3Hoofdstuk 3

studied byStudied by 35 People
0.0(0)
get a hint
hint

Anatomie

1/14

Tags & Description

Studying Progress

New cards
14
Still learning
0
Almost done
0
Mastered
0
14 Terms
New cards

Anatomie

Kennis van de bouw van het (menselijk) lichaam

New cards
New cards

Biomorfe vormen

Organische vormen, met decoratieve elementen gebaseerd op de levende organisme uit de flora en fauna.

New cards
New cards

Canvas

Schildersdoek

New cards
New cards

De drager

Het medium waarop gewertkt werd. Dit kan canvas, papier, hout,glas, steen, muur,... zijn

New cards
New cards

Contourlijn

De omtreklijn. De buitenste lijnen van de afbeelding.

New cards
New cards

Geometrisch

Meetkundig. Opgebouwd uit meetkundige figuren: cirkel, driehoek, kegel,...

New cards
New cards

Lineair

Gebruiken van vluchtlijnen die op een bepaald punt (het vluchtpunt) snijden om zo de ruimtelijk illusie te creëren.

New cards
New cards

Lijnperspectief

Gebruiken van vluchtlijnen die op een bepaald punt (het vluchtpunt) snijden om zo de ruimtelijk illusie te creëren.

New cards
New cards

Overlapping

Meest eenvoudige vorm van perspectief waarbij de ene figuur deels bedekt wordt door de andere.

New cards
New cards

Perspectief

Dieptezicht, de manier om ruimtelijke illusie te creëren op een plat vlak.

New cards
New cards

Silhouet

Figuur die enkel door omtreklijnen wordt weergegeven. Denk aan een schaduwbeeld.

New cards
New cards

Ooglijn

Een denkbeeldige lijn die de wereld verdeelt in alles waar je voor naar boven moet kijken en alles waar je voor naar beneden moet kijken. Loopt gelijk met de horizon.

New cards
New cards

Vluchtlijnen

Lijnen die samenkomen in een vluchtpunt en zo ruimetelijke illusie creëren binnen een plat vlak.

New cards
New cards

Vluchtpunt

Punt waar de vluchtlijnen elkaar snijden; vormt samen met de vluchtlijnen het lijnperspectief.

New cards