Media Effecten (U&G- Third Person)

studied byStudied by 1 person
5.0(1)
get a hint
hint

Hortpn & Who

1 / 55

Tags and Description

U&G, ELM, Individuele verschillen, third person

56 Terms

1

Hortpn & Who

parasociale relatie ontwikkelen (functionele benadering)

New cards
2

Pearlin

ontsnappen aan onaangename gebeurtenissen (functionele benadering)

New cards
3

Mendelsohn

entertainment vermindert angsten gestimuleerd door nieuws (functionele benadering)

New cards
4

Uses- and-gratifications paradigma

Katz, Blumler & Gurevitch (1974)

New cards
5

Lazarsfeld (1940)

educatie en competitieve van radio quizzen (typologieën)

New cards
6

Katz et al

begrijpen van jezelf binnen de samenleving (typologieën)

New cards
7

Lull (1980)

sociale gebruiken van tv (typologieën)

New cards
8

McQuail

media-person interacties

New cards
9

Gratifications sought

doelen die je wil bereiken

New cards
10

gratifications obtained

doelen en behoeften die vervuld zijn door media

New cards
11

reinforcing spirals perspective

slater (2007): wanneer iemand een slechte aflevering in

een serie ziet, kan het zijn dat die persoon niet meer verder kijkt ~ behoeften

New cards
12

audience activity

mensen vertonen verschillende graden van activiteit op media

New cards
13

Communication/Persuasion Matrix Model

Een boodschap kan enkel effectief worden als er enkele kernelementen aanwezig zijn om

uiteindelijk tot yielding (= attitudeverandering) te leiden

New cards
14

Cognitive Response Theory

 • klemtoon ligt op de herhaling waarmee individuen relaties leggen tussen informatie

 • Gaat in op de beperkingen van de matrix

 • systematisch denken

New cards
15

role playing

Cognitive Response Theory; mensen krijgen een taak om zo hun kennis te doorzoeken (bv. vragen waarom een roker zou moeten stoppen

New cards
16

mere thoughts

Cognitive Response Theory; het extremer worden van je reacties kan je attitude in de hand werken, het louter nadenken over iets kan al een attitudeverandering in de hand werken

New cards
17

self-validation

Cognitive Response Theory; vertrouwen in gedachten

New cards
18

motivatie

ELM; wil om informatie op een diepgaande manier te verwerken

New cards
19

ability

ELM; mogelijkheid om informatie op een diepgaande manier ...

New cards
20

Centrale route

(ability / motivatie hoog)→ issue-relevante argumenten worden verwerkt om evaluatie van attitude object te maken→resulterende attitude persistent + ↑ predictor gedrag

New cards
21

Perifere route

 • (ability / motivatie laag)→heuristieken en/of affectieve respons op attitude-object bepalen evaluatie → resulterende attitude veranderlijk + ↓

New cards
22

Persuasive arguments

zwakke/sterke argumenten bepalen

evaluatie attitude-object bij hoge elaboratie

New cards
23

Peripheral cues

bepalen evaluatie att-obj bij lage elaboratie

New cards
24

Argument elaboration

variabelen kunnen richting en mate van

verwerking argumenten beïnvloeden (vb. warning)

New cards
25

Argument quality

sterke argumenten→ positieve evaluatie attitude

object en dus positieve attitude verandering (vice versa voor zwakke argumenten)

New cards
26

Affecting elaboration

elementen van of verbonden aan boodschap: biased processing en objective processing

New cards
27

objective elaboration

focus op álle argumenten; als argument scrutiny positief wordt gemanipuleerd, dan zullen de motivatie en/of ability om een boodschap op een objectieve manier te verwerken toenemen

New cards
28

variabelen objective elaboration

repetition, personal relevance, personal repsonsibility, need for cognition

New cards
29

source cues

elementen gerelateerd aan bron (cues die fungeren als perifere cues, bij lage relevantie)

New cards
30

message cues

elementen gerelateerd aan boodschap (vb. # arg) (cues die fungeren als perifere cues, bij lage relevantie)

New cards
31

biased elaboration

focus op selectie argumenten; variabelen kunnen motivatie en ability zo wijzigen dat we de informatie in een boodschap op een vertekende manier verwerken

New cards
32

variabelen biased elaboration

voorkennis, waarschuwing

New cards
33

bronfactoren

Expertise soms als perifere cue, soms als motivator voor systematisch verwerken

New cards
34

Boodschapfactoren

Zwakke argumenten toevoegen is een goed idee bij lage motivatie, maar net niet bij hoge motivatie

New cards
35

Ontvangerfactoren

Emotie door omringende boodschap werkt anders afhankelijk van involvement

New cards
36

enjoyment/emotionele respons op media, individuele verschillen als

behoeften, readiness to respond en traits

New cards
37

mediaselectie

reflecteert de mate waarin een boodschap nuttig is voor het bereiken van doelen, of consistentie met eigen gedachten en attitudes

New cards
38

biased assimiliation

VB serie-kijkers interpreteren verschillend vanuit betrokkenheid met bepaald personage

New cards
39

Hostile media perceptions

VB aanhangers politieke partij hebben gevoeld dat die heel de tijd aangevallen worden

New cards
40

Selectieve perceptie

we zien andere betekenissen in media-inhouden

New cards
41

Selectieve blootstelling

jezelf blootstellen aan datgene waar je geen problemen mee hebt & andere vermijden (cognitieve dissonantietheorie)

New cards
42

bestaat third person effect echt?

ligt aan vraagstelling (jij) en volgorde van de vragen

New cards
43

verklarende mechanismen third person

 1. Self-enhancement

 2. Need for control

 3. Projection

 4. Attribution bias

 5. Focus of attention

 6. Media schemas

 7. Perceived media exposure

 8. Self-categorization

  1. Lack of access to own mental processes

New cards
44

self enhancement

superieur zelfbeeld

New cards
45

need for control

ik heb controle dus wordt niet beïnvloedt

New cards
46

projection

effecten projecteren op anderen omdat je nite wil toegeven => defensieve reactie

New cards
47

attribution bias

ik ben beïnvloed door exeterne factoren, niet mijn schuld dus vinger wijzen

New cards
48

focus of attention

ik ken mezelf en word niet beïnvloed want ik kan me er tegen weren, anderen geen idee, waarschijnlijk wel

New cards
49

Perceived media exposure

er vanuit gaan dat wie veel blootgesteld wordt aan media, een grotere beïnvloeding zal ervaren \n - ik ken mijn eigen mediadieet => beïnvloeding onderschatten

New cards
50

Media schema’s

bij het vragen naar een inschatting van media-effecten op zichzelf en anderen, kunnen bepaalde schema’s geactiveerd worden

New cards
51

Self-categorization

mensen vergelijken zichzelf heel vaak met anderen, en ze zoeken een link tussen zichzelf, de groep en de boodschap

New cards
52

Lack of acces to own mental processes

mensen zijn zich vaak niet bewust van de processen die zich afspelen bij het eigen gedrag,...

 • bij zichzelf: automatische processen

  • bij anderen: bewuste processen, laten zich meer beïnvloeden door media

New cards
53

first person effect

toegeven zelf beïnvloed te worden; bij wenselijke boodschappen (boodschapskenmerken)

New cards
54

defiance (gevolgen third person)

we gaan er vanuit dat media effect hebben op anderen en vinden dit niet goed, dus we nemen actie (door weerstand te bieden of een tegenpositie in te nemen)

- sterkere endorsement of censorship (media tegen willen houden door de gedachte)

New cards
55

compliance (gevolgen third person)

een sociale norm afleiden en deze norm vervolgens zelf hanteren bv. scarcity perception (bv. filmtickets kopen want anderen worden beïnvloed en willen naar de film)

New cards
56

scarcity perception

bv. filmtickets kopen want anderen worden beïnvloed en willen naar de film)

New cards

Explore top notes

note Note
studied byStudied by 17 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
note Note
studied byStudied by 203 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
note Note
studied byStudied by 12 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
note Note
studied byStudied by 13 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
note Note
studied byStudied by 14 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
note Note
studied byStudied by 2871 people
Updated ... ago
4.9 Stars(26)
note Note
studied byStudied by 7 people
Updated ... ago
4.0 Stars(1)
note Note
studied byStudied by 12 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)

Explore top flashcards

flashcards Flashcard41 terms
studied byStudied by 2 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
flashcards Flashcard50 terms
studied byStudied by 18 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
flashcards Flashcard30 terms
studied byStudied by 7 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
flashcards Flashcard125 terms
studied byStudied by 8 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
flashcards Flashcard84 terms
studied byStudied by 2 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
flashcards Flashcard20 terms
studied byStudied by 4 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
flashcards Flashcard160 terms
studied byStudied by 13 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
flashcards Flashcard26 terms
studied byStudied by 63 people
Updated ... ago
5.0 Stars(4)