Kaarten: Unit 3 Mother of exiles | Quizlet

studied byStudied by 24 people
5.0(1)
get a hint
hint

a harbour

1 / 93

encourage image

There's no tags or description

Looks like no one added any tags here yet for you.

94 Terms

1

a harbour

een haven

<p>een haven</p>
New cards
2

a high-rise

hoogbouw, een appartementsgebouw

<p>hoogbouw, een appartementsgebouw</p>
New cards
3

a skyscraper

een wolkenkrabber

<p>een wolkenkrabber</p>
New cards
4

a place of interest, a landmark

een bezienswaardigheid, herkenningspunt

<p>een bezienswaardigheid, herkenningspunt</p>
New cards
5

a borough

een wijk

<p>een wijk</p>
New cards
6

a neighbourhood

een buurt

<p>een buurt</p>
New cards
7

a district

een stadsdeel

<p>een stadsdeel</p>
New cards
8

a residential area

een woongebied

<p>een woongebied</p>
New cards
9

a suburb

een voorstad, een buitenwijk

<p>een voorstad, een buitenwijk</p>
New cards
10

the outskirts

de stadsrand

<p>de stadsrand</p>
New cards
11

congestion

opstopping, overbelasting

<p>opstopping, overbelasting</p>
New cards
12

a capacity

een capaciteit

<p>een capaciteit</p>
New cards
13

lively

levendig, vrolijk

<p>levendig, vrolijk</p>
New cards
14

bustling

bruisend

<p>bruisend</p>
New cards
15

cosmopolitan

typisch voor een wereldstad

New cards
16

to have access to

toegang hebben tot

<p>toegang hebben tot</p>
New cards
17

real estate

vastgoed

<p>vastgoed</p>
New cards
18

a resident

een inwoner, een bewoner

<p>een inwoner, een bewoner</p>
New cards
19

to pay rent

huur betalen

<p>huur betalen</p>
New cards
20

a motive

een beweegreden

New cards
21

to flee

vluchten

<p>vluchten</p>
New cards
22

persecution

vervolging

<p>vervolging</p>
New cards
23

oppression

onderdrukking

<p>onderdrukking</p>
New cards
24

exile

ballingschap

<p>ballingschap</p>
New cards
25

famine

hongersnood

<p>hongersnood</p>
New cards
26

starvation

verhongering

<p>verhongering</p>
New cards
27

to settle / a settler / a settlement

zich vestigen / een kolonist / een nederzetting

<p>zich vestigen / een kolonist / een nederzetting</p>
New cards
28

to practise a religion

een geloof belijden

<p>een geloof belijden</p>
New cards
29

a population

een bevolking

<p>een bevolking</p>
New cards
30

a minority

een minderheid

New cards
31

a census

een volkstelling

<p>een volkstelling</p>
New cards
32

a melting-pot

een smeltkroes

<p>een smeltkroes</p>
New cards
33

to seek asylum, refuge

asiel aanvragen

New cards
34

to co-exist

samenleven

<p>samenleven</p>
New cards
35

ethnicity

herkomst, afkomst

<p>herkomst, afkomst</p>
New cards
36

an ethnic minority

een etnische minderheid

New cards
37

tension

spanning

New cards
38

tolerance

verdraagzaamheid

New cards
39

reluctance

terughoudendheid

<p>terughoudendheid</p>
New cards
40

resentment

afkeer, afgunst

New cards
41

hospitality

gastvrijheid

<p>gastvrijheid</p>
New cards
42

hostility

vijandigheid

<p>vijandigheid</p>
New cards
43

xenophobia

vreemdelingenangst, vreemdelingenhaat

<p>vreemdelingenangst, vreemdelingenhaat</p>
New cards
44

to allow

toelaten

New cards
45

to support

ondersteunen

New cards
46

to keep out

buitenhouden

<p>buitenhouden</p>
New cards
47

to deport

deporteren, uitwijzen

<p>deporteren, uitwijzen</p>
New cards
48

to run a business

een bedrijf leiden

<p>een bedrijf leiden</p>
New cards
49

to hire employees

werknemers aannemen

New cards
50

employment

tewerkstelling

New cards
51

a workforce

beroepsbevolking, personeelsbestand

New cards
52

supply

het aanbod

New cards
53

a job market

een arbeidsmarkt

<p>een arbeidsmarkt</p>
New cards
54

welfare

welvaart, uitkering

New cards
55

to manufacture / a manufacturing job / manufactured goods

produceren, vervaardigen / een fabrieksbaan, een job in de productie / verwerkte producten

New cards
56

to trade / trading goods

handel drijven / handelswaar

New cards
57

industry / industrial

industrie / industrieel

<p>industrie / industrieel</p>
New cards
58

agriculture / agricultural, agrarian

landbouw / agrarisch (2)

<p>landbouw / agrarisch (2)</p>
New cards
59

business-oriented

bedrijfsgericht

New cards
60

a sharing economy

een deeleconomie

New cards
61

income

de inkomsten

<p>de inkomsten</p>
New cards
62

expenses

de uitgaven

<p>de uitgaven</p>
New cards
63

a revenue

een omzet

<p>een omzet</p>
New cards
64

a profit

een winst

<p>een winst</p>
New cards
65

a loss

een verlies

<p>een verlies</p>
New cards
66

an excess / excessive

een overmaat, een overschrijding / buitensporig

New cards
67

to invest / an investment / an investor

investeren / een investering / een investeerder

New cards
68

a capital

een kapitaal

New cards
69

to take a loan from

geld lenen van, een lening aangaan

New cards
70

an interest rate

een rentevoet

<p>een rentevoet</p>
New cards
71

a debt / to accumulate debt

een schuld / schulden opstapelen

New cards
72

to go broke

blut zijn, geen geld overhouden

<p>blut zijn, geen geld overhouden</p>
New cards
73

bankruptcy / to go bankrupt / to file for bankruptcy

faillissement / failliet gaan / het faillissement aanvragen

<p>faillissement / failliet gaan / het faillissement aanvragen</p>
New cards
74

a stock exchange

een aandelenbeurs

<p>een aandelenbeurs</p>
New cards
75

a share / a shareholder

een aandeel / aandeelhouder

New cards
76

a financial market

een financiële markt

New cards
77

a currency

een munteenheid

<p>een munteenheid</p>
New cards
78

the cost of living

de kosten voor levensonderhoud

<p>de kosten voor levensonderhoud</p>
New cards
79

to make a buck

geld verdienen

<p>geld verdienen</p>
New cards
80

to be loaded

rijk zijn

<p>rijk zijn</p>
New cards
81

a ballpark figure

een ruwe schatting

New cards
82

a boarded-up window

een dichtgetimmerde ruit

New cards
83

a breeding ground for

een voedingsbodem voor

New cards
84

a congregation

een kerkgemeenschap

<p>een kerkgemeenschap</p>
New cards
85

a split second

een fractie van een seconde

New cards
86

a tribe

een volksstam

<p>een volksstam</p>
New cards
87

for the sake of

in het belang van, met het oog op

New cards
88

indigenous

inheems, oorspronkelijk

<p>inheems, oorspronkelijk</p>
New cards
89

scattered

verspreid, versnipperd

<p>verspreid, versnipperd</p>
New cards
90

to break the bank

(te) veel kosten

New cards
91

to grant independence to

onafhankelijkheid schenken aan

<p>onafhankelijkheid schenken aan</p>
New cards
92

to pay the price of

de prijs betalen voor, boeten voor

New cards
93

to rule with an iron fist

met harde hand regeren

<p>met harde hand regeren</p>
New cards
94

to weather the storm

de storm doorstaan

New cards

Explore top notes

note Note
studied byStudied by 11 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
note Note
studied byStudied by 15 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
note Note
studied byStudied by 9 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
note Note
studied byStudied by 7 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
note Note
studied byStudied by 26 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
note Note
studied byStudied by 8 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
note Note
studied byStudied by 5 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
note Note
studied byStudied by 6 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)

Explore top flashcards

flashcards Flashcard89 terms
studied byStudied by 6 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
flashcards Flashcard74 terms
studied byStudied by 1 person
Updated ... ago
4.0 Stars(1)
flashcards Flashcard179 terms
studied byStudied by 9 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
flashcards Flashcard33 terms
studied byStudied by 6 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
flashcards Flashcard46 terms
studied byStudied by 50 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
flashcards Flashcard104 terms
studied byStudied by 6 people
Updated ... ago
5.0 Stars(4)
flashcards Flashcard48 terms
studied byStudied by 1 person
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
flashcards Flashcard205 terms
studied byStudied by 2561 people
Updated ... ago
4.5 Stars(30)