Kriittinen ajattelu

studied byStudied by 36 people
5.0(1)
get a hint
hint

Olkoot

p = "jalkapallossa hyökkäävän joukkueen pelaaja on paitsioasemassa ja vaikuttaa pelin kulkuun"

ja

q = "tilanteessa syntyvä maali ei ole hyväksyttävä"

Mikä seuraavista väitteistä on tosi?

A. p ei ole q:n välttämätön eikä riittävä ehto

B. p on q:n välttämätön mutta ei riittävä ehto

C. p on q:n välttämätön ja riittävä ehto

D. p on q:n riittävä mutta ei välttämätön ehto

1 / 119

Tags and Description

120 Terms

1

Olkoot

p = "jalkapallossa hyökkäävän joukkueen pelaaja on paitsioasemassa ja vaikuttaa pelin kulkuun"

ja

q = "tilanteessa syntyvä maali ei ole hyväksyttävä"

Mikä seuraavista väitteistä on tosi?

A. p ei ole q:n välttämätön eikä riittävä ehto

B. p on q:n välttämätön mutta ei riittävä ehto

C. p on q:n välttämätön ja riittävä ehto

D. p on q:n riittävä mutta ei välttämätön ehto

D

New cards
2

Olkoot

p = "Herra Virtanen kuoli v. 1925"

ja

q = "Herra Virtanen ei elänyt v. 1926"

Mikä seuraavista väitteistä on tosi?

A. p on q:n välttämätön mutta ei riittävä ehto

B. p on q:n riittävä mutta ei välttämätön ehto

C. p ei ole q:n välttämätön eikä riittävä ehto

D. p on q:n välttämätön ja riittävä ehto

B

New cards
3

Olkoot

p = "Herra Virtanen kuoli v. 1925"

ja

q = "Herra Virtanen oli elossa v. 1918"

Mikä seuraavista väitteistä on tosi?

A. p on q:n välttämätön ja riittävä ehto

B. p on q:n välttämätön mutta ei riittävä ehto

C. p on q:n riittävä mutta ei välttämätön ehto

D. p ei ole q:n välttämätön eikä riittävä ehto

D

New cards
4

Olkoot p = "Kalle pitää ainakin yhdestä romantiikan ajan kirjailijasta"

ja

q = "Kalle pitää Goethesta."

Mikä seuraavista väitteistä on tosi?

A. p on q:n välttämätön mutta ei riittävä ehto

B. p ei ole q:n välttämätön eikä riittävä ehto

C. p on q:n riittävä mutta ei välttämätön ehto

D. p on q:n välttämätön ja riittävä ehto

A

New cards
5

Olkoot

p = "Herra Virtasen biologiset äiti ja isä ovat ihmisiä"

ja

q = "Herra Virtanen on ihminen"

Mikä seuraavista väitteistä on tosi?

A. p on q:n riittävä mutta ei välttämätön ehto

B. p ei ole q:n välttämätön eikä riittävä ehto

C. p on q:n välttämätön ja riittävä ehto

D. p on q:n välttämätön mutta ei riittävä ehto

C

New cards
6

Olkoot

p = "Herra Virtanen oli matemaatikko"

ja

q = "Herra Virtanen kuoli v. 1925"

Mikä seuraavista väitteistä on tosi?

A. p on q:n riittävä mutta ei välttämätön ehto

B. p on q:n välttämätön ja riittävä ehto

C. p ei ole q:n välttämätön eikä riittävä ehto

D. p on q:n välttämätön mutta ei riittävä ehto

C

New cards
7

Olkoot

p = ominaisuus x on kokonaisluku

ja

q = ominaisuus x on alkuluku

Mikä seuraavista väitteistä on tosi?

A. p on q:n välttämätön ja riittävä ehto

B. p on q:n välttämätön mutta ei riittävä ehto

C. p on q:n riittävä mutta ei välttämätön ehto

D. p ei ole q:n välttämätön eikä riittävä ehto

B

New cards
8

Olkoot

p = ominaisuus x on punainen

ja

q = ominaisuus x on värillinen

Mikä seuraavista väitteistä on tosi?

A. p on q:n välttämätön mutta ei riittävä ehto

B. p on q:n riittävä mutta ei välttämätön ehto

C. p ei ole q:n välttämätön eikä riittävä ehto

D. p on q:n välttämätön ja riittävä ehto

B

New cards
9

Olkoot

p = ominaisuus x on nisäkäs

ja

q = ominaisuus x on ihminen

Mikä seuraavista väitteistä on tosi?

A. p ei ole q:n välttämätön eikä riittävä ehto

B. p on q:n riittävä mutta ei välttämätön ehto

C. p on q:n välttämätön ja riittävä ehto

D. p on q:n välttämätön mutta ei riittävä ehto

D

New cards
10

Olkoot

p = ominaisuus x = Maiju Lassila ja

q = ominaisuus x = Algot Untola

Mikä seuraavista väitteistä on tosi?

A. p ei ole q:n välttämätön eikä riittävä ehto

B. p on q:n välttämätön mutta ei riittävä ehto

C. p on q:n riittävä mutta ei välttämätön ehto

D. p on q:n välttämätön ja riittävä ehto

D

New cards
11

Olkoon rationaallisuus ihmisenä olemisen välttämätön ehto.

Mikä seuraavista väitteistä on tosi?

A. Herra Virtanen on ihminen, jos ja vain jos hän on rationaalinen

B. Herra Virtanen on ihminen, jos hän on rationaalinen

C. Herra Virtanen on ihminen, vain jos hän on rationaalinen

D. Herra Virtanen on rationaalinen, vain jos hän on ihminen

C

New cards
12

Oletetaan, että jokainen matemaatikko tietää, mikä on alkuluku

A. Jos herra Virtanen tietää mikä on alkuluku, niin hän on matemaatikko

B. Jos herra Virtanen tietää, mikä on alkuluku, hän on matemaatikko.

C. Herra Virtanen on matemaatikko, vain jos hän tietää, mikä on alkuluku.

D. Herra Virtanen on matemaatikko, jos hän tietää mikä on alkuluku.

C

New cards
13

Oletetaan, että rationaalisuus on ihmisenä olemisen välttämätön ehto. Mikä seuraavista väitteistä pitää silloin paikkaansa?

A. Joku on ihminen, jos hän on rationaalinen

B. Jos joku on rationaalinen, hän on ihminen

C. Joku on rationaalinen, jos hän on ihminen

D. Joku on rationaalinen, vain jos hän on ihminen

C

New cards
14

Oletetaan, että rationaalisuus on ihmisenä olemisen riittävä ehto. Mikä seuraavista väitteistä pitää silloin paikkaansa?

A. Joku on rationaalinen, jos hän on ihminen

B. Joku on ihminen, jos hän on rationaalinen

C. Joku on ihminen, vain jos hän on rationaalinen

D. Jos joku on ihminen, hän on rationaalinen

B

New cards
15

Olkoot p ja q väitteitä ja väite "jos q, niin p" on tosi. Mikä seuraavista vaihtoehdoista pitää paikkaansa?

A. p ei ole q:n välttämätön eikä riittävä ehto.

B. p on sekä q:n välttämätön että riittävä ehto.

C. p on q:n välttämätön ehto.

D. ​​​​​​​q on p:n välttämätön ehto.

C

New cards
16

Olkoot p ja q väitteitä siten, että p on q:n riittävä ehto. Mikä seuraavista väitteistä pitää paikkaansa?

A. p, jos ja vain jos q.

​​B. p ja q.

C. p, jos q.

D. p, vain jos q.

D

New cards
17

Olkoot p ja q väitteitä siten, että p on q:n välttämätön ehto. Mikä silloin seuraavista väitteistä ei pidä paikkaansa?

A. Jos q, niin p.

B. q, vain jos p

C. p, jos q.

D. q, jos p.

D

New cards
18

Olkoot p ja q väitteitä siten, että p, vain jos q. Mikä silloin seuraavista väitteistä pitää paikkaansa?

A. q, vain jos p.

B. Jos q niin p.

C. p, jos ja vain jos q.

D. q, jos p

D

New cards
19

Olkoot p ja q väitteitä siten, että p on q:n välttämätön ja riittävä ehto. Mikä seuraavista väitteistä ei silloin pidä paikkaansa?

A. Sekä p että q ovat tosia.

B. ​​​​​​​Jos p niin q.

C. p, vain jos q

D. p, jos q.

A

New cards
20

Rationaaliselle oliolle väitteen kunnollinen perustelu on riittävä ehto siihen uskomiseen. Mitä tämä tarkoittaa?

A. Hän uskoo väitteeseen, vain jos se on hyvin perusteltu.

B. Hän uskoo väitteeseen, jos se on hyvin perusteltu.

C. ​​​​​​Jos hän uskoo väitteeseen, niin se on hyvin perusteltu.

D. Hän ei usko väitteeseen, jos se ei ole hyvin perusteltu.

B

New cards
21

Olkoon ominaisuus A ominaisuuden B välttämätön ehto. Mikä seuraavista vaihtoehdoista on tosi?

​​​​​​A. Ei ole olemassa olioita, joilla olisi ominaisuus A mutta ei ominaisuutta B.

B. Jollain oliolla on sekä ominaisuus B että A

C. Kaikilla olioilla on sekä ominaisuudet A että B.

D. Jos jollain oliolla on ominaisuus B, niin sillä on myös ominaisuus A.

D

New cards
22

Mikä seuraavista väitteistä on tosi?

A. Hyvä argumentti antaa perusteet uskoa sen premisseihin.

B. Hyvä argumentti antaa perusteet uskoa sen johtopäätökseen.

C. Hyvä argumentti sisältää aina kaksi premissiä.

D. Argumentti on sama asia kuin selitys sillä erotuksella, että vain argumentin johtopäätös on välttämättä tosi.

B

New cards
23

Mitä eroa on oikeuttavalla ja selittävällä argumentilla?

A. Vain selittävä argumentti on validi.

​​​​​B. ​Meillä on perusteet uskoa oikeuttavan argumentin johtopäätökseen argumentista riippumatta.

C. Vain oikeuttava argumentti on validi.

D. Meillä on perusteet uskoa selittävän argumentin johtopäätökseen argumentista riippumatta.

D

New cards
24

Mitä eroa on lausetokenilla ja lausetyypillä?

A. Lausetoken on konkreettinen olio.

B. ​​​​​​Lausetyyppejä on monta, kun taas lausetokeneita on vain yksi.

C. Lausetyyppi on selkeämpi kuin lausetoken.

D. Jokaista lausetyyppiä vastaa yksi ja vain yksi lausetoken.

A

New cards
25

Oletetaan, että uskon (episteemisessä mielessä) että jokin väite on tosi. Mikä seuraavista vaihtoehdoista pitää paikkaansa?

A. Tiedän, että ko. väite on tosi.

B. En voi samaan aikaan tietää, että ko. väite on tosi.

C. Voin samanaikaisesti tietää, että ko. väite on tosi.

D. Uskon samanaikaisesti, että ko. väite on epätosi.

C

New cards
26

Propositioiden ajatellaan yleensä olevan totuuden kantajia (bearers of truth). Mitä tämä tarkoittaa?

A. Sellaiseen propositioon kannattaa uskoa.

B. Propositio on sama asia kuin asiaintila.

C. Totuus on propositioiden ominaisuus.

D. Propositio tekee jostain asiaintilasta toden.

C

New cards
27

Mikä seuraavista väitteistä on tosi?

A. Asiaintilat ovat ns. totuuden kantajia (bearers of truth).

B. Propositio on sama asia kuin asiaintila.

C. Asiaintilat ovat tosia tai epätosia.

D. Jos jokin propositio on tosi, niin sitä vastaava asiaintila vallitsee.

D

New cards
28

Totuuden korrespondenssiteorian mukaan

A. tosia propositioita ei ole olemassa.

B. propositio on tosi, jos se vastaa todellisuutta.

C. epätosia propositioita ei ole olemassa.

D. jokainen asiaintila vallitsee.

B

New cards
29

Totuuden korrespondenssiteoria on ongelmallinen mm., koska

A. proposition totuuden tietäminen on välttämätön ehto sille, että tiedämme, vallitseeko asiaintila vai ei.

B. proposition totuuden tietäminen on riittävä ehto sille, että tiedämme, vallitseeko asiaintila vai ei.

C. se tekee totuudesta relatiivisen.

D. totuus ei ole ominaisuus.

A

New cards
30

Deflationaarisen totuusteorian mukaan

A. totuus ei ole ominaisuus.

B. totuus ei ole propositioiden vaan väitteiden ominaisuus.

C. tosia propositioita ei ole olemassa.

D. jokaista totta propositiota vastaa asiaintila, joka vallitsee.

A

New cards
31

Millä perusteella voidaan väittää, että käsitteet eivät ole mentaalisia tiloja.

A. Mentaaliset tilat vaihtuvat jatkuvasti.

B. Mentaaliset tilat ovat intersubjektiivisia.

C. Meillä ei ole mentaalisten tilojen samuuden kriteerejä.

D. Mentaaliset tilat ovata psykologian tutkimuskohde, kun taas käsitteet liittyvät filosofiaan.

C

New cards
32

Mitä "käsitteiden intersubjektiivisuus" tarkoittaa

A. Käsitteen ekstensioon eli alaan kuuluu enemmän kuin yksi olio.

B. Kahdella ihmisellä voi olla mielessään sama käsite.

C. Kaikilla käsitteillä on intensio.

D. Käsitteet ovat abstrakteja.

B

New cards
33

Mikä seuraavista väitteistä on tosi?

A. Jokaisen käsitteen ekstensioon kuuluu vähintään yksi olio.

B. Kun tiedän, mikä jonkin käsitteen intensio on, tiedän välttämättömät ja riittävät ehdot sille, mitkä oliot kuuluvat sen ekstensioon.

C. Käsitteen ekstensioon kuuluu enemmän olioita kuin sen intensioon.

D. Käsitteen intensioon kuuluu enemmän olioita kuin sen ekstensioon.

B

New cards
34

Mitä käsitteiden universaalisuus tarkoittaa?

A. Kaikki oliot kuuluvat käsitteen ekstensioon.

B. Kuka tahansa voi ymmärtää käsitteen.

C. Todellisuus koostuu käsitteistä.

D. Käsite voi olla tosi useammasta kuin yhdestä oliosta.

D

New cards
35

Mikä seuraavista väitteistä on tosi?

A. Intensio määrittää, mitkä oliot kuuluvat käsitteen ekstensioon.

B. Intensio on mentaalinen toisin kuin ekstensio.

C. On olemassa käsitteitä, joilla ei ole intensiota lainkaan.

D. Intensio on niiden olioiden joukko, jotka kuuluvat käsitteen ekstensioon.

A

New cards
36

Mitä tarkoitetaan käsitteen epämääräisyydellä, vaguenessilla?

A. Käsitteen ekstensioon kuuluu enemmän kuin yksi olio.

B. Käsitteellä ei ole intensiota.

C. Käsitteet eivät ole mentaalisia.

D. Käsitteen ekstensio ei ole yksiselitteinen.

D

New cards
37

Mikä seuraavista väitteistä ei pidä paikkaansa carnapilaisessa semantiikassa

A. Määräisen kuvauksen intensio on yksilökäsite.

B. Jokainen punainen olio kuuluu punaisen käsitteen ekstensioon.

C. Väitelauseen ekstensio on asiaintila.

D. Käsiteilmauksen intensio on käsite.

C

New cards
38

Miksi määritelmässä definiendumilla ja definiensillä tulee olla sama intensio?

A. Koska kahdella eri käsitteellä voi olla sama ekstensio.

B. Koska definiensillä ja definiendumilla on sama ekstensio.

C. Koska definiensin tulee antaa välttämättömät ja riittävät ehdot sille, mitkä oliot kuuluvat definiendumin ekstensioon.

D. Koska analyyttisia määritelmiä on vaikea tehdä.

A

New cards
39

Mitä vikaa on määritelmässä "Ihminen =df eläin"?

A. Se ei anna definiendumille riittäviä ehtoja.

B. Se ei anna definiendumille välttämättömiä ehtoja.

C. "Eläin" on kontekstuaalinen.

D. Sanoilla "eläin" ja "ihminen" on sama intensio.

A

New cards
40

Mikä seuraavista määritelmäyrityksistä antaa ihmisen käsitteelle välttämättömät ehdot?

A. Ihminen =df kädellinen.

B. Ihminen =df kaksijalkainen olio.

C. Ihminen =df Ruotsin kansalainen.

D. Ihminen =df rohkea olio.

A

New cards
41

Mikä seuraavista määritelmäyritelmistä antaa suden käsitteelle riittävät ehdot?

A. Susi =df nisäkäs.

B. Susi =df eläin, joka sadussa söi Punahilkan.

C. Susi =df kädellinen.

D. Susi =df Suomessa elävä koiraeläin.

B

New cards
42

Mitä vikaa on määritelmässä "renate =df cordate"?

A. Käsitteillä renate ja cordate on sama ekstensio.

B. Käsitteillä renate ja cordate ei ole samaa intensiota.

C. Määritelmä ei anna renatelle välttämättömiä ja riittäviä ehtoja.

D. Käsitteillä renate ja cordate on sama intensio.

B

New cards
43

Onnistuneessa määritelmässä definiens antaa definiendumille välttämättömät ja riittävät ehdot. Tämän takia

A. definiendum ja definiens ovat eri käsitteitä.

B. definiendum ja definiens ovat samoja käsitteitä.

C. definiendumilla ja definiensilla on sama intensio.

D. definiendumilla ja definiensilla on sama ekstensio.

D

New cards
44

Mitä eroa on analyyttisellä ja synteettisellä määritelmällä?

A. Vain synteettisessä määritelmässä definiendum on aiemmin käytössä ollut käsite.

B. Vain synteettisessä määritelmässä definiensillä on sama intensio kuin definiendumilla.

C. Vain analyyttisessä määritelmässä definiendum on aiemmin käytössä ollut käsite.

D. Vain analyyttisessä määritelmässä definiendumilla on sama intensio kuin definiensilla.

C

New cards
45

Tilaisuus, jossa lapselle annetaan nimi, on eräänlainen

​​​​​​​A. nominaalimääritelmä

B. analyyttinen määritelmä

C. reaalimääritelmä

D. ​​​​​​​ostensiivinen määritelmä

D

New cards
46

Arkikielen filosofian (ordinary language philosophy) mukaan

​​​​​​​A. kaikille käsitteille voidaan antaa nominaalimääritelmä.

B. käsitteille ei voida yleensä antaa analyyttisia määritelmiä.

C. ​​​​​​​kaikille käsitteille voidaan antaa ostensiivinen määritelmä.

D. synteettisiä määritelmiä ei ole olemassa.

B

New cards
47

Analyysin paradoksi pyrkii osoittamaan, että

A. kaikilla väitteillä on sama intensio.

B. kaikki määritelmät ovat synteettisiä.

C. kaikki määritelmät ovat analyyttisä.

D. kaikki todet määritelmät ovat ei-informatiivisia.

D

New cards
48

Miksi onnistuneen määritelmän definiendum voidaan missä hyvänsä lauseessa korvata definiensillä ilman, että lauseen merkitys (intensio) muuttuu?

A. Koska definiendumilla ja definiensillä on sama intensio.

B. Koska definiendumilla ja definiensillä on sama ekstensio.

C. Koska definiendum antaa definiensille välttämättömät ja riittävät ehdot.

D. Koska definiens antaa definiendumille välttämättömät ja riittävät ehdot.

A

New cards
49

Mitä tarkoitetaan, kun sanotaan, että luonnolliset kielet ovat arbitraarisia?

A. Kaikki luonnolliset kielet ovat epämääräisiä.

B. Sanojen ja niiden merkitysten välinen suhde ei ole luonnollinen.

C. ​​​​​​Mikä hyvänsä sana voi merkitä mitä hyvänsä.

​​​​​​​D. Totuus on relatiivista.

B

New cards
50

Mikä on ns. illokutionaarinen teko?

​​​​​​A. Vapaaehtoinen teko.

B. Mikä hyvänsä väite.

C. Puhdeakti.

​​​​​​D. Esimerkiksi käsky.

D

New cards
51

Sanon "Avaa ikkuna!". Mikä seuraavista on perlokutionaarinen teko jonka teen?

A. Käsken avaamaan ikkunan.

B. Sanon sanat "Avaa ikkuna!"

​​​​​​C. Saan sinut avaamaan ikkunan.

D. ​​​​​​Päättelen, että avaat ikkunan.

C

New cards
52

Mikä seuraavista puheakteista edustaa illokutionaarista tekoa pyyntö?

A. "​​​​​​Viitsisitkö auttaa minua?"

B. "Sinä autoit minua eilen."

C. "​​Auta minua!"

D. "​​​​​​Autoitko naapuriasi?"

A

New cards
53

Mikä seuraavista väitteistä pitää paikkaansa?

A. Allofonit ovat saman foneemin erilaisia toteutumia kielessä.

B. ​​​​​​Jokaista foonia vastaa usea foneemi.

C. Suomen kielessä on 28 foonia.

D. Suomen kielessä on 28 allofonia.

A

New cards
54

Mikä seuraavista väitteistä pitää paikkaansa?

A. Fuusioivissa kielissä ero sanan ja lauseen välillä on hämärtynyt.

B. Isoloivissa kielissä kieliopilliset suhteet ilmaistaan toisistaan irrallaan olevilla morfeemeilla.

C. ​​​​​​​Polysynteettisissä kielissä käytetään usein prepositioita ja postpositioita.

D. Agglutinoivissa kielissä erillisiä morfeemeja ei voi erottaa toisistaan.

B

New cards
55

Astevaihtelu on suomen kielessä

A. polysynteettinen piirre.

B. fuusioiva piirre.

C. ​​​​​​agglutinoiva piirre.

D. isoloiva piirre.

B

New cards
56

Mikä on ns. kielikyky?

A. Esim. labiodentaalinen spirantti.

B. Taito osata useita kieliä.

C. Kielen syvärakenne.

​​​​​​​D. Ihmisen lajiominaisuus, joka mahdollistaa kielen osaamisen.

D

New cards
57

Mikä seuraavista väitteistä pitää paikkaansa Paul Gricen yhteistyön periaatteista?

A. Laadun maksiimin mukaan meidän ei pidä sanoa mitään sellaista, jota emme itse usko todeksi.

B. ​​​​​​Relaation maksiimin mukaan meidän pitää olla suhteellisia.

C. Tavan maksiimin mukaan meidän pitää antaa riittävästi informaatiota.

D. ​Määrän maksiimin mukaan meidän tulee puhua vain totta.

A

New cards
58

Periaate, jonka mukaan asiat on kerrottava siinä järjestyksessä kuin ne ovat tapahtuneet on osa

A. määrän maksiimia.

​​​​​​B. relaation maksiimia.

C. laadun maksiimia.

D. tavan maksiimia.

D

New cards
59

Oletetaan, että olen voittanut rahapelissä 100€, mutta kerron voittaneeni 50€ (joka tietysti on totta). Mitä yhteistyöperiaatetta rikon?

​​​​​​​A. Relaation maksiimia.

B. Määrän maksiimia.

C. ​​​​​​Tavan maksiimia.

D. Laadun maksiimia.

B

New cards
60

Jos sanon, että kaikki meni kirjaimellisesti päin seiniä, niin mitä yhteistyöperiaatetta rikon?

​​​​​​​A. Laadun maksiimia.

B. Relaation maksiimia.

C. Tavan maksiimia.

D. Määrän maksiimia.

D

New cards
61

Minkä maksiimin nojalla päättelemme, että jos joku tekee seuraavan väitteen: "Hän joi kupin kahvia ja lähti töihin", hän tarkoittaa, että henkilö joi kupin kahvia ennen kuin hän lähti töihin?

A. Relaation maksiimin.

B. Laadun maksiimin.

​​​​​​​C. Tavan maksiimin.

D. Määrän maksiimin.

C

New cards
62

Minkä maksiimin nojalla päättelemme, että jos yrityksen tuoteluettelossa on kaksi erilaista HDMI-johtoa ja vain toisen kuvauksessa mainitaan, "Kunnolla kiinnitetyt liittimet", toisen johdon liittimet on huonosti kiinnitetty?

A. Tavan maksiimin.

B. Relaation maksiimin.

C. Laadun maksiimin.

D. Määrän maksiimin.

D

New cards
63

Minkä maksiimin nojalla ajattelemme, että ehtolause "jos menet ulos ilman kenkiä, vilustut" on kehotus pukea kengät?

A. Relaation maksiimin.

B. ​​​​​​​Laadun maksiimin.

C. Tavan maksiimin.

D. Määrän maksiimin.

A

New cards
64

Mitä maksiimia metafora "olin puulla päähän lyöty" rikkoo?

A. Tavan maksiimia.

B. Määrän maksiimia.

C. Relaation maksiimia.

D. Laadun maksiimia.

D

New cards
65

Mitä maksiimia metafora "tytöt ovat tyttöjä" rikkoo?

A. Relaation maksiimia.

B. Tavan maksiimia.

C. Laadun maksiimia.

D. Määrän maksiimia.

D

New cards
66

Mistä yleensä ymmärrämme, että keskustelukumppanimme on ironinen?

A. Se, mitä hän sanoo, rikkoo laadun maksiimia.

B. Se, mitä hän sanoo, rikkoo määrän maksiimia.

C. Se, mitä hän sanoo, rikkoo tavan maksiimia.

D. Se, mitä hän sanoo, rikkoo relaation maksiimia.

A

New cards
67

Jos sanon, että täällä on kylmä, niin minkä maksiimin nojalla sen voi tulkita pyynnöksi avata ikkuna?

A. Relaation maksiimin.

B. Tavan maksiimin.

C. Määrän maksiimin.

D. Laadun maksiimin.

A

New cards
68

Mikä seuraavista on argumentti?

A. Sokrates on kuolevainen, koska jokainen eläin on kuolevainen.

B. Sokrates on kuolevainen, vain jos jokainen eläin on kuolevainen ja Sokrates on eläin.

C. Jos tämä koira on Sokrateen ja jos tämä koira on isä, niin tämä koira on Sokrateen isä.

D. Jos ihminen on nisäkäs ja jos kaikki nisäkkäät ovat eläimiä, niin ihminen on eläin.

A

New cards
69

Miksi pelkkä ehtolause, jos p niin q, ei ole argumentti?

A. Koska ehtolauseessa ei väitetä sen etu- eikä takajäsentä.

B. ​​​​​​Koska ehtolauseessa etujäsen ei seuraa takajäsenestä.

C. Koska ehtolauseessa takajäsen ei seuraa etujäsenestä.

D. Koska ehtolauseessa sekä sen etu- että takajäsen voivat olla epätosia.

A

New cards
70

Mikä seuraavista väitteistä on totta validista argumentista?

A. Validin argumentin johtopäätös on tosi, vain jos sen kaikki premissit ovat tosia.

B. Validin argumentin johtopäätös on epätosi, jos sen jokainen premissi on epätosi.

C. Validin argumentin johtopäätös ei voi olla epätosi, jos sen kaikki premissit ovat tosia.

D. Jos validin argumentin johtopäätös on tosi, niin joku sen premisseistä on myös välttämättä tosi.

C

New cards
71

Validista argumentista voidaan sanoa, että se on totuutta säilyttävää päättelyä. Mitä tämä tarkoittaa?

A. Jos jokainen validin argumentin premissi on tosi, myös sen johtopäätös on tosi.

B. Jos joku validin argumentin premissi on tosi, myös sen johtopäätös on tosi.

C. Jos suurin osa validin argumentin premisseistä on tosia, myös sen johtopäätös on tosi.

D. Jos yksikään validin argumentin premisseistä ei olet tosi, myöskään sen johtopäätös ei ole tosi.

A

New cards
72

Mikä seuraavista väitteistä on totta validista argumentista?

A. Jos validin argumentin johtopäätös on tosi, kaikki sen premissit ovat tosia.

B. Jos validin argumentin johtopäätös on epätosi, kaikki sen premisseistä ovat epätosia.

C. Jos validin argumentin johtopäätös on epätosi, ainakin yksi sen premisseistä on myös epätosi.

D. Jos validin argumentin johtopäätös on tosi, ainakin yksi sen premisseistä on tosi.

C

New cards
73
<p>Minkä totuusfunktionaalisen konnektiivin totuusehtoja ylläoleva totuustaulu kuvaa?</p><p></p><p>A. Disjunktion.</p><p>B. Konjunktion.</p><p>C. Ekvivalenssin,</p><p>D. Materiaalisen implikaation.</p>

Minkä totuusfunktionaalisen konnektiivin totuusehtoja ylläoleva totuustaulu kuvaa?

A. Disjunktion.

B. Konjunktion.

C. Ekvivalenssin,

D. Materiaalisen implikaation.

A

New cards
74
<p>Minkä totuusfunktionaalisen konnektiivin totuusehtoja ylläoleva totuustaulu kuvaa?</p><p></p><p>A. Materiaalisen implikaation.</p><p>B. Disjunktion</p><p>C. Ekvivalenssin,</p><p>D. Konjunktion.</p>

Minkä totuusfunktionaalisen konnektiivin totuusehtoja ylläoleva totuustaulu kuvaa?

A. Materiaalisen implikaation.

B. Disjunktion

C. Ekvivalenssin,

D. Konjunktion.

A

New cards
75
<p>Minkä totuusfunktionaalisen konnektiivin totuusehtoja ylläoleva totuustaulu kuvaa?</p><p></p><p>A. Disjunktion.</p><p>B. Materiaalisen implikaation.</p><p>C. Ekvivalenssin,</p><p>D. Konjunktion</p>

Minkä totuusfunktionaalisen konnektiivin totuusehtoja ylläoleva totuustaulu kuvaa?

A. Disjunktion.

B. Materiaalisen implikaation.

C. Ekvivalenssin,

D. Konjunktion

D

New cards
76
<p>Minkä totuusfunktionaalisen konnektiivin totuusehtoja ylläoleva totuustaulu kuvaa?</p><p></p><p>A. Materiaalisen implikaation.</p><p>B. Konjunktion.</p><p>C. Ekvivalenssin.</p><p>D. Disjunktion</p>

Minkä totuusfunktionaalisen konnektiivin totuusehtoja ylläoleva totuustaulu kuvaa?

A. Materiaalisen implikaation.

B. Konjunktion.

C. Ekvivalenssin.

D. Disjunktion

C

New cards
77
<p>Mikä konnektiivi pitää ylläolevassa totuustaulussa sijoittaa kysymysmerkin tilalle?</p><p></p><p>A. Materiaalinen implikaatio.</p><p>B. Ekvivalenssi.</p><p>C. Konjunktio.</p><p>D. Disjunktio.</p>

Mikä konnektiivi pitää ylläolevassa totuustaulussa sijoittaa kysymysmerkin tilalle?

A. Materiaalinen implikaatio.

B. Ekvivalenssi.

C. Konjunktio.

D. Disjunktio.

D

New cards
78
<p>Mikä konnektiivi pitää ylläolevassa totuustaulussa sijoittaa kysymysmerkin tilalle?</p><p></p><p>A. Konjunktio.</p><p>B. Materiaalinen implikaatio.</p><p>C. Ekvivalenssi.</p><p>D. Disjunktio.</p>

Mikä konnektiivi pitää ylläolevassa totuustaulussa sijoittaa kysymysmerkin tilalle?

A. Konjunktio.

B. Materiaalinen implikaatio.

C. Ekvivalenssi.

D. Disjunktio.

B

New cards
79
<p>Mitkä totuusarvot (T tai E) tulevat ylläolevaan diagrammiin a:n ja b:n tilalle?</p><p></p><p>A. a = T ja b = T.</p><p>B. a = E ja b = T.</p><p>C. a = E ja b = E.</p><p>D. a = T ja b = E.</p>

Mitkä totuusarvot (T tai E) tulevat ylläolevaan diagrammiin a:n ja b:n tilalle?

A. a = T ja b = T.

B. a = E ja b = T.

C. a = E ja b = E.

D. a = T ja b = E.

B

New cards
80
<p>Mitkä totuusarvot (T tai E) tulevat ylläolevaan diagrammiin a:n ja b:n tilalle?</p><p></p><p>A. a = E ja b = E.</p><p>B. a = E ja b = T.</p><p>C. a = T ja b = E.</p><p>D. a = T ja b = T.</p>

Mitkä totuusarvot (T tai E) tulevat ylläolevaan diagrammiin a:n ja b:n tilalle?

A. a = E ja b = E.

B. a = E ja b = T.

C. a = T ja b = E.

D. a = T ja b = T.

A

New cards
81
<p>Mitkä totuusarvot (T ta E) ylläolevassa totuustaulussa tulevat a:n ja b:n paikalle?</p><p></p><p>A. a = T ja b = T.</p><p>B. a = T ja b = E.</p><p>C. a = E ja b = T.</p><p>D. a = E ja b = E.</p>

Mitkä totuusarvot (T ta E) ylläolevassa totuustaulussa tulevat a:n ja b:n paikalle?

A. a = T ja b = T.

B. a = T ja b = E.

C. a = E ja b = T.

D. a = E ja b = E.

B

New cards
82
<p>Mitkä totuusarvot (T ta E) ylläolevassa totuustaulussa tulevat a:n ja b:n paikalle?</p><p></p><p>A. a = E ja b = E.</p><p>B. a = T ja b = T.</p><p>C. a = E ja b = T.</p><p>D. a = T ja b = E.</p>

Mitkä totuusarvot (T ta E) ylläolevassa totuustaulussa tulevat a:n ja b:n paikalle?

A. a = E ja b = E.

B. a = T ja b = T.

C. a = E ja b = T.

D. a = T ja b = E.

C

New cards
83
<p>Ylläolevassa totuustaulussa on virhe. Onko se sarakkeessa a, b, c vai d?</p><p></p><p>A.</p><p>B.</p><p>C.</p><p>D.</p>

Ylläolevassa totuustaulussa on virhe. Onko se sarakkeessa a, b, c vai d?

A.

B.

C.

D.

A

New cards
84
<p>Ylläolevassa totuustaulussa on virhe. Onko se sarakkeessa a, b, c vai d?</p><p></p><p>A.</p><p>B.</p><p>C.</p><p>D.</p>

Ylläolevassa totuustaulussa on virhe. Onko se sarakkeessa a, b, c vai d?

A.

B.

C.

D.

D

New cards
85

Miten implikaation ja negaation avulla voidaan määritellä väitteen "p V q" totuusehdot? Huomaa, että lauseet ​​​​​"​¬p V q" ja "p → q":n ovat ekvivalentteja, eli niillä on samat totuusehdot. Sama pätee lauseista "p V q" ja "¬¬p V q"

A. ​​​​​​​p → ¬q

B. ​​​​​​¬p → q

C. ​​​​​​p → q

D. ​​​​​​​¬p → ¬q

B

New cards
86

Miten disjunktion ja negaation avulla voidaan määritellä väitteen "p & q" totuusehdot? Käytä apunasi De Morganin ja kaksoisnegaation lakeja.

A. ¬(p V q)

B. ¬p V ¬q

C. ​​​​​​¬(¬p V ¬q)

D. ¬(p V ¬q)

C

New cards
87

Miten implikaation ja negaation avulla voidaan määritellä väitteen "p & q" totuusehdot? Käytä apunasi De Morganin ja kaksoisnegaation lakeja sekä sitä, että lauseet ​​​​​"​¬p V q" ja "p → q":n ovat ekvivalentteja, eli niillä on samat totuusehdot.

A. p → ¬q

B. ¬p → ¬q

C. ¬(p → ¬q)

D. ¬(¬p → ¬q)

C

New cards
88

Validin argumentin premissit ovat p → ¬q ja q. Mikä seuraavista on argumentin johtopäätös?

A. ​​​​​​p & q

B. ¬p

C. ¬q

D. p

B

New cards
89

Validin argumentin premissit ovat p → q ja ¬q V r . Mikä seuraavista on argumentin johtopäätös?

A. q

B. r

C. p

D. ¬q

B

New cards
90

Validin argumentin premissit ovat ¬(p & q) ja p. Mikä seuraavista on argumentin johtopäätös?

A. p V q

B. ¬q

C. q

D. ¬p

B

New cards
91

Mikä seuraavista argumenteista on validi?

A. (1) Jos kaksi plus kolme on viis, niin viisi plus neljä on yhdeksän; (2) viisi plus neljä ei ole yhdeksän; siis (3) kaksi plus kolme ei ole viisi.

B. ​​​​​​​(1) Jos kaksi plus kolme on viisi, niin viisi plus neljä on yhdeksän; (2) viisi plus neljä on yhdeksän; siis (3) kaksi plus kolme on viisi.

C. (1) Jos kaksi plus kolme on viisi, niin viisi plus neljä on yhdeksän; (2) kaksi plus yksi on kolme; siis (3) viisi plus neljä on yhdeksän.

D. (1) Jos kaksi plus kolme on kuusi, niin viisi plus neljä on kahdeksan (2) kaksi plus kolme ei ole kuusi; siis (3) viisi plus neljä ei ole kahdeksan.

A

New cards
92

Mikä seuraavista argumenteista on validi?

A. (1) kaksi plus kolme ei ole viisi tai kolme plus neljä on seitsemän; (1) kaksi plus kolme on viisi; siis (3) kolme plus neljä on seitsemän.

B. (1) kaksi plus kolme ei ole viisi tai kolme plus neljä on seitsemän; (1) kolme plus neljä on seitsemän; siis (3) kaksi plus kolme on viisi.

C. (1) kaksi plus kolme on viisi tai kolme plus neljä on seitsemän; (1) kaksi plus kolme ei ole viisi; siis (3) kolme plus neljä ei ole seitsemän.

D. (1) kaksi plus kolme ei ole viisi tai kolme plus neljä ei ole seitsemän; (1) kaksi plus kolme ei ole viisi; siis (3) kolme plus neljä ei ole seitsemän.

A

New cards
93

Mikä seuraavista argumenteista on validi?

A. (1) Sinulla ei ole lupa kuunnella musiikkia; siis (2) sinulla ei ole lupa kuunnella musiikkia ja sinulla on lupa valehdella.

B. (1) Sinulla ei ole lupa kuunnella musiikkia; siis (2) sinulla on lupa kuunnella musiikkia tai sinulla on lupa valehdella.

C. (1) Sinulla on lupa kuunnella musiikkia; siis (2) sinulla on lupa kuunnella musiikkia tai valehdella.

D. (1) Sinulla on lupa kuunnella musiikkia; siis (2) sinulla on lupa kuunnella musiikkia tai sinulla on lupa valehdella.

D

New cards
94

Miten lause ”jokainen ihminen on rationaalinen” voitaisiin ilmaista universaalikvanttoria käyttäen?

A. ​​​​​​(∀x)(x on rationaalinen → x on ihminen)

B.(∀x)(x on ihminen & x on rationaalinen)

C. (∀x)(x on ihminen → x on rationaalinen)

D. (∀x)(x on ihminen V x on rationaalinen)

C

New cards
95

Miten lause ”¬(∃x)(x on ihminen ja x on rationaalinen) voitaisiin ilmaista luonnollisella kielellä?

A. Joku ihminen ei ole rationaalinen.

B. Jokainen ihminen on rationaalinen.

C. Joku ihminen on rationaalinen.

D. Yksikään ihminen ei ole rationaalinen.

D

New cards
96

Miten lause ”(∃x)¬(x on ihminen ja x on rationaalinen) voitaisiin ilmaista luonnollisella kielellä?

A. Joku ihminen on rationaalinen.

B. Yksikään ihminen ei ole rationaalinen.

C. Joku ihminen ei ole rationaalinen.

D. Jokainen ihminen on rationaalinen.

C

New cards
97

Mikä seuraavista väitteistä on muodoltaan partikulaarinen negatiivinen?

A. Joku ihminen ei ole rationaalinen.

B. Yksikään ihminen ei ole rationaalinen.

C. Jokainen ihminen ei ole rationaalinen.

D. Joku ihminen on rationaalinen.

A

New cards
98
<p>Mikä seuraavista argumenteista on validi vastakohtien neliön perusteella?</p><p></p><p>A. (1) Jokainen ihminen ei ole rationaalinen, siis (1) yksikään ihminen ei ole rationaalinen.</p><p>B. (1) Joku ihminen ei ole rationaalinen, siis (1) jokainen ihminen ei ole rationaalinen.</p><p>C. (1) Joku ihminen ei ole rationaalinen, siis (1) yksikään ihminen ei ole rationaalinen.</p><p>D. (1) Joku ihminen on rationaalinen, siis (1) joku ihminen ei ole rationaalinen.</p>

Mikä seuraavista argumenteista on validi vastakohtien neliön perusteella?

A. (1) Jokainen ihminen ei ole rationaalinen, siis (1) yksikään ihminen ei ole rationaalinen.

B. (1) Joku ihminen ei ole rationaalinen, siis (1) jokainen ihminen ei ole rationaalinen.

C. (1) Joku ihminen ei ole rationaalinen, siis (1) yksikään ihminen ei ole rationaalinen.

D. (1) Joku ihminen on rationaalinen, siis (1) joku ihminen ei ole rationaalinen.

B

New cards
99
<p>Mikä seuraavista argumenteista on validi vastakohtien neliön perusteella?</p><p></p><p>A. (1) Jokainen ihminen ei ole rationaalinen, siis (1) yksikään ihminen ei ole rationaalinen.</p><p>B. (1) Joku ihminen on rationaalinen, siis (1) joku ihminen ei ole rationaalinen.</p><p>C. (1) Joku ihminen ei ole rationaalinen, siis (1) yksikään ihminen ei ole rationaalinen.</p><p>D. (1) Yksikään ihminen ei ole rationaalinen, siis (1) jokainen ihminen ei ole rationaalinen.</p>

Mikä seuraavista argumenteista on validi vastakohtien neliön perusteella?

A. (1) Jokainen ihminen ei ole rationaalinen, siis (1) yksikään ihminen ei ole rationaalinen.

B. (1) Joku ihminen on rationaalinen, siis (1) joku ihminen ei ole rationaalinen.

C. (1) Joku ihminen ei ole rationaalinen, siis (1) yksikään ihminen ei ole rationaalinen.

D. (1) Yksikään ihminen ei ole rationaalinen, siis (1) jokainen ihminen ei ole rationaalinen.

D

New cards
100
<p>Minkä väitteen totuusehtoja yllä oleva Venn-diagrammi kuvaa?</p><p></p><p>A. Joku ihminen on rationaalinen.</p><p>B. Joku ihminen ei ole rationaalinen.</p><p>C. Jokainen ihminen on rationaalinen.</p><p>D. Yksikään ihminen ei ole rationaalinen.</p>

Minkä väitteen totuusehtoja yllä oleva Venn-diagrammi kuvaa?

A. Joku ihminen on rationaalinen.

B. Joku ihminen ei ole rationaalinen.

C. Jokainen ihminen on rationaalinen.

D. Yksikään ihminen ei ole rationaalinen.

C

New cards

Explore top notes

note Note
studied byStudied by 7 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
note Note
studied byStudied by 16 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
note Note
studied byStudied by 25 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
note Note
studied byStudied by 8 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
note Note
studied byStudied by 15 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
note Note
studied byStudied by 15 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
note Note
studied byStudied by 5 people
Updated ... ago
4.0 Stars(1)
note Note
studied byStudied by 7884 people
Updated ... ago
4.8 Stars(38)

Explore top flashcards

flashcards Flashcard30 terms
studied byStudied by 11 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
flashcards Flashcard26 terms
studied byStudied by 1067 people
Updated ... ago
4.5 Stars(2)
flashcards Flashcard40 terms
studied byStudied by 14 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
flashcards Flashcard187 terms
studied byStudied by 22 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
flashcards Flashcard22 terms
studied byStudied by 68 people
Updated ... ago
5.0 Stars(4)
flashcards Flashcard58 terms
studied byStudied by 9 people
Updated ... ago
5.0 Stars(2)
flashcards Flashcard71 terms
studied byStudied by 14 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
flashcards Flashcard25 terms
studied byStudied by 247 people
Updated ... ago
5.0 Stars(4)