ET1 Minä ja hyvä elämä - sanasto

studied byStudied by 2 people
5.0(1)
get a hint
hint

Maailmankatsomus

1 / 34

encourage image

There's no tags or description

Looks like no one added any tags here yet for you.

35 Terms

1

Maailmankatsomus

Yksilön maailmankatsomusta hallitseva tai yhteisölle ominainen näkemys.

New cards
2

Agnostismi

Maailmankatsomus, joka ei ota kantaa jumalien olemassaoloon.

New cards
3

Ahimsa

Väkivallattomuuden periaate, liittyy Kauko-idän uskontoihin.

New cards
4

Altruismi

Muiden edun ajattelu ja toiminta muiden hyväksi, joskus myös oman edun kustannuksella.

New cards
5

Ateismi

Maailmankatsomus, joka kieltää jumalien olemassaolon.

New cards
6

Arvoristiriita

Tilanne, jossa ihminen huomaa toimivansa omien arvojensa vastaisesti esimerkiksi muiden painostuksesta tai jossa hän ei osaa valita kahden tärkeän arvon välillä.

New cards
7

Arvo

Yksilön tärkeä tavoite elämässä, se mitä arvostaa ja haluaa (esimerkiksi rakkaus, tasa-arvo tai oikeudenmukaisuus).

New cards
8

Asema

Oma paikka yhteiskunnassa, johon voi liittyä etuoikeuksia tai arvostusta.

New cards
9

Binäärinen

Kaksinapainen, kaksiarvoinen; luokittelu tai merkkijärjestelmä, jossa nähdään vain kaksi luokkaa kuten 1 ja 0 tai mies ja nainen.

New cards
10

Biologinen ihmiskäsitys

Ihminen nähdään yhtenä sosiaalisena eläinlajina muiden joukossa ja evoluution tuloksena.

New cards
11

Cis-sukupuolisuus

Yksilön sukupuoli-identiteetti on sama kuin hänelle syntymässä määritelty binäärinen sukupuoli eikä biologisen ja koetun sukupuolen välillä ole ristiriitaa.

New cards
12

Determinismi

Ajatus, jonka mukaan kaikki on ennalta määrättyä ja tapahtuu välttämättä juuri siten kuin tapahtuu.

New cards
13

Egoismi

Itsekkyys, oman edun tavoittelu.

New cards
14

Eksistentialismi

Elämänfilosofiaa, jossa korostuu ihmisen olemassaolo tietoisena ja vapaana oliona, joka itse tekee itsestään sen, mitä hän on.

New cards
15

Elämänkatsomus

Yksilön oma käsitys maailmankuvasta, arvoista ja luotettavasta tiedonhankinnasta.

New cards
16

Elämänkatsomustieto

Suomalainen, erityisesti uskonnottomille suunnattu monitieteinen katsomusaine, jonka opiskelu auttaa jäsentämään eri tieteiden pohjalta omaa maailmankuvaa ja identiteettiä sekä tukee dialogitaitoja.

New cards
17

Epikurolaisuus

Ajattelutapa, jonka mukaan merkityksellisiä ovat elämän pienet asiat tässä hetkessä.

New cards
18

Essentialismi

Olemusajattelu eli ajattelu, jonka mukaan jokaisella ihmisellä, kansalla, ryhmällä tai aatteella on oma olemuksensa, joka ei muutu keskeisiltä piirteiltään.

New cards
19

Filosofia

Antiikista alkanut ajatteluperinne ja yliopistollinen oppiaine, jonka tutkimuksen kohteena ovat muun muassa totuus, todellisuuden perimmäinen luonne, yksilön ja yhteiskunnan hyvyys sekä kauneus.

New cards
20

Filosofinen pessimismi

Ajattelutapa, jonka mukaan elämä on merkityksetöntä ja julmaa.

New cards
21

Geenit

Perintötekijät, piirteet

New cards
22

Transsukupuolisuus

Kun yksilön syntymässä määritelty sukupuoli ei vastaa hänen omaa sukupuoli-identiteettiään, hän voi haluta korjata biologisen, juridisen ja sosiaalisen sukupuolensa vastaamaan omaa sukupuoltaan.

New cards
23

Tribalismi

Heimoajattelu, jossa yksilö suosii voimakkaasti omaa sisäryhmäänsä ja osoittaa lojaalisuutta vain sille.

New cards
24

Ulkoryhmä

Ryhmä, johon yksilö ei kuulu ja joka kilpailee tai joskus jopa vihollistuu yksilön sisäryhmän kanssa.

New cards
25

Uskonnollisuus

Ihmiset, jotka pitävät uskontoa tärkeänä maailmankatsomuksena ja hyvän elämän mallina.

New cards
26

Uskonnottomuus

Elämäntapa, jossa uskonnolla ei ole merkitystä tai suhde uskontoon on kielteinen; vaihtoehtoisesti, yksilö ei kuulu mihinkään uskontokuntaan.

New cards
27

Uskonto

Maailmankatsomus, joka sisältää yliluonnollisia uskomuksia sekä niihin liittyviä rituaaleja ja toimintoja, kuten kristinusko tai islam.

New cards
28

Yhdenvertaisuus

Ajatus, että jokainen ihminen on yhtä arvokas ja hänellä on samat perustavat oikeudet.

New cards
29

Yhteisöllisyys

Kokemus yhteisestä ryhmähengestä ja yhteenkuuluvuudesta.

New cards
30

Yhteisöllinen identiteetti

Ryhmään kuulumisen tunne ja siihen liittyvä identiteetti.

New cards
31

Yksityinen identiteetti

Henkilökohtainen, yksilön ainutlaatuinen ja oma identiteetti, erityisesti ne osat, jotka kuuluvat yksityisyyden suojan piiriin.

New cards
32

Yksityisyyden suoja

Lain takaama suoja yksilön henkilökohtaisten asioiden pysymiselle salassa, kuten kirjesalaisuus, kuvauskielto yksityisillä paikoilla ilman lupaa ja yksityisten tietojen tai kuvien levittämisen kieltäminen julkisuuteen.

New cards
33

Yksilöllisyys

Kunkin yksilön oma ainutlaatuinen tapa olla olemassa omana itsenään.

New cards
34

Yksilöllinen identiteetti

Kunkin yksilön oman identiteetin ainutlaatuisuus, henkilökohtaisuus ja oman identiteettityön tulos.

New cards
35

5 peruspilaria

Keskeiset ohjeet, jotka säätelevät muslimin elämää.

New cards

Explore top notes

note Note
studied byStudied by 10 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
note Note
studied byStudied by 4 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
note Note
studied byStudied by 97 people
Updated ... ago
4.5 Stars(4)
note Note
studied byStudied by 20 people
Updated ... ago
4.0 Stars(2)
note Note
studied byStudied by 31 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
note Note
studied byStudied by 20 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
note Note
studied byStudied by 5 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
note Note
studied byStudied by 12 people
Updated ... ago
5.0 Stars(2)

Explore top flashcards

flashcards Flashcard80 terms
studied byStudied by 58 people
Updated ... ago
5.0 Stars(3)
flashcards Flashcard26 terms
studied byStudied by 5 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
flashcards Flashcard37 terms
studied byStudied by 2 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
flashcards Flashcard51 terms
studied byStudied by 11 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
flashcards Flashcard50 terms
studied byStudied by 30 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
flashcards Flashcard184 terms
studied byStudied by 65 people
Updated ... ago
5.0 Stars(3)
flashcards Flashcard51 terms
studied byStudied by 99 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
flashcards Flashcard129 terms
studied byStudied by 439 people
Updated ... ago
5.0 Stars(2)