Divan Edebiyatı

studied byStudied by 10 people
5.0(3)
get a hint
hint

Tevhid

1 / 70

Tags and Description

önemli kelimeler

71 Terms

1

Tevhid

Tanrı’nın birliği ve ululuğu

New cards
2

Münacaat

Tanrı’ya yalvarış, yakarış

New cards
3

Mısra-i berceste

En güzel dize

New cards
4

Naat

Hz. Muhammed’e övgü

New cards
5

Mersiye

Devrin önde gelen birinin ölümünün ardından üzüntü bildirmek için

Ağıt

New cards
6

Methiye(tür)

Devrin önde gelen kişilerine övgü

New cards
7

Hicviye

Bir kimseyi yermek, eleştiri

New cards
8

Fahriye

Şairlerin kendilerini övmek için yazdıkları şiirler

New cards
9

Nazire

Bir şairin başka bir şiirinin başka bir şairce aynı ölçü, aynı kafiye ve redifle yazılan benzerine verilen isim

New cards
10

Matla

Gazelin/Kasidenin ilk beyiti

New cards
11

Makta

Gazelin/Kasidenin son beyiti

New cards
12

Hüsn-i matla

Matladan sonra gelen beyit

New cards
13

Hüsn-i makta

Maktadan önce gelen beyit

New cards
14

Beytü’l gazel ya da şah beyit

Gazel’in en güzel beyiti

New cards
15

Mahlas beyti

Şairin mahlasının geçtiği beyit

Genelde makta beyit ya da bir önceki

New cards
16

Yek-ahenk

Gazelin tüm beyitleri arasında anlam bütünlüğü varsa

New cards
17

Yek-âvaz

Gazelin tüm beyitleri aynı güzellikteyse

New cards
18

Âşıkhâne

Lirik

Aşkla ilgili her şey

Fuzulî

New cards
19

Rindâne

Yaşamaktan zevk alma, içki, dünya hayatına aldırış etmeme

Bakî

New cards
20

Şûhâne

Kadın ve ten zevkleri

Nedim

New cards
21

Hikemî

Hayat dersi veren, öğretici

Nabi

New cards
22

Beytü’l Kaside

Kasidenin en güzel beyiti

New cards
23

Nesip(teşbih)

Başlangıç kısmı

Konuyla ilgisi olmayan betimlemeler

5-8 beyit

Kasideler isimlerini bu bölümde betimlenen şeye göre alırlar örn. Su kasidesi

New cards
24

Bahariye

Nesip bölümünde bahardan bahsedilen kasideler

New cards
25

Şitaiyye

Nesip bölümünde kıştan bahsedilen kasideler

New cards
26

Iydiyye

Nesip bölümünde bayramdan bahsedilen kasideler

New cards
27

Girizgâh

Asıl konuya geçiş

Tek beyit

Methiye bölümüne geçiş

New cards
28

Methiye(kaside)

Övülecek kişinin övüldüğü bölüm

En uzun

New cards
29

Fahriye

Şairin kendini ve sanatını övdüğü bölüm

New cards
30

Tegazzül

Kasidedeki kafiye ve ölçüye uygun olan, araya sıkıştırılan gazel

New cards
31

Taç beyit

Şairin adının/mahlasının geçtiği bölüm

New cards
32

Dua

Sön bölüm

Övülen kişiye dua edilir

New cards
33

Miyan

Şarkıların 3. dizesi

En güzel dize olmasına dikkat edilir

New cards
34

Nakarat

Dörtlük sonlarında tekrar edilen dizeler

New cards
35

Mahallîleşme akımı

  1. yy’da Bakî ile başlar Nedim ile devam eder

    İstanbul doğası, ağzı, yaşamı şiire girer

New cards
36

Gül

Sevgilinin yüzü ve yanağı

New cards
37

Bülbül

Gülün sevgilisi

New cards
38

Bülbül’ün güzel sesi

Şairin şiirleri

New cards
39

Afet

İnsanı uğruna ölünecek kadar aşk belalarına düşüren güzeller için kullanılır.

New cards
40

Bâde

Şarap, içki

New cards
41

Padişah

Sevgili

New cards
42

Pervane

Âşık

New cards
43

Servi

Sevgili

New cards
44

Gamze

Bakış

New cards
45

Ok

Kirpik

New cards
46

Nergis

Göz

New cards
47

Gonca

Sevgilinin ağzı

New cards
48

Lâle

Sevgilinin yanağı ve aşığın göz yaşları

New cards
49

Sümbül

Sevgilinin saçı

New cards
50

Ateş

Aşkın ızdırabı

New cards
51

Benzetme/Teşbih

Sözü daha etkili duruma getirmek için aralarında ilgi bulunan iki unsurdan güçsüzü olanı güçlü olana benzetmektir.

New cards
52

İstiare

Benzetme ama ya sadece benzeyen ya da sadece benzetilen

New cards
53

Açık İstiare

Yalnızca benzetilenle yapılan istiare

New cards
54

Kapalı İstiare

Yalnızca benzeyenle yapılan istiare

New cards
55

Kinaye

Bir sözü hem gerçek hem de mecaz anlamda kullanmaktır. Uyarı: Kinayede daha çok mecaz anlam kastedilir.

New cards
56

Mecaz-ı mürsel

Benzetme amaç güdülmeden bir sözün ilgili olduğu başka bir söz yerine kullanılmasıdır.

“Tabağını bitir!”

New cards
57

Kişileştirme/Teşhis

İnsan dışındaki canlı cansız varlıklara insan özelliği kazandırmaktır.

New cards
58

Konuşturma/İntak

İnsan dışındaki varlıkları konuşturmaktır.

New cards
59

Tecahül-i Arif

Bir şeyin bilinmesine rağmen bilinmiyormuş gibi yapılması

New cards
60

Hüsn-i Ta’lil

Güzel neden bağlama

New cards
61

Abartma/Mübalağa

Bir şeyi olduğundan daha çok ya da olduğundan daha az göstermek

New cards
62

Tezat/Karşıtklık

Zıt kavramları bir arada kullanmak

New cards
63

Tevriye/Amacı gizleme

İki değişik anlamı olan bir sözcüğün bir dize ya da beyitte iki anlamının da kullanılmasıdır.

Tahir Efendi bize kelp demiz (Tahir:özel ad.)

İltifatı bu sözde zahirdir

Maliki mezhebim benim zira

İtikadımca kelp Tahirdir.

New cards
64

Telmih/Hatırlatma

Söz arasında herkesin bildiği bir olaya ya da kişiye işaret etme

New cards
65

Tariz/Taş atma

Bir kişiyi iğneleme, bir konuyla alay etme veya sözün tam tersini kastetmedir.

New cards
66

Tekrir

Bir sözü sık sık tekrar etmek

New cards
67

Tenasüp/Uygunluk

Birbiriyle ilgili sözcükleri bir arada kullanmaktır

New cards
68

İstifham

Cevap alma amacı gütmeden soru sormaktır

New cards
69

Nida

Seslenme

New cards
70

Leff-ü Neşr

Bir dizede iki ya da daha fazla kavramdan bahsettikten sonra diğer dizede onlarla ilgili açıklama yapmak

New cards
71

Sehl-i Mümteni

Kolay gibi görünen ancak benzeri söylenmeye kalkılınca zor olduğu anlaşılan özlü söz söyleme sanatı- Derin anlam

New cards

Explore top notes

note Note
studied byStudied by 7 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
note Note
studied byStudied by 16 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
note Note
studied byStudied by 25 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
note Note
studied byStudied by 8 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
note Note
studied byStudied by 15 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
note Note
studied byStudied by 15 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
note Note
studied byStudied by 5 people
Updated ... ago
4.0 Stars(1)
note Note
studied byStudied by 7884 people
Updated ... ago
4.8 Stars(38)

Explore top flashcards

flashcards Flashcard30 terms
studied byStudied by 11 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
flashcards Flashcard26 terms
studied byStudied by 1067 people
Updated ... ago
4.5 Stars(2)
flashcards Flashcard40 terms
studied byStudied by 14 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
flashcards Flashcard187 terms
studied byStudied by 22 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
flashcards Flashcard22 terms
studied byStudied by 68 people
Updated ... ago
5.0 Stars(4)
flashcards Flashcard58 terms
studied byStudied by 9 people
Updated ... ago
5.0 Stars(2)
flashcards Flashcard71 terms
studied byStudied by 14 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
flashcards Flashcard25 terms
studied byStudied by 247 people
Updated ... ago
5.0 Stars(4)