
28

Boer opstand

boerenopstand in Zuid-Afrika

New cards
29

Sepoy

Indiër in Brits leger

New cards
30

vreemdelingenlegioen

buitenlanders dat in een ander leger zitten

New cards
31

Eritrea

land in Oost-Afrika

New cards
32

inboorling

iemand geboren in een land en daar woont

New cards
33

missionering

religie voorbrengen aan anderen op andere plaatsen

New cards
34

autochtoon

iemand dat geboren is in het geboorteland van zijn ouders

New cards
35

reformisten

geen revolutie voor nieuwe mij maar gebruik maken van bestaande organen

New cards
36

triple alliantie

een bondgenootschap tussen Duitsland, Italië en Oostenrijk-Hongarije

New cards
37

koloniepolitiek

politiek gefocust op kolonialisme

New cards
38

aglofiele kroonpretendenten

aanspraak op een titel

New cards
39

trans-Siberische spoorweg

spoorweg door Rusland

New cards
40

inheems

mensen die tot een land begoren waar ze geboren zijn

New cards
41

apartheid

rassensegratie in Zuid-Afrika

New cards
42

VOC

Verenigde Oost-Indische Compagnie

New cards
43

Hottentotten/Khoi-Khoi

Volk bij de Westkaap in Zuid-Afrika

New cards
44

San

Verzamelnaam volkeren ZA

New cards
45

Hugenoten

Franse calvinisten

New cards
46

Xhosa

Volk in Zuid-Afrika

New cards
47

Nazaten

Nakomelingen

New cards
48

verlichting

denkstromingen in de 18de eeuw

New cards
49

hottentotcode

een besluit dat ervoor zorgt dat de Khoi-Khoi zich minder kon verspreiden

New cards
50

Zoeloes

Volk in ZA

New cards
51

Swazi/Swana

volk in ZA

New cards
52

Ndebele

volk in Zimbabwe

New cards
53

Chiefs

leiders van een indianengroep

New cards
54

Disraeli

Briste politicus

New cards
55

Expansiepolitiek (imperialisme)

politiek gefocust op uitbreiding van het rijk

New cards
56

machtsvacuüm

wanneer een macht wegvalt

New cards
57

imperium

rijk

New cards
58

entente cordiale

verdrag tussen Engeland en Frankrijk om de koloniale geschillen uit de praten

New cards
59

Triple Entente

alliantie tussen Engeland, Frankrijk en Rusland omdat ze angst hadden voor Duitse agressie

New cards
60

ultimatum

eis

New cards
61

vrede van Brest-Litovsk

het vredesverdrag tussen Rusland en de geallieerden in WOI

New cards
62

Mensjewiek

links deel van de Russische revolutie

New cards
63

Bessarabie

gebied tegen Roemenië

New cards
64

marxisme

ideologie van Marx

New cards
65

volkenbond

intergouvermentele organisatie

New cards
66

pacifistische politiek

politiek gefocust op vrede

New cards
67

repressie

onderdrukking

New cards
68

autocratie

onbeperkte heerschappij

New cards
69

doema

russisch parlement

New cards
70

bolsjewieken

links onderdeel van Russische revolutie (minderheid)

New cards
71

Sovjets

raden van werklieden

New cards
72

collectivisering

gemeenschappelijk maken

New cards
73

putsch

staatsgreep

New cards
74

volkscommissarissen

ministers

New cards
75

comitern

binding van communistische partijen

New cards
76

nationalisatie

staat is eigenaar van productiemiddelen

New cards
77

centralisatie

overheid dirigeert over de economie

New cards
78

koelakken

strafkamp in S-U

New cards
79

kolchkozen

groot collectief landbouwbedrijf in SU

New cards
80

stakhanovisme

culturele beweging waardoor men meer trots ging nemen en meer ging werken in SU

New cards
81

nomenclatura

naamlijst

New cards
82

socialistisch realisme

sociale ideeën aangepast aan de realiteit

New cards
83

personencultus

een cult om mensen te verheerlijken

New cards
84

bureacratische polistaat

een staat waar de soc, eco en pol macht door de leiders gehandhaafd wordt met behulp van (geheime) politie

New cards
85

levensduurte

kostprijs om te kunnen leven

New cards
86

pogrom

razzia tege joden

New cards
87

razzia

een door de overheid georganiseerde klopjacht op een groep mensen

New cards
88

russificatie

Russisch maken van een maatschappij

New cards
89

Tsaar

titel van een Russische vorst

New cards
90

totalirisme

totalitair regime, alles wordt ondergeschikt gemaakt aan de staat

New cards
91

regime

regerinsstelsel

New cards
92

coalities

verbond tussen 2 of meer groepen

New cards
93

heterogene groep

groep waarin dingen verschillen

New cards
94

squadristi

knokploegen Italiaanse fascisten

New cards
95

ostentatief

opzettelijk

New cards
96

corporatisme

wetgevende macht burgervergaderingen wordt toegekend

New cards
97

traditionalisme

tradities behouden

New cards
98

militairisme

voorliefde militair vertoon

New cards
99

getto’s

stadswijk bewoond door 1 groep mensen (+laag inkomen)

New cards
100

coup

staatsgreep

New cards

Explore top notes

note Note
studied byStudied by 1 person
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
note Note
studied byStudied by 11 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
note Note
studied byStudied by 214 people
Updated ... ago
5.0 Stars(2)
note Note
studied byStudied by 39 people
Updated ... ago
4.0 Stars(1)
note Note
studied byStudied by 12 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
note Note
studied byStudied by 5 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
note Note
studied byStudied by 12 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
note Note
studied byStudied by 6 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)

Explore top flashcards

flashcards Flashcard32 terms
studied byStudied by 1 person
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
flashcards Flashcard61 terms
studied byStudied by 53 people
Updated ... ago
5.0 Stars(2)
flashcards Flashcard52 terms
studied byStudied by 9 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
flashcards Flashcard296 terms
studied byStudied by 4 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
flashcards Flashcard51 terms
studied byStudied by 83 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
flashcards Flashcard48 terms
studied byStudied by 33 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
flashcards Flashcard20 terms
studied byStudied by 21 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
flashcards Flashcard49 terms
studied byStudied by 14 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)