Jorda vi lever på (Vulkaner og lignende)

studied byStudied by 58 people
4.5(4)
get a hint
hint

De 4 forskjellige "lagene" til jorda

1 / 45

Tags & Description

Geografi SF1

Studying Progress

0%
New cards
46
Still learning
0
Almost done
0
Mastered
0
46 Terms
1
New cards

De 4 forskjellige "lagene" til jorda

Jordskorpa, Mantelen, Ytre kjernen og Indre kjernen

New cards
2
New cards

I hvor mange (hoved/store)plater er jorda delt opp?

7 Plater (tektoniske plater)

New cards
3
New cards

Hvor tykk er jordskorpa?

5-8km

New cards
4
New cards

Hvor mye flytter platene på seg?

Flytter seg ca. 2cm pr. år

New cards
5
New cards

Hvor er de letteste bergartene

øverst, oppå jordskorpa

New cards
6
New cards

Hvor tykk er mantelen

2900-3000km

New cards
7
New cards

Hvor er litosfæren?

Jordskorpa + ytterste del av mantelen (ned til 100km)

New cards
8
New cards

Astenosfæren

Under litosfæren, vanligvis 75-300km under jordens overflate

New cards
9
New cards

Plastisk

Langsomme mantelstrømmer (ikke helt flytende eller fast)

New cards
10
New cards

Hvor tykk er kjernen

3500 km tykk

New cards
11
New cards

Hvor tykk er ytre kjernen

2300 km

New cards
12
New cards

I hvilken tilstandsform er bergarter i ytre kjernen

flytende

New cards
13
New cards

i hvilken form er bergarter i indre kjernen

Fast (pga. trykket)

New cards
14
New cards

Hvor tykk er indre kjernen

1200 km

New cards
15
New cards

De tre måtene tektoniske plater kan røres på

gli mellom hverandre, kollidere med hverandre og spre seg fra hverandre

New cards
16
New cards

Hva handlet teorien til Albert Wegener om?

At alle kontinentene var et sammensattkontinent (pangea), men det ble delt opp på grunn av de tektoniske platene.

New cards
17
New cards

hva var beviset til wegeners teori?

Alle kontinentene passet sammen, litt som et puslespill. Det var fosiler og samme bergarter på to forskjellige kontinenter, måtte ha vært rett ved siden hverandre for at det skulle gå ann.

New cards
18
New cards

Hvorfor ble ikke teorien til Wegener gjenkent mye?

Det er på grunn av at Wegener egentlig ikke hadde et bevis/det var ikke mye nok.

New cards
19
New cards

BP står for

Before present

New cards
20
<p>Hva er dette her?</p>
New cards
<p>Hva er dette her?</p>

Hva er dette her?

Havbunnsspredning

New cards
21
New cards

Forklar mantelstrømmer

<ol><li><p>Ekstra varm magma stiger opp mot jordskorpenes underside. 2. Magma spres ut til sidene og avkjøles. 3. Platene beveger seg i samme retning som strømmene under.</p></li></ol>
  1. Ekstra varm magma stiger opp mot jordskorpenes underside. 2. Magma spres ut til sidene og avkjøles. 3. Platene beveger seg i samme retning som strømmene under.

<ol><li><p>Ekstra varm magma stiger opp mot jordskorpenes underside. 2. Magma spres ut til sidene og avkjøles. 3. Platene beveger seg i samme retning som strømmene under.</p></li></ol>
New cards
22
New cards

havbunnsplater

Tektoniske plater under et hav

New cards
23
New cards

Kontinentalplate

Platene under land/kontinenter

New cards
24
New cards

Hva skjer når to havbunnsplater møtes?

Skapes vulkanske øybuer, jordskjelv/tsunamier (platene samler opp trykk til det blir for mye og trykket slippes opp), skaper dyphavsgrop

New cards
25
New cards

Eksempel på en dybhavsgrop

Japan

New cards
26
New cards

Hva skjer når en havbunnsplate møter en kontinentalplate?

Havplata går under kontinentalplata pga. høyere tetthet, mer større jordskjelv og vulkansk aktivitet, "vokser opp" og lager fjellkjeder, LAGER IKKE VULKANER

New cards
27
New cards

Eksempel på havbunnsplate møter kontinentalplate

Andesfjellene og Himalaya

New cards
28
New cards

To plater sklir fra hverandre

Nytt magma dyttes opp, havbunnsspredning og midthavsrygg

New cards
29
New cards

Eksempel på to plater som sklir fra hverandre

Island

New cards
30
New cards

to plater sklir langs hverandre

Trykk samles opp og det skapes gigantiske jordskjelv, eks. San Andreas forkastningen

New cards
31
New cards

Konvergerende plater

To plater møtes

New cards
32
New cards

Hva betyr det at platene "følger tyngdekraften"

Den ene platen ier høyere i spredningssonen (starten) enn den andre enden hvor den synker ned i mantelen og smleter, som skaper mantelstrømmer

New cards
33
New cards

Richters skala:

Målenhet for hvor strekt et jordskjelv er

New cards
34
New cards

Episenter

Punktet til jordskjelvet på overflaten av jordskorpa

New cards
35
New cards

fokus (sentrum)

Punktet til der jordskjelven skjer under bakken (der det skjer)

New cards
36
New cards

Hvordan oppstår en tsunami

undersjøiske jordskjelv eller skred fra land

New cards
37
New cards

Hvor fort kan en tsunami være

800km/h

New cards
38
New cards

Hvordan er bølgen fra da den blir lagd til den kommer til land?

Starten/i sjøen: Bølgen er veldig bre og lav, går i rundt 800km/h +-, videre så blir bølgen høyere og smalere

ved land/treffer land: Fronten av bølgen bremser mot bunnen på grunt vann, bakende del av bølgen skyver på med stor hastighet, tsunamien mister ikke energi i stranda.

New cards
39
New cards

med hvor mye kraft går richters skala opp med for hvert tall (eks. 1 -> 2)

10 ganger (10x)

New cards
40
New cards

Midthavsrygg

en fjellkjede under land

New cards
41
New cards

Dyphavsgrop

En stor grop i en sjø, lagd når to havplater sprer seg fra hverandre (lager også en havbunnsrygg)

New cards
42
New cards

Hvor finner vi vulkaner?

Der to tektoniske plater møtes

New cards
43
New cards

Hotspot

der det magma under bakken

New cards
44
New cards

søylestrøm

der det går magma opp til jordoverflaten

New cards
45
New cards

Stratovulkan

<ul><li><p>Lages i kollisjonssoner</p></li><li><p>En plate smelter -&gt; tyktflytende magma</p></li><li><p>Magmaen kommer ut av vulkanen, og kalles da lava</p></li><li><p>Lavaen størkner fort og renner ikke langt</p></li><li><p>DVS. vulkanen blir høy og smal</p></li></ul>
  • Lages i kollisjonssoner

  • En plate smelter -> tyktflytende magma

  • Magmaen kommer ut av vulkanen, og kalles da lava

  • Lavaen størkner fort og renner ikke langt

  • DVS. vulkanen blir høy og smal

<ul><li><p>Lages i kollisjonssoner</p></li><li><p>En plate smelter -&gt; tyktflytende magma</p></li><li><p>Magmaen kommer ut av vulkanen, og kalles da lava</p></li><li><p>Lavaen størkner fort og renner ikke langt</p></li><li><p>DVS. vulkanen blir høy og smal</p></li></ul>
New cards
46
New cards

Skjoldvulkan

<ul><li><p>Lages i spredningssoner</p></li><li><p>Ekstremt varm magma kommer opp fra dypt nede i mantelen -&gt; tyntflytende magma</p></li><li><p>Magmaen kommer ut gjennom mange åpninger, og flyter langt før den størkner</p></li></ul>
  • Lages i spredningssoner

  • Ekstremt varm magma kommer opp fra dypt nede i mantelen -> tyntflytende magma

  • Magmaen kommer ut gjennom mange åpninger, og flyter langt før den størkner

<ul><li><p>Lages i spredningssoner</p></li><li><p>Ekstremt varm magma kommer opp fra dypt nede i mantelen -&gt; tyntflytende magma</p></li><li><p>Magmaen kommer ut gjennom mange åpninger, og flyter langt før den størkner</p></li></ul>
New cards

Explore top notes

note Note
studied byStudied by 38 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
note Note
studied byStudied by 14 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
note Note
studied byStudied by 75 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
note Note
studied byStudied by 4 people
Updated ... ago
4.0 Stars(1)
note Note
studied byStudied by 3 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
note Note
studied byStudied by 11 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
note Note
studied byStudied by 10 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
note Note
studied byStudied by 1591 people
Updated ... ago
4.7 Stars(14)

Explore top flashcards

flashcards Flashcard36 terms
studied byStudied by 15 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
flashcards Flashcard75 terms
studied byStudied by 6 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
flashcards Flashcard56 terms
studied byStudied by 12 people
Updated ... ago
5.0 Stars(3)
flashcards Flashcard37 terms
studied byStudied by 3 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
flashcards Flashcard67 terms
studied byStudied by 5 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
flashcards Flashcard71 terms
studied byStudied by 99 people
Updated ... ago
5.0 Stars(2)
flashcards Flashcard47 terms
studied byStudied by 22 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
flashcards Flashcard66 terms
studied byStudied by 208 people
Updated ... ago
5.0 Stars(2)