De Westerse samenleving van ca. 750 tot 1000

studied byStudied by 46 people
5.0(2)
get a hint
hint

Wanneer kwamen de Karolingers aan de macht?

1 / 30

Tags and Description

31 Terms

1

Wanneer kwamen de Karolingers aan de macht?

751 - 900

New cards
2

Hoe kwam het dat de macht van de Merovingische koningen afnam?

 • weinig veroveringstochten, geen prestige

 • verarmen

New cards
3

Wanneer was er een afname van macht bij de Merovingische koningen?

Vanaf de 7e eeuw.

New cards
4

Wat gebeurde er in 751?

Karolingers, familie van hofmeiers, op de troon --> steun van de Paus in ruil voor hulp tegen de Langobarden

New cards
5

Wat gebeurde er in 800?

Karel de Grote werd door de paus tot keizer gekroond. Daardoor werd het Frankische Rijk een politieke erfgenaam van het West-Romeinse Rijk.

New cards
6

'Karolingers, familie van hofmeiers, op de troon --> steun van de Paus in ruil voor hulp tegen de Longobarden', Wanneer gebeurde dit?

In 751

New cards
7

'Karel de Grote werd door de paus tot keizer gekroond. Daardoor werd het Frankische Rijk een politieke erfgenaam van het West-Romeinse Rijk.' Wanneer gebeurde dit?

In 800

New cards
8

Wat weet je over de Frankische koning of keizer?

 • Hij had alle macht.

 • Het rijk was zijn persoonlijk bezit

 • Hij was de opperste bestuurder, rechter en wetgever

 • Er was geen vaste hoofdstad omdat hij verschillende delen van het rijk in het oog moet houden

New cards
9

Hoe was het rijk ingedeeld?

In gouwen en marken.

New cards
10

Waar liggen de gouwen?

In het midden.

New cards
11

Waar liggen de marken?

Aan het grensgebied.

New cards
12

Wie bestuurde de gouwen?

Een gouwgraaf of hertog.

New cards
13

Wie bestuurde de marken?

Een markgraaf

New cards
14

Wat waren de gouwgraven en de markgraven; en wat deden ze?

De plaatselijke bestuurders; ze voeren de bevelen van de koning uit.

New cards
15

Wie controleerden de plaatselijke bestuurders?

De zendgraven.

New cards
16

Wat deden de zendgraven?

Ze controleerden de plaatselijke bestuurders.

New cards
17

Wat was de rol van de Friezen in handel?

 • ze verkopen producten van ambachtslieden + landbouwoverschotten.

 • ze stichten in onze streken handelsnederzettingen bij monding grote rivieren

 • verwerven via de Vikingen als tussenpersoon luxegoederen uit het Midden-Oosten en Oost-Romeinse Rijk.

New cards
18

Wat is de relatie tussen de Friezen en de Vikingen?

 • dubbelzinnige relatie

 • drijven handel met elkaar

 • Friezen nemen deel aan plundertochten van Vikingen

 • Vikingen plunderen enkele Friese handelsnederzettingen

New cards
19

De abdijen en het koninklijk hof ondergaan een culturele heropleving. Wat gebeurde er zoal?

 • geleerden schrijven er boeken

 • verzamelen klassieke literatuur

 • onderwijzen 7 vrije kunsten

 • kunstenaars en bouwmeesters maken nieuwe gebouwen

New cards
20

Welke 7 vrije kunsten onderwijzen ze?

 • filosofie

 • redenaarskunde

 • literatuur

 • meetkunde

 • rekenkunde

 • muziek

 • astronomie

New cards
21

Wat waren de beperkingen dat de meeste geleerden en kunstenaars in abdijen en het koninklijk hof leefden?

 • buiten het hof en abdijen waren er weinig geleerden en kunstenaars

 • de 7 vrije kunsten waren maar gedeeltelijk aangeleerd

New cards
22

Wanneer leefde Lodewijk de Vrome?

814 - 840

New cards
23

Waarom valt het Karolingische Rijk uiteen onder Lodewijk de Vrome?

 • hij had meer interesse voor godsdienstige zaken

 • hij verwaarloost het bestuur door weinig oorlog te voeren en de plaatselijke bestuurders weinig te controleren

 • de contacten waren moeilijk want het wegennet was in slechte staat en het Rijk was uitgestrekt

 • de zonen van Lodewijk hadden ruzie over de verdeling van het rijk

 • er waren invallen van de Vikingen en de bevolking werd alleen beschermd door de plaatselijke bestuurders

New cards
24

Wie was Lodewijk de Vrome?

De zoon en opvolger van Karel de Grote.

New cards
25

De plaatselijke bestuurders werden weinig gecontroleerd. Wat was hier het gevolg van?

De plaatselijke bestuurders doen meer en meer hun zin. Ze worden onafhankelijker en maken hunzelf erfelijk.

New cards
26

Wanneer werd het verdrag van Verdun ingesteld?

843

New cards
27

Wat hield het verdrag van Verdun in?

Verdeling van het Frankische Rijk in 3 delen.

New cards
28

Wie kreeg welk deel van het Frankische Rijk?

 • West-Francië = Frankrijk --> Karel de Kale

 • Midden- Francië --> Lotharius (keizer)

 • Oost-Francië = Duitsland --> Lodewijk de Duitser

New cards
29

Wat gebeurde er met Midden-Francië?

Het Rijk viel uiteen in kleine koninkrijken.

New cards
30

Hoe is Frankrijk ontstaan?

Uit West-Francië.

New cards
31

Hoe is Duitsland ontstaan?

Uit Oost-Francië.

New cards

Explore top notes

note Note
studied byStudied by 8 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
note Note
studied byStudied by 31 people
Updated ... ago
5.0 Stars(2)
note Note
studied byStudied by 56 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
note Note
studied byStudied by 14 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
note Note
studied byStudied by 60 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
note Note
studied byStudied by 10 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
note Note
studied byStudied by 6 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
note Note
studied byStudied by 12 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)

Explore top flashcards

flashcards Flashcard249 terms
studied byStudied by 15 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
flashcards Flashcard48 terms
studied byStudied by 21 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
flashcards Flashcard37 terms
studied byStudied by 1 person
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
flashcards Flashcard92 terms
studied byStudied by 35 people
Updated ... ago
5.0 Stars(2)
flashcards Flashcard31 terms
studied byStudied by 15 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
flashcards Flashcard61 terms
studied byStudied by 6 people
Updated ... ago
4.0 Stars(2)
flashcards Flashcard75 terms
studied byStudied by 64 people
Updated ... ago
5.0 Stars(2)
flashcards Flashcard43 terms
studied byStudied by 13 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)