Europa 1789-1945

studied byStudied by 2 people
5.0(1)
get a hint
hint

Vad kallas perioden 1789-1914?

1 / 57

Tags and Description

Inför provet i Europakunskap

58 Terms

1

Vad kallas perioden 1789-1914?

Det långa 1800-talet

New cards
2

När skedde fra. rev?

1789

New cards
3

Varför var fra. rev. en så viktig händelse för Europa? (all påverkan revolutionen hade)

 • Kungar & folk i andra länder påverkades, insåg vad som var möjligt (rädda/inspirerade. Fördes krig mot fra).

 • Frankrike var viktigt land (kultur, konst, mode, makt).

 • Orsak till romantiken (folk besvikna, hade hopp som ej uppfylldes, vände sig bort från världen).

 • Bakgrund till ideologierna (materialiserar upplysningens idéer, visar att de kan genomföras. Tar tankar från teori till praktik).

 • Boostar konservatism (vilja att vrida tillbaka klockan pga hur fruktansvärt det var).

New cards
4

När var Napoleon aktuell?

1799-1815

New cards
5

Vad för påverkan hade Napoleon?

 • Tar makten i Frankrike, försökte erövra och skapa europeiskt imperium (lyckades nästan, störtad vid Waterloo).

 • Många dog under dessa ständiga krig (bidrog till konservatism efter Wienkongressen).

 • Orsak till romantiken att många blev besvikna på honom (skulle stå för jämlikhetsideal men gjorde sig själv till kejsare)

New cards
6

Vad & när var Wienkongressen?

 • Fredskongress efter att Napoleon/Frankrike besegrats.

 • “The highlight av maktbalans”, hela idén är maktbalans. Man vill upprätta Frankrikes ära snarare än krossa dem (även om områden ges tillbaka & kungahus upprättas).

 • En konservativ motreaktion till fra. rev. och Napoleon skedde (pga värderingarna hos dem på konferensen).

 • Freden höll länge.

New cards
7

När och vad var Folkens vår? Varför skedde den?

 • Europas stora revolutionsår.

 • Start i Paris, omedelbar spridningseffekt.

 • Liberalernas revolution (de låg bakom) men misslyckades, mycket pga socialisterna (S ville mer, fortsatte när L var nöjda, klarade det inte själva)

 • Europa hade kunnat ta annan väg om det lyckats

New cards
8

När enades Tyskland och vad var konsekvensen?

 • 1871

 • Rubbar maktbalansen (“mjukgojsig mitt” till “stålmitt”), blir kanske starkaste kontinentalmakten

New cards
9

Vad kännetecknade perioden 1871-1914?

 • “Mellantid” i Europa, fokus på andra delar av världen: Imperialism (fokus på europas expansion, makt i andra delar av världen)

 • Industrialisering av Europa

 • Denna tid framgångssaga för Europa. Få krig, fokus på ekonomisk utveckling, erövring, framgång & styrka.

New cards
10

Vad var läget i Europa 1914 innan första världskrigets start?

Fredligt & starkt tack vare tidigare imperialism & industrialisering. Det enda som kan stoppa oss är vi själva.

New cards
11

Kort om första världskriget (årtal, storlek, orsak)

 • 1914-1918

 • Dittills största och blodigaste kriget

 • Egentligen var man inte oense om så mycket, men då man hamnade i krig göddes hatet mot varandra (konflikttriangeln, skjutande leder till hat) och man krigade med entusiasm och hat

 • Om orsakerna som ändå fanns kort: konkurrens (pga nationalismm industrialisering och kolonialism), tysklands enande, spänt läge = kapprustning & alliansbyggen

New cards
12

Konsekvenser av första världskriget

 • Nationalismen blir en starkare & känsligare fråga (drag i fascismen)

 • Fascisternas våldsdyrkan

 • Chock för “det europeiska medvetandet = svårt att veta hur man ska beskriva sin verklighet = modernismen (måste hitta helt nya sätt att rita/skriva). “Världen är så galen att vi inte längre kan låtsas att den är rationell”

New cards
13

När skedde ryska revolutionen? Vad är likheter/skillnader från fra. rev?

 • 1917

 • Likhet: enorm chock för övriga Europa (båda sågs som stabila envälden men blev motsatsen)

 • Skillnad: Ryssland var inte trendigaste landet 1918, Moskva var ej Europas centrum på det sätt Paris varit.

 • Skillnad: Ryska rev. mer genomgripande, total förändring av samhället (rik innan = garanterat fattig efter, kanske fängslad). Skrämde de med makt/pengar, inspirerade andra

 • Skillnad: Fra. rev. räknade döda i tusental. Ryssarna i miljontal.

New cards
14

När var Versaillesfreden? Vad var målet?

 • 1919

 • Syfte: förnedra Tyskland och oskadliggöra dem på obestämd framtid (då de uppfattades som viktigaste makten). Så tvärt emot Wienkongressen (ingen maktbalans)

New cards
15

Vad kännetecknade 1920-talet

Demokrati (bli demokratiska eller demokratisering. Suffragetterna)

New cards
16

När skedde Wall street kraschen? Konsekvenser?

 • 1929

 • Var startskottet till den stora depressionen

New cards
17

Vad kännetecknade 1930-talet?

Diktatur (de flesta blev diktaturer) och den stora depressionen

New cards
18

Kort om andra världskriget (årtal, orsaker, konsekvenser)

 • 1939-1945

 • Orsak: Tyskland missnöjda med Versaillesfreden, vill skapa tyskt världsherravälde under Hitler

 • Konsekvens: förintelsen (tar det värsta av allt Europa skapat hittills i form av vetenskap & industriell kapacitet, och använder det för att förklara varför vissa människor inte är värda något)

New cards
19

Vad var kännetecken för romantiken?

 • Känslosamheten blir mode

 • Intresse för historia (medeltid)

 • Exotiska platser (långt bort, urbefolkning i afrika/amazonas, andra kulturer, “de enkla folken”/vildarna/de som lever i samklang med naturen)

 • Själen och dess nattsida (skräck, dracula = sexualdrift, suga blod, egenintresse)

 • Skaparen ska lägga sin själ i verket (man förväntar sig att de känslor som förmedlas är äkta. Gör att många tavlor är på ryggar, man ska se deras perspektiv)

 • Naturen (första som gillar den “vilda” naturen)

 • Musik varierad, dramatisk (ska förstärka känslor) och känsloladdad (gå upp och ner, “äkta känsla”)

New cards
20

När och varför pågick Romantiken?

 • 1790-1830

 • Motreaktion på upplysning & nyklassicism (som var ordnade, hade som regelverk, var rationella/förnuftsbaserade), betonar känslor själ och äkthet.

 • Besvikelse efter fra.rev. och Napoleon (som inte åstadkom vad man tänkt sig + medförde hemskheter) ledde till att man vände sig bort från samhället (fokus på andra tider/platser)

 • Protest mot industrialisering (fabriker fula, skogspromenader härligt. Naturen ses som härlig snarare än farlig som den varit innan)

New cards
21

När och varför pågick Realismen?

 • 1830-1890

 • Motreaktion på romantiken (“ni flyr verkligheten”)

 • Protest mot industrialiseringens avigsidor (måste berätta om det dåliga för att kunna förändra)

New cards
22

Vad var kännetecken för Realismen?

 • Samhällskritik (berätta hur det är, dvs hårt och tufft)

 • Tavlor med vardagliga motiv (stenhuggare, arbete på åker)

 • Problem: riskerar att bli väldigt trist

New cards
23

Vad var impressionismen? (när + kännetecken)

 • kulturepok (bara konst) i slutet av 1800-talet

 • Intryck, rörelse, suddighet

 • Realistiska naturmotiv, men suddigt (var trött på att rita av exakt - då kan man lika gärna kolla på verkligheten)

New cards
24

När pågick Modernismen?

1910-1950

New cards
25

Vad var orsaker till modernismen?

 • Revolt mot tidigare kulturideal

 • Utveckling av fotografi = konstnärerna måste hitta på annat, vara kreativa

 • Första världskriget blir chock (“vi förstör oss själva, skjuter ihjäl våra unga år efter år”), världen är så galen att vi inte kan fortsätta låtsas att den är rationell. Behövs nya sätt att rita/skriva för att beskriva den.

New cards
26

Nämn allmänna drag och under-ismer för Modernismen

 • Bort med alla regler

 • Dadaism, Surrealism, Futurism

New cards
27

Vad är kännetecken för dadaism?

 • Känsla av att det inte finns tanke bakom

 • Kan vara obegripligt, osammanhängande, retsamt, humoristiskt, vanvördigt, provocerande

 • Driva med det folk anser vackert/fint/upphöjt

New cards
28

Vad är kännetecken för surrealism?

 • Inspirerat av Freud och det undermedvetna (drifter som våld/sex. Drömmar)

 • Blandning mellan realistiskt och absurt (som i drömmar)

New cards
29

Nämn en viktig surrealistisk konstnär. Vad är utmärkande med denne?

 • Salvador Dali

 • Alla kan säga att de gillar honom

 • Blandning mellan realistiskt (klockor) och orealistiskt (som smälter)

New cards
30

Vad är kännetecken för futurism?

 • Positiv till krig och våld

 • Mansfokuserad, kvinnofientlig (“ganska macho, kvinnor ska ju inte kriga”)

 • Fart, utveckling, positiv till det nya (kriget, men även nya bilar/maskiner/fabriker)

New cards
31

När och varför skapades de första politiska ideologierna?

Under 1800-talet (idéerna fanns tidigare, men ej som “paket”) på grund av:

 • upplysningen (vanliga människor får stöd i att deras åsikter spelar roll, man har olika drömmar om framtiden, och nedtoningen av det religiösa gav utrymme för politiska idéer snarare än religiösa)

 • franska revolutionen (materialiserar & boostar upplysningens idéer, öppnar upp för debatt (inom & om revolutionen) vilket föder nya tankar och idéer, som nu måste realiseras i praktiken

 • industriella revolutionen (skapar ett helt nytt samhälle, vilket bidrar till nya tankar om det idéala samhället)

New cards
32

Hur har utvecklingen sett ut för konservatismen?

 • Konservatism var den ideologi som representerades på Wienkongressen 1815. Man var mot det krig, död och kaos som varit och ville “vrida tillbaka klockan” till starka kungar och folk som inte gör uppror (motsatt fra. rev. & Napoleon) (även senare kunde konservativa stater hjälpa varandra mot uppror).

 • Industriella revolutionen fortsätter dock driva de frågor som fick fäste under fra. rev. och mot mitten av 1800-talet kunde de konservativa inte hålla emot längre (L stärks, S föds).

 • Tysklands enande 1871 är en konservativ triumf eftersom det sker med konservativa krafter i centrum (blev konservativt & militäriskt)

 • 1870-1914 kämpar konservatism mot socialism (som boostas av fortsatt industrialisering). Ett tag förbjuds socialdemokratin i tyskland.

 • Under världskrigens tid får konservatismen uttryck inom fascismen, där den syns i form av konservativ syn på kvinnor (de ska laga mat, anti- all kvinnlig frigörelse + den konservativa idén att se landet som ett kollektiv/en familj)

New cards
33

Hur har utvecklingen sett ut för liberalismen?

 • Många författare under realismen (1830-1890) var liberaler (och socialister) som ville förändra

 • Mot mitten av 1800-talet stärks liberalerna (och socialisterna föds).

 • Social-liberalismen lanserar idén om kvinnlig rösträtt under denna tid.

 • Folkens vår 1848, liberalernas revolution. Men för snabb/våldsam förändring leder till att den istället saktas ned. Efter detta har liberalerna varit mindre våldsamma

 • 1870-1914 tuffar de på i bakgrunden. Liberalernas åsikter varierar i olika länder och man kan inte bestämma om man ska vara på högern eller vänsterns sida.

New cards
34

Hur har utvecklingen sett ut för socialismen?

 • Föds i mitten av 1800-talet, med koppling till industrisamhället. Arbetarna vill göra sina röster hörda.

 • Bidrar i folkens vår 1948 men vill “mer” än liberalerna och faller då de lämnas ensamma. Ändå blir socialismen en kraft (kommunistiska manifestet skrivs detta år, Marx texter syns)

 • 1870-1914 sprids industrialiseringen till fler länder och socialismen stärks därför. Konservativa kämpar emot och socialdemokratin förbjuds i vissa länder.

 • Under världskrigens tid blir kommunism aktuellt. Socialdemokraterna separerar sig från dessa och deras våldsförespråkande.

 • Fascismen under världskrigens tid har drag av socialism: Mussolini var ursprungligen socialist. Ideologin är emot medfödda klassskillnader (ville utjämna, men inte utplåna). Även solidaritet inom landet är likhet.

 • Feminism och socialism (samt socialliberalism) har gått hand i hand. Socialisterna har i teorin varit tyydliga med kvinnors lika värde, men har varit sämre än feministerna på att fokusera på / realisera det

New cards
35

Hur har utvecklingen sett ut för kommunismen?

 • Kommunistiska manifestet skrivs 1848. Marx texter lanseras

 • Under världskrigens tid blir kommunism för första gången en egen ideologi (innan bara “hardcore socialister”). Man vill härma hur ryska revolutionen genomfördes med våld. Kommunisterna styrs från moskva.

 • Hitler har kommunisterna som sin värsta fiende

New cards
36

Vad är förenande drag inom fascismen?

 • “Mishmash” (hopkok av olika idéer, utan tydlig tanke)

 • Nationalism (det egna folket viktigt. Stärkt med 1aVK)

 • Konservatism (anti- all typ av kvinnlig frigörelse + ser samhället som ett kollektiv/en familj)

 • Socialism (mussolini ursprungligen socialist + solidaritet inom landet + jämlikhetsideal, utjämna klasskillnader men inte utplåna)

 • Våldsdyrkan från 1aVK (“mindre snack, mer verkstad”, identitet i att vara tuff/stark/kunna slåss)

New cards
37

Vad är grundläggande likheter/skillnader mellan nazism och fascism?

 • Likhet: Nazism = en slags fascism

 • Skillnad: N betonar rasism & antisemitism

New cards
38

Hur/varför utvecklades feminismen i Europa?

 • Feminismen föds under början det långa 1800-talet men slår först igenom senare (slutet av 1800-talet, suffragetterna på 20-talet)

 • Upplysningens idéer om MR får vissa att tänka att kvinnor kanske räknas in i “alla”

 • Mary Wollstonecraft (“feminismens urmoder”) inspireras av upplysningen och står upp för kvinnors rättigheter.

 • Social-liberalismen och socialismen är välkomnande ideologier för feminismen att slå rot bland. I teorin står de också för jämställdhet mellan könen, även om de varit dåliga på att prioritera det.

New cards
39

Vad var viktiga punkter i Mary Wollstonecrafts liv?

 • Levde i början av det långa 1800-talet

 • Säger att kvinnor ska ta kontroll över sina egna liv

 • Liv: Lever som hon lär: jobbar ganska mycket, är lärare och startar en skola. Får barn utanför äktenskapet, kopplar till radikala kretsar och är lite modernt. Åkte till frankrike under skräckväldet för att få uppleva det. Dör i barnsäng

 • Första politiska verket är ett försvar av fra. rev. (mot Edmund Burke som kritiserat).

 • 1792 skriver hon “A vindication of the rights of women”, vilket är ett svar på Rousseaus kvinnohat. Där roastar hon typ kvinnorna i sin samtid, men menar att det är samhällets fel snarare än kvinnornas att de är så inkapabla. Här syns upplysningstankar, hon är positiv till utbildning och tror att om flickor får gå i skola så blir de lika kapabla som pojkar.

 • Hon glöms bort ett tag men lyfts fram i slutet av 1800-talet av den kvinnodrivna rösträttsrörelsen.

New cards
40

Vilket filosofiskt område var mest aktuellt under 1800-talet?

Moral och existens

New cards
41

Varför blir moral- och existensfilosofi aktuellt under 1800-talet?

 • Upplysningens idéer och kyrkans minskade roll gör att den moraliska måttstock man tidigare använt (kyrkan) inte räcker. Sekularisering skapar även frågor som “vad finns jag till för?”

 • Romantikens “jaget i centrum” sätter fokuset på individen och skapar frågor som “hur ska jag leva ett bra liv?”

 • Industrialiseringen förändrade livsvillkoren och tvingar folk att flytta. Detta leder till existentiella kriser (“vad har jag för plats i detta?”)

 • Ny vetenskap, som Darwins teorier, skapar frågor om vad det är att vara människa.

New cards
42

Vem var Søren Kirkegaard och vad stod han för? (kort)

 • Filosof under första halvan av 1800-talet

 • Menar att man själv måste välja sin väg i livet

New cards
43

Berätta om Friedrich Nietzsches liv (händelser, verk)

 • Levde under andra halvan av 1800-talet

 • Han var en preussisk prästson med sträng kristen uppväxt. Då han var liten fick pappan en obehaglig hjärnsjukdom, blev galen, och dog, en händelse som rubbade Nietzsches världsbild.

 • Nietzsche var smart och kunnig, skicklig på allt kopplat till akademiska studier. Därför blev han tidigt professor.

 • Hans verk är blandade och inte så genomtänkta. De filosofiska idéer han presenterar är skilda, snarare än att sitta ihop i stora system (som Platon, en helt världsbild).

 • Han blir själv psykiskt sjuk och dör efter att ha behandlats på mentalsjukhus en tid.

New cards
44

Vilka begrepp/tankar är Friedrich Nietzsche känd för?

 • Citatet “Gud är död!” refererar till att gud, eftersom vi har mördat honom, är död. Detta innebär att ingen gudomligt fastlagd moral finns, och vi måste därför själva bestämma vad som är rätt och fel.

 • Nietzsche menar att dessa val kring vad man ska tro och tycka kommer leda till stor ångest hos människor.

 • Han delar upp människor i två grupper: slavar och herrar. Slavarna menar han saknar kraften att uppnå vad de egentligen vill, vilket leder till att de skapar en moral där det blir dygder att sakna dessa saker (sexuell dysfunktion = renhet, oförmåga till hämnd = förlåtelse). Herremoralen handlar istället om att skilja sig från flocken och möta de frågor övriga är rädda för.

 • Herremoralen kopplat till begreppet “övermänniska”, vilket är de personer som inte är bundna till normer/regler utan har skapat sig egen moral. Nietzsche menar att det är dessa som ska styra. Denna logik har drag av socialdarwinism, att vi ska kunna renodla människan till en bättre variant.

New cards
45

Vad är Nietzsches mest kända verk? (och vad är konceptet/upplägget i detta verk?)

Boken Also sprach Zarathustra (Sålunda talade Zarathustra), i vilken Nietzsche lånar namn och lite av levnadssättet från den historiska personen Zarathustra, men förmedlar sina egna åsikter.

New cards
46

Vilken påverkan hade Nietzsche på samhället?

 • Från sent 1800-tal var han en modefilosof som inspirerade många författare, tänkare och kulturmänniskor.

 • Även om Nietzsche själv menar att han absolut inte var nazist (hatade antisemitism & nationalism), så kom han att ha brett inflytande över nazisterna. Detta påverkas av att hans syster, som var nazist, skrev om hans verk så att de aggressivt nationalistiska sidorna betonades.

New cards
47

Varför utvecklades vetenskapen så snabbt/mycket under denna tid?

 • Industriella revolutionen driver på (företag vill tjäna pengar, vetenskap kan vara sätt att göra det. Massproduktion)

 • Upplysningarnas tankar var på vissa områden omdiskuterade, men just vetenskapen var det få som var emot. Kritik i form av klimatförstöring & kärnvapen var ännu ej påtänkt - inställningen var hoppfull.

New cards
48

Vad är evolutionsläran? Vad i samtiden möjliggjorde denna?

 • Idén att arter utvecklas genom naturligt urval

 • Bygger på geologins upptäckter (bibeln sade att jorden var 6000 år gammal, bergarter och fossiler som var mycket äldre än så öppnade för tanken att saker, som evolution, kan ha pågått längre)

New cards
49

Vilken påverkan hade Darwins evolutionsteori?

 • När han drar in människan blir det kontroversiellt (inte uppskattat att vi ses som ett djur bland andra + går emot kristendomen, vilket fortfarande var stor sak trots sekularisering)

 • Gud förlorar sin roll (säger emot både att han skapat människan samt skapelseberättelsens 6 dagar)

 • Socialdarwinismen har sitt ursprung i Darwins idéer. Denna påverkar i sin tur ideologier och värderingar (huruvida staten bör hjälpa människor ifrågasätts, rasism förstärks när man kan hävda att det bara är naturligt att “de starka” tar över, fascisterna hävdar mycket att de starka ska överleva). I modern tid har man t.ex. steriliserat mentalsjuka & romer.

New cards
50

Vem var Herbert Spencer?

Efterföljare till Darwin som utvecklade evolutionsteorin mot socialdarwinism. Ansåg att de svaga i samhället var ämnade att dö ut.

New cards
51

Vem var Sigmund Freud? Vad bestod hans teorier av?

Österrikisk läkare som brukar kallas “den moderna psykologins fader”. Lanserade idéer som:

 • De psykosexuella faserna (sexualitet, som annars varit tabu, gjorde han centralt då han menade att skuldbeläggningen ledde till neuroser då vi tänkte dessa förbjudna tankar)

 • Det medvetna resp. omedvetna (förbjudna drifter i det omedvetna påverkar vårt agerande)

 • Metoden psykoanalys handlar om att bli medveten om sina problem och förlika sig med dem

 • Drömmars betydelse, att de visar vad som pågår i det undermedvetna.

New cards
52

Vad var ursprunget till Freuds idéer?

 • Romantikens “själens mörka sida” påverkar med tanken på ett omedvetet

 • Nietzsche inspirerar lite (tar upp människans djuriska/irrationella sida, att vi är en driftvarelse + med sina värderingar om att skapa egen moral, inte lyssna på omvärldens normer/regler, så liknar han Freuds åsikt att vi är fångade i driftsförnekande sexualmoral.

New cards
53

Hur har Freud & hans idéer påverkat världen?

 • Författare & konstnärer inspireras (surrealismen präglad av drömmarnas betydelse)

 • Skakar om bilden av människan

 • Synen på sex och vad som är normalt ändras

New cards
54

Vad kan allmänt sägas om vetenskapen i europa under första hälften av 1900-talet?

Det var sista gången som europa dominerade inom vetenskapen och kom med epokgörande upptäckter som ändrade världsbilden. Einstein kan ses som symbol för denna tid.

New cards
55

Vem var Einstein? När och med vad var han aktuell? (kort, förklara inga upptäckter)

 • Tysk fysiker (men fick lämna 1933 då han var jude)

 • Många upptäckter i slutet på 1800- och början av 1900-talet (nobelpriset 1921, superkändis på 20-talet)

 • Relativitetsteorin

 • Uppmanade Roosevelt att satsa på atombomben men ångrade det sen

 • (var emot kvantfysiken)

New cards
56

Vilken påverkan hade Einstein?

 • Skakar om vår syn på verkligheten (saker som är svåra att ta in: rumtiden, relativ tid)

 • Newtons teori om gravitation motbevisas (magneter vs krökt rum)

 • Hans mest kända ekvation: E=mc2 (inser att massa innehåller stora mängder energi. Leder till atombomben)

New cards
57

Vem var Lise Meitner och vad gjorde hon?

 • Österrikiska vars kompanjon fick nobelpris (som borde ha tillhört de båda)

 • Kom på att man kunde få energi ur uran genom att skjuta neutroner på ämnet. Detta upptäcktes 1938 vilket ledde till hets över vilken sida i 2aVK som först kunde skapa supervapen.

New cards
58

Vad handlar kvantfysik om och hur är den relevant i vår vardag?

 • Handlar om mikrokosmos (atomens delar mm) och hur detta beter sig på ett slumpartat sätt.

 • Är en förutsättning för IT, kärnkraft, halvledare mm

New cards

Explore top notes

note Note
studied byStudied by 30 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
note Note
studied byStudied by 7 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
note Note
studied byStudied by 24 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
note Note
studied byStudied by 44 people
Updated ... ago
5.0 Stars(3)
note Note
studied byStudied by 103 people
Updated ... ago
5.0 Stars(2)
note Note
studied byStudied by 11 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
note Note
studied byStudied by 584 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)

Explore top flashcards

flashcards Flashcard49 terms
studied byStudied by 10 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
flashcards Flashcard42 terms
studied byStudied by 8 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
flashcards Flashcard33 terms
studied byStudied by 3 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
flashcards Flashcard101 terms
studied byStudied by 26 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
flashcards Flashcard33 terms
studied byStudied by 43 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
flashcards Flashcard44 terms
studied byStudied by 3 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
flashcards Flashcard230 terms
studied byStudied by 18 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
flashcards Flashcard56 terms
studied byStudied by 259 people
Updated ... ago
4.8 Stars(5)