szupica lexical set

studied byStudied by 40 people
5.0(1)
get a hint
hint

feeble (słaby, nikły, marny)

1 / 98

encourage image

There's no tags or description

Looks like no one added any tags here yet for you.

99 Terms

1

feeble (słaby, nikły, marny)

poor, weak, ineffective

New cards
2

fancy (wyobraźnia)

imagination, whim, fantasy

New cards
3

sufficiently (wystarczająco, dostatecznie)

enough, adequately, amply

New cards
4

avenging (mszczący się)

retaliating

New cards
5

lurk (czychać, czaić się)

creep around, wait dwell, loiter

New cards
6

sober (poważny, stateczny)

unexcellent

New cards
7

plodding (ciężki, rozwlekły, drętwy)

tedious, labored, loiter

New cards
8

endorse (popierać)

support

New cards
9

refute (obalać teorię, zaprzeczać)

deny, disaprove

New cards
10

abandon (porzucać, opuszczać)

leave behind, give up completely

New cards
11

confined (ograniczony)

limit, restrain, restrict

New cards
12

acute (poważny, dręczący, dotkliwy)

intense, serious, severe

New cards
13

fertile (płodny, kreatywny, twórczy)

prolific, productive, Rich/lush, vast

New cards
14

interbreed (krzyżować)

mix, multiply

New cards
15

startling (zadzwiający, zdumiewający, wstrząsający)

surprising, staggering, astonishing, shocking

New cards
16

myriad (niezliczony, ogrom, dziesiątki)

a lot of, countless, multitude, numerous, plethora

New cards
17

dismay (niepokój, konsternacja, przerażenie)

disappointment, confusion, consternation

New cards
18

aloof (powściągliwy, z dystansem)

distant, withdrawn, indifferent

New cards
19

inconsiderate (nieliczący się z innymi, nieuprzejmy, nietaktowny)

selfish, thoughtless, unkind

New cards
20

inadvertently (nieumyślnie)

unintentionally, accidentally

New cards
21

pejorative (pejoratywny, niepochlebny)

negative, harsh, belittling

New cards
22

sprinkles (odrobina, szczypta)

touches, traces

New cards
23

allay ( uspokoić, rozwiewać np. wątpliwości)

relieve, alleviate

New cards
24

handful (garść, garstka)

a few, a couple of

New cards
25

conductive (przewodzący)

beneficial, favorable, contributing

New cards
26

counter (ripostować, odpierać)

opposes, counter

New cards
27

led astray (wprowadzać w błąd)

misled, confused, deceived

New cards
28

designation

New cards
29

alluring (urzekający, ponętny, powabny)

appealing, tempting, attractive

New cards
30

instill ( wpoić, wpajać, napawać)

inject

New cards
31

relishing (odczuwanie przyjemności, cieszenie się )

take pleasure in sth, enjoy

New cards
32

equivocate (unikać jasnej odpowiedzi)

avoid, eschew, beat around the bush

New cards
33

erratic (zmienny, nieregularny)

inconsistent, irregular

New cards
34

deem (sądzić, uważać)

consider

New cards
35

oblivious (nieświadomy)

unaware, ignorant

New cards
36

dejected (przygnębiony, przybity, zawiedziony)

castfallen, long-faced, heavy-hearted, low-spirited

New cards
37

capsized (wywrócić do góry dnem)

overturn

New cards
38

crisscrossing (przemierzanie w te i wewte)

overlapping

New cards
39

hitherto (dotychczas, do tej pory)

yet, previously

New cards
40

conceal (ukrywać, skrywać)

hide, cover, obscure, disguise

New cards
41

subtle (wnikliwy, bystry)

sophisticated, fine

New cards
42

amplify (wzmocnić, wzmacniać)

strengthen, deepen

New cards
43

excesses (nadużywać)

overuse

New cards
44

to be tarred with the same brush

to treat everything in the negative way

New cards
45

expound (objaśniać, tłumaczyć, wykładać)

describe, delineate

New cards
46

glibly (gładko, elokwentnie)

easily, ably, skillfully, aptly

New cards
47

thorny (drażliwy, trudny)

difficult, problematic, tricky

New cards
48

hindrance (przeszkoda, Zawada)

obstacle

New cards
49

pounce (rzucić się na kogoś)

criticize, attack

New cards
50

mocking (drwić, szydzić, żartować sobie)

to make fun of, to laugh at

New cards
51

flamboyant (krzykliwy, ekstrawagancki)

ostentatious, extravagant, loud

New cards
52

sedate ( opanowany, spokojny)

calm, composed, serene

New cards
53

leeway (swoboda działania, swoboda wyboru)

freedom; flexibility, space, ease

New cards
54

divine (odgadywać)

guess, deduce

New cards
55

wail (płacz żałosny, zawodzenie, skarga)

complain, whine

New cards
56

indignantly (z oburzeniem)

furiously, angrily, crossly

New cards
57

devoid (pozbawiony czegoś)

lacking

New cards
58

stand out (wyróżniać się, być lepszym od kogoś)

be perceived, surface

New cards
59

attuned ( dopasowany)

accustomed

New cards
60

conjure up (przywoływać, wywoływać)

call up, evoke

New cards
61

ascribe ( przypisywać)

atreibute, assign

New cards
62

mutual (wzajemny, wspólny)

shared, reciprocal

New cards
63

renowed (sławny, głośny)

famous, well-known, recognized

New cards
64

milieu ( otoczenie, środowisko)

environment, setting, context

New cards
65

munching (przeżueanie, pałaszowanie)

eating

New cards
66

grand scale

in a big manner

New cards
67

come to the force

become noticeable, become prominent

New cards
68

Inheritance (spadek, dziedziczenie)

legacy, heritage, heirloom

New cards
69

obtained (uzyskiwać, otrzymywać)

gained, received

New cards
70

unmitigated (absolutny, całkowity)

absolute, clear

New cards
71

subservience (służalczość, uległość, podległość)

obedience, subordination, dependency

New cards
72

imperious ( rozkazujący, władczy)

bossy, arrogant, high-handed

New cards
73

unilaterally (jednostronnie)

individually, independently, one-sidely

New cards
74

mishap (nieszczęśliwy wypadek)

crush, collision, accident

New cards
75

ineffably (niewymownie)

unspeakably

New cards
76

chasm (szczelina)

abyss, gap

New cards
77

rescind (anulować, unieważniać)

conceal, annual

New cards
78

ebb (zmaleć, ustąpić)

retreat, decline

New cards
79

conceive of (wyobrażać sobie coś)

perceive, envision

New cards
80

warily (ostrożnie, przezornie)

carefully, cautiously

New cards
81

bedeviled

torment, plague

New cards
82

havoc (spustoszenie, zamęt)

devastation, chaos, mayhem, turmoil

New cards
83

bemoan (lamentować, opłakiwać)

lament, moan, complain

New cards
84

castigating (poddawanie surowej krytyce)

scolding, reprimanding, criticizing

New cards
85

proponent (zwolennik)

supporter, follower

New cards
86

ousted ( wypierać, usuwać)

replaced, driven out, forced out

New cards
87

realm (dziedzina, zakres)

scope, field

New cards
88

imposition (nałożenie, narzucenie)

burden

New cards
89

verbatim (dosłownie)

literally, faithfully, precisely

New cards
90

coherent (logiczny, spójny)

cinsistent, clear, logical, intelligible

New cards
91

coercive (represyjny, przymusowy)

forced, violent

New cards
92

rescind (odwoływać, unieważniać, anulować)

withdrawn, annual, overturn

New cards
93

Plaintiff (oskarżyciel, pozywacz)

accuser

New cards
94

intrinsic (nieodłączny, niezbędny)

inherent, fundamental, underlying

New cards
95

conducive (sprzyjający)

advantageous, beneficial, helpful

New cards
96

elicit (uzyskiwać, zyskiwać)

get, obtain, draw out

New cards
97

hostile (nieprzyjazny, wrogi)

adverse, harsh, antagonistic

New cards
98

affirmation (potwierdzenie, zapewnienie)

declaration, assertation

New cards
99

imperative (pilny, konieczny, niezbędny)

crucial, vital, urgent

New cards

Explore top notes

note Note
studied byStudied by 9 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
note Note
studied byStudied by 13 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
note Note
studied byStudied by 1 person
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
note Note
studied byStudied by 5 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
note Note
studied byStudied by 14 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
note Note
studied byStudied by 2286 people
Updated ... ago
5.0 Stars(3)
note Note
studied byStudied by 6 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
note Note
studied byStudied by 10 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)

Explore top flashcards

flashcards Flashcard31 terms
studied byStudied by 8 people
Updated ... ago
5.0 Stars(2)
flashcards Flashcard50 terms
studied byStudied by 6 people
Updated ... ago
4.0 Stars(2)
flashcards Flashcard28 terms
studied byStudied by 2 people
Updated ... ago
5.0 Stars(2)
flashcards Flashcard141 terms
studied byStudied by 16 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
flashcards Flashcard64 terms
studied byStudied by 16 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
flashcards Flashcard40 terms
studied byStudied by 162 people
Updated ... ago
4.8 Stars(8)
flashcards Flashcard31 terms
studied byStudied by 1 person
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
flashcards Flashcard54 terms
studied byStudied by 27 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)