HISTOLOGIA JAMA USTNA

studied byStudied by 32 people
0.0(0)
get a hint
hint

Z jakich elementów składa się górna część przewodu pokarmowego?

1 / 52

Tags and Description

53 Terms

1

Z jakich elementów składa się górna część przewodu pokarmowego?

Jama ustna i jej wyposażenie (wargi, język, gruczoły ślinowe małe i duże, narząd zębowy i jego rozwój) oraz gardło.

New cards
2

Opisz budowę części środkowej wargi

Część środkowa wargi zbudowana jest z mięśni szkieletowych, tworzących mięsień okrężny ust, ułożonych głównie okrężnie wokół ust.

New cards
3

Co unaczynia ozębną?

Unaczynienie ozębnej pochodzi od tętnic zębowych, tętnic wyrostka zębodołowego oraz od tętnic dziąsłowych.

New cards
4

Opisz budowę zębodołu

Zębodół ma ścianę, na którą składają się wyrostki zębodołowe żuchwy i szczęki. Wyrostki zębodołowe buduje położona obwodowo kość zbita, a w ich wnętrzu znajduje się kość gąbczasta. Blaszka wewnętrzna kości zbitej zawiera liczne kanały odżywcze (Volkmanna) i wbudowane w nią są włókna kolagenowe ozębnej (Sharpeya), które mocują ząb w zębodole. Pomiędzy beleczkami kości gąbczastej znajduje się szpik kostny.

New cards
5

Wymień części wargi

Warga zbudowana jest z części skórnej, części śluzowej i części środkowej.

New cards
6

Do jakiej grupy brodawek należą brodawki nitkowate?

Brodawki nitkowate należą do brodawek mechanicznych języka.

New cards
7

Jaki nabłonek pokrywa część ustną gardła?

Część ustna gardła pokryta jest nabłonkiem wielowarstwowym płaskim

New cards
8

Jakie brodawki występują na powierzchni grzbietowej języka?

brodawki nitkowate, brodawki grzybowate, brodawki okolone i brodawki liściaste

New cards
9

Wymień elementy nieorganiczne zębiny?

Elementy nieorganiczne zębiny to głównie fosforany wapnia występujące w postaci kryształów dwuhydroksyapatytów, które odkładane są w procesie wapnienia w obszarach zwanych kalkosferytami. Oprócz nich w skład zębiny wchodzą węglany oraz śladowe ilości jonów magnezu, potasu, żelaza i chloru.

New cards
10

Wymień twarde części zęba

Do twardych części zęba zaliczane są zębina, szkliwo i cement.

New cards
11

Gdzie występują brodawki liściaste?

Brodawki liściaste występują na brzegach powierzchni grzbietowej tylnej części języka

New cards
12

Czym są linie Ebnera?

Linie Ebnera są również określane jako linie przyrostowe. Występują one ze względu na stopniowe wapnienie zęba. Widoczne są na przekroju podłużnym zęba

New cards
13

Gdzie występuje linia neonatalna? Jaka jest jej funkcja?

Linia neonatalna widoczna jest na zębach mlecznych. Oddziela ona warstwę zębiny powstałej w życiu płodowym od zębiny wytworzonej po urodzeniu.

New cards
14

Jakie gruczoły występują w błonie śluzowej właściwej dna jamy ustnej?

Występują gruczoły podjęzykowe mniejsze (5-20) oraz gruczoły podjęzykowe większe (2). Razem tworzą one śliniankę podjęzykową.

New cards
15

Do jakiej grupy brodawek należą brodawki okolone?

Brodawki okolone należą do brodawek zmysłowych (smakowych)

New cards
16

Jaki nabłonek pokrywa podniebienie miękkie?

Podniebienie miękkie pokrywa nabłonek wielowarstwowy płaski nierogowaciejący

New cards
17
 1. Gdzie znajdują się brodawki nitkowate?

Brodawki nitkowate znajdują się na całej powierzchni grzbietowej języka.

New cards
18
 1. Co znajduje się w kanalikach zębiny

W kanalikach zębiny znajdują się wypustki zębinowe odontoblastów (włókna Tomesa) i włókna nerwowe bezrdzenne. Pustą przestrzeń kanalików wypełnia płyn tkankowy.

New cards
19
 1. Gdzie znajdują się brodawki grzybowate?

Brodawki grzybowate występują na grzbiecie oraz na brzegach języka

New cards
20
 1. Opisz budowę anatomiczną zęba

Ząb składa się z korony, szyjki i korzenia.

New cards
21
 1. Gdzie występują i czym są plamki Fordyce’a?

Plamki Fordyce’a występują w okolicach kącików ust części śluzowej wargi. Są to pojedyncze gruczoły łojowe.

New cards
22
 1. Wymień miękkie części zęba

Do miękkich części zęba zaliczana jest tylko miazga zęba

New cards
23

Kiedy następuje wyrzynanie zębów mlecznych?

brak odpowiedzi w dostępnych mi podręcznikach i prezentacji zakładu, jeżeli chodzi o ząbkowanie to jest to 6. miesiąc życia

New cards
24
 1. Jak zbudowana jest czerwień wargowa?

Czerwień wargowa nie posiada żadnych wytworów skórnych. Jest to cienki nabłonek wielowarstwowy płaski, przez który prześwitują naczynia krwionośne przbiegające w obrębie brodawek łącznotkankowych. Zawiera ona liczne zakończenia nerwowe.

New cards
25
 1. Jaki nerw odpowiada za ruchy żucia?

Mięśnie żucia unerwione są gałęzią nerwu trójdzielnego

New cards
26
 1. Jakie więzadła mocują ząb w zębodole?

Ząb w zębodole jest mocowany za pomocą więzadła pierścieniowatego zęba, więzadła skośnego, wiązadła wierzchołkowego i więzadła promienistego.

New cards
27
 1. Czym są włókna Ebnera?

Włókna Ebnera to włókna kolagenowe występujące w zębinie. Zbudowane są z kolagenu typu I oraz fosfoprotein – fosforyn.

New cards
28
 1. Jakie komórki tworzą zębinę?

Zębina utworzona jest z komórek zębinotwórczych – odontoblastów.

New cards
29
 1. Jaką część błony śluzowej jamy ustnej nazywamy dziąsłem?

Dziąsło jest częścią błony śluzowej otaczającą szczęki zębów i pokrywającą wyrostki zębodołowe.

New cards
30
 1. Z którego listka zarodkowego rozwija się szkliwo?

Szkliwo powstaje z ektodermy

New cards
31
 1. Opisz cement komórkowy

Cement komórkowy pokrywa cement bezkomórkowy od ok. 1/3 wysokości korzenia. Zaczyna powstawać w okresie wyrzynania zęba. Zawiera nieregularnie rozmieszczone cementocyty (odpowiadają one osteocytom w kościach) oraz cementoblasty, które wytwarzają włókna własne, które są ułożone równolegle do powierzchni zęba. Odżywiany jest on za pomocą dyfuzji od ozębnej.

New cards
32
 1. Opisz budowę części śluzowej wargi

Część śluzowa wargi składa się z błony śluzowej pokrytej grubym nabłonkiem wielowarstwowym płaskim nierogowaciejącym. Blaszka właściwa błony śluzowej zbudowana jest z tkanki łącznej luźnej, która wytwarza nieliczne i niewysokie brodawki. Leżą w niej gruczoły wargowe, a w okolicy kącików ust plamki Fordyce’a.

New cards
33
 1. Z jakiego listka zarodkowego powstaje cement?

Cement rozwija się z mezenchymy

New cards
34
 1. Jakie jest pochodzenie miazgi zęba?

Miazga zęba ma pochodzenie mezenchymalne

New cards
35
 1. Jakie występują rodzaje cementu?

Występują 2 rodzaje cementu – cement bezkomórkowy (pierwotny, włóknisty) i cement komórkowy (wtórny)

New cards
36
 1. Wymień elementy narządu zębowego?

Na narząd zębowy składają się ząb oraz przyzębie (ozębna, dziąsło i wyrostek zębodołowy)

New cards
37
 1. Gdzie występuje śluzówka żująca?

Śluzówka żująca występuje w obrębie dziąseł i podniebienia twardego

New cards
38
 1. Jaki nabłonek pokrywa śluzówkę żującą?

Śluzówka żująca jest pokryta przez nabłonek wielowarstwowy płaski rogowaciejący

New cards
39
 1. Z jakich komórek powstaje szkliwo?

Szkliwo jest wytworem komórek nabłonkowych – ameloblastów (adamantoblastów)

New cards
40
 1. Jaka jest funkcja komórek I typu kubków smakowych?

Komórki I typu kubków smakowych pełnią funkcję podporową, a w pobliżu ich szczytowej powierzchni znajdują się ziarna wydzielnicze, których wydzielina, wydostająca się do otworka smakowego, jest bogata w GAG

New cards
41

Jak zbudowany jest cement bezkomórkowy? Kiedy powstaje?

Cement bezkomórkowy zbudowany jest ze zwapnionej istoty podstawowej oraz gęsto ułożonych włókien kolagenowych (włókien Sharpeya). Powstaje on przed wyrżnięciem zęba.

New cards
42
 1. Z jakiego listka zarodkowego powstaje zębina?

Zębina powstaje z mezenchymy

New cards
43
 1. Jakie brodawki zaliczane są do brodawek mechanicznych?

Do brodawek mechanicznych zaliczane są brodawki nitkowate

New cards
44
 1. Jaką funkcję pełnią komórki typu III kubka smakowego?

Komórki typu III kubka smakowego pełnią funkcję receptorową

New cards
45
 1. Czym jest błona Nasmytha?

Błona Nasmytha nazywana jest inaczej oszkliwiem. Chroni ona ząb przed próchnicą, jest odporna na działanie kwasów i zasad, stanowi barierę mechaniczną dla bakterii. Z wiekiem stopniowo się ściera

New cards
46
 1. Czym jest złącze nabłonkowe?

Złącze nabłonkowe to ścisłe połączenie między powierzchnią zęba a nabłonkiem dziąsła. Utworzone jest ono za pomocą licznych półdesmosomów. Pełni ono funkcję pierwszej linii obrony przed drobnoustrojami

New cards
47
 1. Wymień tkanki łączne ozębnej i ich funkcje

Tkanka łączna włóknista zwarta o układzie regularnym tworzy aparat więzadłowy zęba i zapewnia umocowanie zęba w zębodole. Tkanka łączna luźna zawiera różne komórki, naczynia krwionośne oraz nerwy i pełni funkcję metaboliczną

New cards
48
 1. Z jakiego listka zarodkowego powstaje ozębna?

Ozębna powstaje z mezodermy

New cards
49
 1. Jakie brodawki zaliczane są do brodawek smakowych?

Do brodawek smakowych zaliczane są brodawki grzybowate, brodawki okolone i brodawki liściaste

New cards
50
 1. Gdzie występuje śluzówka wyścielająca?

Śluzówka wyścielająca występuje w obrębie warg, policzków, podniebienia miękkiego, dolnej powierzchni języka i dna jamy ustnej.

New cards
51
 1. Jaki nabłonek pokrywa śluzówkę wyścielającą?

Śluzówka wyścielająca pokryta jest nabłonkiem wielowarstwowym płaskim nierogowaciejącym

New cards
52
 1. Jakie warstwy komórek występują w miazdze zęba?

W miazdze zęba występują 3 warstwy komórek – warstwa odontoblastów, warstwa pododontoblastyczna ubogokomórkowa Weila i warstwa bogatokomórkowa (miazga właściwa).

New cards
53
 1. Do jakich brodawek językowych uchodzą przewody wyprowadzające gruczołów von Ebnera?

Przewody wyprowadzające gruczołów von Ebnera uchodzą do brodawek okolonych

New cards

Explore top notes

note Note
studied byStudied by 12 people
Updated ... ago
5.0 Stars(2)
note Note
studied byStudied by 4 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
note Note
studied byStudied by 39 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
note Note
studied byStudied by 3 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
note Note
studied byStudied by 8 people
Updated ... ago
4.0 Stars(1)
note Note
studied byStudied by 36 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
note Note
studied byStudied by 15 people
Updated ... ago
5.0 Stars(2)
note Note
studied byStudied by 669 people
Updated ... ago
5.0 Stars(2)

Explore top flashcards

flashcards Flashcard162 terms
studied byStudied by 11 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
flashcards Flashcard37 terms
studied byStudied by 33 people
Updated ... ago
5.0 Stars(2)
flashcards Flashcard20 terms
studied byStudied by 7 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
flashcards Flashcard99 terms
studied byStudied by 36 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
flashcards Flashcard42 terms
studied byStudied by 3 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
flashcards Flashcard253 terms
studied byStudied by 1 person
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
flashcards Flashcard57 terms
studied byStudied by 12 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
flashcards Flashcard74 terms
studied byStudied by 11 people
Updated ... ago
4.0 Stars(1)