Aardrijkskunde hoofdstuk 4

studied byStudied by 51 people
1.0(1)
get a hint
hint

afvalvoetafdruk

1 / 31

Tags and Description

Geography

Veel plezier met de toets!!! laat even een review achter

32 Terms

1

afvalvoetafdruk

de hoeveelheid afval in kilo's die een persoon produceert

New cards
2

bevolkingsprognose

de verwachte ontwikkeling van de bevolking in de toekomst.

New cards
3

biodiversiteit

de variatie aan planten en dierensoorten

New cards
4

Biologische landbouw

 manier van landbouw waarbij geen kunstmest en chemische bestrijdingsmiddelen worden gebruikt.

New cards
5

Bodemverontreiniging

door de mens aan- of ingebrachte stoffen leiden tot schade aan de bodem.

New cards
6

circulaire economie

een manier van werken waarbij veel grondstoffen worden hergebruikt en er weinig afval overblijft.

New cards
7

consumptiepatroon

de goederen en diensten die iemand koopt

New cards
8

cradle-to-cradle

een manier van werken waarbij producten na gebruik kunnen worden hergebruikt in een nieuw product.

New cards
9

draagkracht

Het maximumaantal mensen dat in een gebied of op aarde kan leven zonder schade aan te richten aan het ecosysteem.

New cards
10

duurzaam

zo leven dat je in je eigen behoefte kunt voorzien, maar dat de aarde ook leefbaar blijft voor de toekomst.

New cards
11

duurzame energiebronnen

 een energiebron die niet opraakt, zoals zonne- en windenergie.

New cards
12

ecologische voetafdruk

de hoeveelheid ruimte die je gebruikt om te kunnen leven.

New cards
13

economische groei

een toename van wat er in een land in een jaar verdiend wordt.

New cards
14

energieneutraal

Er wordt dan net zoveel energie verbruikt als er energie geproduceerd wordt.

New cards
15

energietransitie

overschakelen van het gebruik van fossiele energie naar duurzame energie, bijvoorbeeld zonne-energie

New cards
16

fossiele energiebron

energiebron die ontstaan is uit resten van planten en dieren, zoals aardolie, aardgas en steenkool.

New cards
17

genetische modificatie

 door de mens veranderen van bepaalde delen van een plant of dier.

New cards
18

groene stroom

Elektriciteit die is opgewekt door hernieuwbare energiebronnen zoals zonne en wind energie

New cards
19

Intensivering

Vergroting van de opbrengst per hectare of per dier met behulp van kennis en geld.

New cards
20

isolatie

iets afschermen tegen fysieke invloeden zoals warmte of kou

New cards
21

klimaatakkoord

Een afspraak tussen landen om klimaatveranderingen tegen te gaan

New cards
22

klimaatneutraal

Als iets geen negatieve invloed heeft op het klimaat, dus niet leidt tot klimaatveranderingen

New cards
23

klimaatverandering

Verandering van het klimaat veroorzaakt door natuurlijke of menselijke oorzaken.

New cards
24

Koolstofdioxide (CO2)

Een belangrijk gas dat warmte kan vasthouden en van nature al in de atmosfeer voorkomt. De mens zorgt echter voor steeds meer koolstofdioxide in de lucht

New cards
25

koolstofkringloop

 de verplaatsing van koolstof door de lucht, bodem, water en levende natuur.

New cards
26

milieu-uitputting

het opraken van natuurlijke voorraden door menselijk gebruik

New cards
27

milieuvervuiling (-verontreiniging)

vervuilen van het milieu door er afval in te storten

New cards
28

natuurlijke hulpbron

product uit de natuur dat mensen goed kunnen gebruiken

New cards
29

productieketen

De schakels waaruit het productieproces van goederen bestaat, van grondstof tot eindproduct.

New cards
30

recyclen

het opnieuw gebruiken van afvalmaterialen

New cards
31

schaalvergroting

Het steeds groter worden van (landbouw)bedrijven

New cards
32

voedselafdruk

Het aantal hectares dat nodig is om voedsel te verbouwen voor een persoon

New cards

Explore top notes

note Note
studied byStudied by 9 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
note Note
studied byStudied by 13 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
note Note
studied byStudied by 1 person
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
note Note
studied byStudied by 5 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
note Note
studied byStudied by 14 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
note Note
studied byStudied by 2286 people
Updated ... ago
5.0 Stars(3)
note Note
studied byStudied by 6 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
note Note
studied byStudied by 10 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)

Explore top flashcards

flashcards Flashcard31 terms
studied byStudied by 8 people
Updated ... ago
5.0 Stars(2)
flashcards Flashcard50 terms
studied byStudied by 6 people
Updated ... ago
4.0 Stars(2)
flashcards Flashcard28 terms
studied byStudied by 2 people
Updated ... ago
5.0 Stars(2)
flashcards Flashcard141 terms
studied byStudied by 16 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
flashcards Flashcard64 terms
studied byStudied by 16 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
flashcards Flashcard40 terms
studied byStudied by 162 people
Updated ... ago
4.8 Stars(8)
flashcards Flashcard31 terms
studied byStudied by 1 person
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
flashcards Flashcard54 terms
studied byStudied by 27 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)