Lagar, brott och dom åk 8

studied byStudied by 26 people
5.0(1)
get a hint
hint

Normer

1 / 30

Tags and Description

31 Terms

1

Normer

Vad är oskrivna regler i samhället som vi har att förhålla oss till?

New cards
2

Regler

Vad är bestämmelser inom en verksamhet eller grupp(t.ex. skolan, familjen eller arbetsplatsen) som du måste följa?

New cards
3

Lagar

Vad är regler som hela landet måste följa?

New cards
4

Yttrandefrihet, tryckfrihet, regeringsformen och successionsordningen.

Vilka är de fyra grundlagarna?

New cards
5

Regeringsformen

Vilken grundlag bestämmer hur riksdagen och valen ska fungera?

New cards
6

Civilrätt

Vad kallas rättigheter och skyldigheter som privatpersoner har mot varandra?

New cards
7

Straffrätt

Vad kallas rätten som innehåller bestämmelser kring våld, stöld och bedrägerier som används som stöd av domstolarna i exempelvis mål som rör dråp, häleri, ringa stöld (snatteri) och bokföringsbrott?

New cards
8

Offentlig rätt

Vad heter rätten som innehåller lagar kring privatpersoners förhållande till myndigheter. Här finns även miljölagar och djurrätt.

New cards
9

10

Hur många balkar finns i lagboken?

New cards
10

Polisen besöker skolor för att informera om droger och brott.

Minska mobbning och våld på skolor genom anti-mobbningsprogram.

Föräldrar och andra vuxna som nattvandrar för att finnas till hands för barn och unga som behöver stöd och hjälp.

Kameraövervakning på parkeringsplatser för att förhindra bilinbrott.

Samverkan mellan grannar i bostadsområden för att förhindra inbrott.

Ge stöd till föräldrar med barn som hamnat i kriminalitet eller ett drogberoende.

Ge exempel på vad man kan göra för att förebygga brott.

New cards
11

Anmälan, förundersökning, anhållan och häktning och åtal

Vilka är stegen efter ett brott begås?

New cards
12

Tingsrätten(48), Hovrätten(6) och högsta domstolen(1)

Vilka domstolar finns och hur många finns det?

New cards
13

vägledande

Högsta domstolen tar upp svårbedömda fall och om en lag tolkats felaktigt. Domarna kan bli prejudicerande. Vad betyder prejudicerande?

New cards
14

Nämndemän

Vad kallas vanliga medborgare som nomineras av de politiska partierna och som tillsammans med den juridiskt utbildade domaren dömer, framförallt i brottmål men också i vissa familjemål.

New cards
15

Protokollförare

Vad kallas personen som är utbildad jurist och har till uppgift att sköta tekniken i salen, spela in förhör och föra anteckningar.

New cards
16

Målsägare

Vad kallas den som blivit utsatt för brottet?

New cards
17

Vittne

Vad kallas en person som till exempel såg när brottet utfördes?

New cards
18

Åtalad eller tilltalad

Vad kallas den som är misstänkt för att ha begått brottet?

New cards
19

Målsägarbiträde

Vad kallas den som hjälper och ger stöd till den som blev utsatt för brottet?

New cards
20

Åhörare

Vad kallas de som inte är med i rättegången utan bara är där och lyssnar? Det kan vara föräldrar, vänner, stödpersoner men även andra som bara är intresserade.

New cards
21

Ordförande

Vad kallas den utbildade juristen som hjälper till att döma fallet och bestämmer vem som får tala under rättegången.

New cards
22

Åklagare

Vad kallas den som lägger fram hur brottet gått till och vilka bevis som finns. Personen ger också förslag på vad den misstänkte borde dömas till. Arbetar under staten.

New cards
23

Försvarsadvokat

Vad kallas personen som hjälper den misstänkte under rättegången?

New cards
24

Böter

Vad heter straffet som innebär att den dömde skall betala en summa pengar.

New cards
25

Fast belopp och dagsböter.

Vilka slags böter finns det?

New cards
26

Fängelse

Vad heter straffet där man måste sitta inspärrad på en anstalt.

New cards
27

14 dagar till livstid(I snitt 16 år)

Hur lång fängelsetid kan man få?

New cards
28

Skyddstillsyn

Vad heter straffet när man måste träffa en övervakare som kollar att man sköter sig.

New cards
29

Samhällstjänst

Vad heter straffet när man arbetar utan lön hos en förening, kyrka eller organisation. 

New cards
30

Villkorlig dom

Vad heter domen när man slipper fängelse om man under en viss tid visar att man kan sköta sig. Kan man inte det blir det ett hårdare fängelsestraff.

New cards
31

Skadestånd

Vad heter domen som inte egentligen är ett straff eller en påföljd. Där man betalar den som drabbats en viss summa pengar.

New cards

Explore top notes

note Note
studied byStudied by 182 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
note Note
studied byStudied by 86 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
note Note
studied byStudied by 14 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
note Note
studied byStudied by 43 people
Updated ... ago
5.0 Stars(2)
note Note
studied byStudied by 8 people
Updated ... ago
5.0 Stars(2)
note Note
studied byStudied by 23 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
note Note
studied byStudied by 22 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
note Note
studied byStudied by 120 people
Updated ... ago
5.0 Stars(3)

Explore top flashcards

flashcards Flashcard141 terms
studied byStudied by 61 people
Updated ... ago
5.0 Stars(2)
flashcards Flashcard71 terms
studied byStudied by 383 people
Updated ... ago
5.0 Stars(2)
flashcards Flashcard20 terms
studied byStudied by 4 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
flashcards Flashcard61 terms
studied byStudied by 100 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
flashcards Flashcard76 terms
studied byStudied by 17 people
Updated ... ago
5.0 Stars(2)
flashcards Flashcard60 terms
studied byStudied by 5 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
flashcards Flashcard21 terms
studied byStudied by 4 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
flashcards Flashcard45 terms
studied byStudied by 12 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)