De Westerse samenleving van ca. 750 tot 1000

studied byStudied by 46 People
5.0(2)
get a hint
hint

Wanneer kwamen de Karolingers aan de macht?

1/31

Tags & Description

Studying Progress

New cards
31
Still learning
0
Almost done
0
Mastered
0
31 Terms
New cards

Wanneer kwamen de Karolingers aan de macht?

751 - 900

New cards
New cards

Hoe kwam het dat de macht van de Merovingische koningen afnam?

 • weinig veroveringstochten, geen prestige

 • verarmen

New cards
New cards

Wanneer was er een afname van macht bij de Merovingische koningen?

Vanaf de 7e eeuw.

New cards
New cards

Wat gebeurde er in 751?

Karolingers, familie van hofmeiers, op de troon --> steun van de Paus in ruil voor hulp tegen de Langobarden

New cards
New cards

Wat gebeurde er in 800?

Karel de Grote werd door de paus tot keizer gekroond. Daardoor werd het Frankische Rijk een politieke erfgenaam van het West-Romeinse Rijk.

New cards
New cards

'Karolingers, familie van hofmeiers, op de troon --> steun van de Paus in ruil voor hulp tegen de Longobarden', Wanneer gebeurde dit?

In 751

New cards
New cards

'Karel de Grote werd door de paus tot keizer gekroond. Daardoor werd het Frankische Rijk een politieke erfgenaam van het West-Romeinse Rijk.' Wanneer gebeurde dit?

In 800

New cards
New cards

Wat weet je over de Frankische koning of keizer?

 • Hij had alle macht.

 • Het rijk was zijn persoonlijk bezit

 • Hij was de opperste bestuurder, rechter en wetgever

 • Er was geen vaste hoofdstad omdat hij verschillende delen van het rijk in het oog moet houden

New cards
New cards

Hoe was het rijk ingedeeld?

In gouwen en marken.

New cards
New cards

Waar liggen de gouwen?

In het midden.

New cards
New cards

Waar liggen de marken?

Aan het grensgebied.

New cards
New cards

Wie bestuurde de gouwen?

Een gouwgraaf of hertog.

New cards
New cards

Wie bestuurde de marken?

Een markgraaf

New cards
New cards

Wat waren de gouwgraven en de markgraven; en wat deden ze?

De plaatselijke bestuurders; ze voeren de bevelen van de koning uit.

New cards
New cards

Wie controleerden de plaatselijke bestuurders?

De zendgraven.

New cards
New cards

Wat deden de zendgraven?

Ze controleerden de plaatselijke bestuurders.

New cards
New cards

Wat was de rol van de Friezen in handel?

 • ze verkopen producten van ambachtslieden + landbouwoverschotten.

 • ze stichten in onze streken handelsnederzettingen bij monding grote rivieren

 • verwerven via de Vikingen als tussenpersoon luxegoederen uit het Midden-Oosten en Oost-Romeinse Rijk.

New cards
New cards

Wat is de relatie tussen de Friezen en de Vikingen?

 • dubbelzinnige relatie

 • drijven handel met elkaar

 • Friezen nemen deel aan plundertochten van Vikingen

 • Vikingen plunderen enkele Friese handelsnederzettingen

New cards
New cards

De abdijen en het koninklijk hof ondergaan een culturele heropleving. Wat gebeurde er zoal?

 • geleerden schrijven er boeken

 • verzamelen klassieke literatuur

 • onderwijzen 7 vrije kunsten

 • kunstenaars en bouwmeesters maken nieuwe gebouwen

New cards
New cards

Welke 7 vrije kunsten onderwijzen ze?

 • filosofie

 • redenaarskunde

 • literatuur

 • meetkunde

 • rekenkunde

 • muziek

 • astronomie

New cards
New cards

Wat waren de beperkingen dat de meeste geleerden en kunstenaars in abdijen en het koninklijk hof leefden?

 • buiten het hof en abdijen waren er weinig geleerden en kunstenaars

 • de 7 vrije kunsten waren maar gedeeltelijk aangeleerd

New cards
New cards

Wanneer leefde Lodewijk de Vrome?

814 - 840

New cards
New cards

Waarom valt het Karolingische Rijk uiteen onder Lodewijk de Vrome?

 • hij had meer interesse voor godsdienstige zaken

 • hij verwaarloost het bestuur door weinig oorlog te voeren en de plaatselijke bestuurders weinig te controleren

 • de contacten waren moeilijk want het wegennet was in slechte staat en het Rijk was uitgestrekt

 • de zonen van Lodewijk hadden ruzie over de verdeling van het rijk

 • er waren invallen van de Vikingen en de bevolking werd alleen beschermd door de plaatselijke bestuurders

New cards
New cards

Wie was Lodewijk de Vrome?

De zoon en opvolger van Karel de Grote.

New cards
New cards

De plaatselijke bestuurders werden weinig gecontroleerd. Wat was hier het gevolg van?

De plaatselijke bestuurders doen meer en meer hun zin. Ze worden onafhankelijker en maken hunzelf erfelijk.

New cards
New cards

Wanneer werd het verdrag van Verdun ingesteld?

843

New cards
New cards

Wat hield het verdrag van Verdun in?

Verdeling van het Frankische Rijk in 3 delen.

New cards
New cards

Wie kreeg welk deel van het Frankische Rijk?

 • West-Francië = Frankrijk --> Karel de Kale

 • Midden- Francië --> Lotharius (keizer)

 • Oost-Francië = Duitsland --> Lodewijk de Duitser

New cards
New cards

Wat gebeurde er met Midden-Francië?

Het Rijk viel uiteen in kleine koninkrijken.

New cards
New cards

Hoe is Frankrijk ontstaan?

Uit West-Francië.

New cards
New cards

Hoe is Duitsland ontstaan?

Uit Oost-Francië.

New cards