FILIPINO 2ND QUARTER

studied byStudied by 38 people
0.0(0)
get a hint
hint

isang mahabang naratibong tula na bahagi ng panitikang oral; nagsasalaysay tungkol sa kabayanihan at pakikipagtunggali ng tauhan laban sa kaaway

1 / 103

encourage image

There's no tags or description

Looks like no one added any tags here yet for you.

104 Terms

1

isang mahabang naratibong tula na bahagi ng panitikang oral; nagsasalaysay tungkol sa kabayanihan at pakikipagtunggali ng tauhan laban sa kaaway

epiko

New cards
2

ang epiko ay galing sa ‘‘—’’ na salitang ‘‘—-’’ para sa ‘‘——’’

‘‘epikos’’ na salitang griyego para sa ‘‘paawit na bigkas’’

New cards
3

isa sa dalawang pangunahing epiko ng sinaunang india

mahabharata

New cards
4

ang mahabharata ay nasa wikang ano

sanskrit

New cards
5

nasa ilang shloka ang mahabharata

100,000

New cards
6

kopla o magkapares na taludtod

shloka

New cards
7

epiko ng sinaunang mesopotamia

epiko ni gilgamesh

New cards
8

kailan naitala ang epiko ni gilgamesh

2100 bce

New cards
9

ang naratibo ng epiko ay karaniwang ___ o nagsisimula sa gitna at nagbabalik sa nakaraan

in medias res

New cards
10

ay isang pilosopikal na terminona sumasaklaw sa mga magkakabuhol na konsepto tungkol sa kalikasan, katangian, kapangyarihan, at mga pagpapahalaga ng tao

humanismo

New cards
11

ang humanismo ay uri ng

panunuring pampanitikan

New cards
12

sa pangkalahatan, maaaring ilarawan ang humanismo bilang isang _ at _

etikal at demokratikong paninindigan

New cards
13

sino ang nasawing kaibigan ni gilgamesh

enkidu

New cards
14

saang bayan, bayaning hari si gilgamesh

uruk sa mesopotamia

New cards
15

nagluksa si gilgamesh gaano katagal

pitong araw at pitong gabi

New cards
16

kailan sumagitsit sa isip ni gilgamesh ang plano

ikawalong araw

New cards
17

sino ang naalala ni gilgamesh na biniyayaan ng mga diyos ng imortalidad

utnapishtim

New cards
18

sino ang tatay ni utnapishtim

kidin-marduk

New cards
19

bakit binigyan si utnapishtim ng imortalidad

dahil nakaligtas ito sa dakilang baha na kumitil sa halos lahat ng buhay sa daigdig

New cards
20

sino ang hinilingan ni gilgamesh na iligtas siya sa anumang kapahamakan

sin, diyos ng buwan

New cards
21

ano ang tatlong pagsubok na pinagdaanan ni gilgamesh

  1. pangkat ng leon

  2. kambal na bundok ng mashu

  3. dagat ng kamatayan

New cards
22

pagkatapos patayin ang mga leon, ano ang ginawa ni gilgamesh

lumikha ng damit mula sa balat ng mga ito

New cards
23

‘‘ang dalawang taluktok nito ay humahalik na sa langit samantalang ang paanan nito ay patungo na sa daigdig ng kailaliman ng lupa na kung tawagi’y ___________’’

aralu

New cards
24

sino ang nagbabantay sa bundok ng mashu

dalawang halimaw / mag-asawang taong-alakdan

New cards
25

paano inilarawan ng babaeng taong-alakdan si gilgamesh

sangkatlong tao at dalawang-katlong diyos

New cards
26

ano ang ugali ng mga halimaw

mabait

New cards
27

gaanong kahabang nakakabaliw na kadiliman upang makatungo sa kabilang dulo ng mashu

labindalawang milya

New cards
28

sino ang diyos na humihimlay tuwing gabi at kailangang makarating sa dulo bago pa man ito bumalik or else, MASUSUNOG KAAA

shamash, diyos ng araw

New cards
29

ilang milya naramdaman niyang nahihirapan siyang huminga marahil sa sobrang kulob sa loob ng lagusan

isa, dalawa, tatlong milya

New cards
30

ilang milya naglalawa na sa pawis ang kaniyang damit sa sobrang init sa lagusan

apat, lima, anim

New cards
31

ilang milya bahagyang nararamdaman nito ang malamig na hanging hilaga

pito, walo, siyam

New cards
32

ilang milya bahagya nakasusumpong ng liwanag sa loob ng lagusan

sampu, labing isang milya

New cards
33

ano ang namumungang hiyas ng puno sa hardin na natagpuan ni gilgamesh

diyamante, rubi, sapiro, esmeralda, perlas, topasyo

New cards
34

sino ang babaeng tagapag-ingat sa dulo ng karagatan

siduri

New cards
35

sino ang bangkerong kailangan ni gilgamesh hingan ng tulong

urshanabi

New cards
36

ano ang ginawa ni gilgamesh upang mapansin ni urshanabi

pinagtataga ang bagay na bato at umaalingawngaw sa buong kagubatan

New cards
37

ilang sagwan ang iniutos ni urshanabi na gawin ni gilgamesh

sandaan at dalawampu

New cards
38

ano ang size ng bangkang gagawin

tatlumpung metrong haba

New cards
39

ilang araw ang dumaan upang marating ang dagat ng kamatayan

tatlong araw

New cards
40

ano ang ginamit ni gilgamesh nang maubos ang lahat ng sagwan

ginamit ang damit bilang sagwan

New cards
41

siya lang ang makakapagsabi kailan ang araw ng kamatayan

anunnaki, diyos ng kapalaran

New cards
42

sino ang nagsalin ng epiko ni gilgamesh

christopher s. rosales

New cards
43

tawag sa pag-aaral sa estruktura at pagkakabuo ng mga salita at relasyon nito sa iba pang salita sa isang wika

morpolohiya

New cards
44

ang _ ay binubuo ng mga espesipikong tunnog na pinagkabit-kabit upang makabuo ng isang espesipikong kahulugan

salita

New cards
45

ayon sa kanila, ang salita ay binubuo ng mga espesipikong tunnog na pinagkabit-kabit upang makabuo ng isang espesipikong kahulugan

lingguwistang sina paz, hernandez, at peneyra

New cards
46

walang kinalaman ang kahulugan ng salita sa mga tunog na bumubuo sa isang salita

arbitraryo

New cards
47

tawag sa pinakamaliit na yunit ng salita na may kahulugan o gamit-gramatikal

morpema

New cards
48

morpemang may kahulugan na at maaaring bigkasin nang hindi kailangang ikabit sa iba pang morpema

malayang morpema

New cards
49

ito ay mga morpemang kailangan pang ikabit sa iba pang morpema upang magkaroon ng kahulugan

di-malayang morpema

New cards
50

ito ay mga morpemang nagbago ang kategoryang gramatikal ng salitang-ugat nang kinabitan ng iba pang morpema

morpemang derivational

New cards
51

ito ay mga morpemang hindi nagbabago ang kategoryang gramatikal ng salitang-ugat kahit kinabitan ng iba pang morpema

morpemang inflectional

New cards
52

ito ay mga morpemang may tiyak na kahulugan na madaling malaman

morpemang pangnilalaman

New cards
53

ito ay mga morpemang may gramatikal na gamit sa pamamagitan ng pagkabit sa mga salitang-ugat o pag-uugnay ng mga salita sa isang pangungusap

morpemang pangkayarian

New cards
54

ay isang naratibo na walang katiyakan ang haba ngunit maikli kung ikukumpara sa mga nobela na nahahati sa mga kabanata

maikling kuwento

New cards
55

ayon sa kaniya, ang maikling kuwento ay nakatuon sa isang salaysay na may natatanging kakintalan at maaaring mabasa sa isang upuan lamang

edgar allan poe, manunulat na amerikano

New cards
56

siya ang nagsulat ng isang pirasong tinapay

francois edouard joachim coppee

New cards
57

kailan ipinanganak at namatay si coppee

1842-1908

New cards
58

ano ang lahi ni coppee

pranses

New cards
59

si coppee ay kinikilala bilang _________ dahil sa kaiyang paglalahad at pagdakila s akahirapan, pagsubok, atbp

makata ng mga aba

New cards
60

sa ______, tinitingnan ang panitikan bilang isang sining na maaaring pagmulan o pagkunan ng mga pagpapahalagang moral

moralistikong lapit

New cards
61

ito ay tumutukoy sa kabutihan o kasamaan, o sa tama o maling aksiyon

moralidad

New cards
62

ang _________ ay ang siyentipikong pag-aaral ng mga wika ng tao. sinusuri at inilalarawan nito ang mga napakaloob na sistema ng alituntunin sa wika sa isang sistematikong paraan

lingguwistika

New cards
63

ang __________ ay mga salita o kataga na ginagamit bilang panghalili sa mga pangngalan na nabanggit o naunawaan na at hindi na kailangan pang ulitin

panghalip

New cards
64

ginagamit bilang panghalili sa ngalan ng tao

panghalip panao

New cards
65

sa ____________ tinitingnan ang akda bilang isang tekstong binubuo ng mga arketipo, o mga huwaran o padrong maaaring lumitaw sa anyo ng mga umuulit-ulit na imahen, simbolo, motif, o karakter

pananaw arketaypal

New cards
66

ay isang tauhan na karaniwang nagmumula sa isang ordinaryong sitwasyon o pamumuhay, ngunit magiging sentro ng isang malaking tunggalian dahil mapapasabak siya sa isang pakikipagsapalaran na radikal na babago sa takbo ng kaniyang buhay

bayani

New cards
67

kung ang paksa ng pangungusap ay ang pinatutungkulan ng kilos na isinasaad ng pandiwa, maaaring sumasagot ito sa tanong na ‘‘para kanino’’

pokus sa pinaglalaanan

New cards
68

kung ang paksa ng pangungusap ay tumutukoy sa bagay na naging instrumento sa pagsasagawa ng kilos na isinasaad ng pandiwa. maaaring sumasagot ito sa tanong na ’’sa pamamagitan ng ano’’

pokus sa kagamitan

New cards
69

dalawang bahagi ng pangungusap

paksa at panaguri

New cards
70

nagsasabi kung ano o sino ang pinag uusapan sa pangungusap; gumagamit ng panandang si at sina para sa tao, ang at ang mga sa mga bagay

paksa

New cards
71

naglalarawan sa paksa

panaguri

New cards
72

7 na pokus n pandiwa

pokus sa: tagaganap, layon, pinaglalaanan, kagamitan, ganapan, sanhi, direksiyon

New cards
73

ang paksa sa pangungusap ay sumasagot sa tanong na ‘‘sino’’ at ‘‘ano’’. pagksa ay gumaganap ng kilos na isinasaad ng pandiwa

pokus sa tagaganap

New cards
74

ang paksa sa pangungusap ay suamsagot sa tanong na ‘‘ano ang layon’’. ang paksa ay nagbibigay-diin sa layon/tunguhin/bagay na sisinasagawa ng pandiwa

pokus sa layon

New cards
75

diyos ng kidlat

thor

New cards
76

saang mitolohiya ang paglalakbay ni thor patungong jotunheim

norsiko

New cards
77

sinong nagsalaysay ng paglalakbay ni thor patungong jotunheim

christopher s. rosales

New cards
78

saan sila natulog sa unang gabi

bahay ng mga magsasaka

New cards
79

sino ang sutil na anak na hindi marunong sumunod

thjalfi

New cards
80

sino ang dalawang magkapatid na binigay ng magsasaka

thjalfi (lalaki) at rosvka (babae)

New cards
81

sino ang higante

skrymir

New cards
82

hari ng jotunheim

utgard loki

New cards
83

unang laban ng pagalingan sa larangan ng pag kain at sino ang nanalo

loki vs logi, logi

New cards
84

pangalawang labam sa pagtakbo

thjalfi vs hugi, hugi

New cards
85

pangatlong laban sa pag inom ng alak

thor vs tagapagsilbi, tagapagsilbi

New cards
86

panlimang laban arm wrestling

thor vs ina ni utgard-loki (eli), eli

New cards
87

tunay na anyo ni logi

apoy

New cards
88

tunay na anyo ni hugi

hangin

New cards
89

tunay na anyo ng tagapagsilbi

nakakonekta sa dagat ang iniinom ni thor

New cards
90

tunay na anyo ng pusa

ahas

New cards
91

sino ang tunay na anyo ni utgard-loki

skrymir

New cards
92

binata sa isang pirasong tinapay

duc de hardimont

New cards
93

babaeng kabayo ni duc

perichole

New cards
94

reichshoffen

kasindak-sindak na tipunan

New cards
95

uri ng alak

chartreuse

New cards
96

namatay dahil sa salot sa tunis

enguerrand de hardimont

New cards
97

kasabay na araw namatay ni enguerrand de hardimont

san luis

New cards
98

hinawakan ang free company sa ilalim ng pamumuno ni du guesclin

jean de hardimont

New cards
99

napaslang sa fontenoy kasama sa si __________ kasama ni pulang maison

francois-henri de hardimont

New cards
100

kapitbahay ni duc

count de saulnes

New cards

Explore top notes

note Note
studied byStudied by 84 people
Updated ... ago
4.8 Stars(4)
note Note
studied byStudied by 40 people
Updated ... ago
4.5 Stars(4)
note Note
studied byStudied by 7 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
note Note
studied byStudied by 20 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
note Note
studied byStudied by 106 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
note Note
studied byStudied by 17 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
note Note
studied byStudied by 25 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
note Note
studied byStudied by 6 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)

Explore top flashcards

flashcards Flashcard24 terms
studied byStudied by 2 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
flashcards Flashcard32 terms
studied byStudied by 19 people
Updated ... ago
5.0 Stars(2)
flashcards Flashcard40 terms
studied byStudied by 6 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
flashcards Flashcard55 terms
studied byStudied by 3 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
flashcards Flashcard20 terms
studied byStudied by 12 people
Updated ... ago
5.0 Stars(3)
flashcards Flashcard31 terms
studied byStudied by 13 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
flashcards Flashcard46 terms
studied byStudied by 5 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
flashcards Flashcard21 terms
studied byStudied by 5 people
Updated ... ago
5.0 Stars(2)