informatica begrippen grammatica's (B4)

studied byStudied by 8 people
5.0(1)
get a hint
hint

Formele taal

1 / 20

Tags and Description

21 Terms

1

Formele taal

Een taal waarbij de vorm en betekenis precies vastliggen.

New cards
2

Natuurlijke taal

Een taal die mensen gebruiken om onderling te communiceren, waarbij de regels achteraf blijken uit het taalgebruik. De taal houdt zich niet aan één vast ontwerp, maar verandert voortdurend.

New cards
3

Kunstmatige taal

Een taal die mensen gebruiken om onderling te communiceren, waarbij de regels vooraf zijn vastgelegd. De taal is door mensen ontworpen en verandert niet of nauwelijks.

New cards
4

Dubbelzinnigheid

Verschijnsel waarbij een tekst of een zin meerdere betekenissen heeft.

New cards
5

Imperatieve taal

Een taal waarmee je de computer stapsgewijs instructies geeft.

New cards
6

Objectgeoriënteerde taal

Een taal waarbij alles draait om objecten, elk met eigen data en taken.

New cards
7

Zuiver imperatieve taal

Een imperatieve taal die echt alleen imperatief is.

New cards
8

Declaratieve taal

Een taal waarmee je informatie of een functionaliteit beschrijft.

New cards
9

Functionele programmeertaal

Een programmeertaal die bestaat uit een verzameling functies.

New cards
10

Logische programmeertaal

Een programmeertaal die bestaat uit een aantal randvoorwaarden, waarna je een probleem kunt oplossen binnen die voorwaarden.

New cards
11

Syntaxis

De taalregels van een programmeertaal.

New cards
12

Drie niveaus van syntaxis

Woordniveau (spelling), zinsniveau (grammatica), en contextniveau (geldigheid van variabelen, objecten en typen).

New cards
13

Backus-Naurvorm (BNF)

Een manier om grammaticale regels voor formele talen te noteren.

New cards
14

Broncode

De code van een programma.

New cards
15

Parser

Software die code controleert op grammaticale fouten.

New cards
16

Compiler

Software die broncode vertaalt naar een executable.

New cards
17

Interpreter

Software die broncode leest en direct uitvoert.

New cards
18

Executable

Een bestand met uitvoerbare code.

New cards
19

Syntax error

Een fout in de syntaxis.

New cards
20

Runtime error

Een fout die gevonden is door de interpreter.

New cards
21

Semantiek

De betekenis van woorden en zinnen in een taal.

New cards

Explore top notes

note Note
studied byStudied by 6 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
note Note
studied byStudied by 3 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
note Note
studied byStudied by 38 people
Updated ... ago
4.3 Stars(3)
note Note
studied byStudied by 6 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
note Note
studied byStudied by 116 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
note Note
studied byStudied by 10 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
note Note
studied byStudied by 9 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
note Note
studied byStudied by 26 people
Updated ... ago
4.7 Stars(3)

Explore top flashcards

flashcards Flashcard67 terms
studied byStudied by 5 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
flashcards Flashcard25 terms
studied byStudied by 1 person
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
flashcards Flashcard266 terms
studied byStudied by 22 people
Updated ... ago
5.0 Stars(2)
flashcards Flashcard56 terms
studied byStudied by 41 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
flashcards Flashcard86 terms
studied byStudied by 80 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
flashcards Flashcard28 terms
studied byStudied by 1 person
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
flashcards Flashcard60 terms
studied byStudied by 2 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
flashcards Flashcard24 terms
studied byStudied by 33 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)