SO - Egzamin

studied byStudied by 60 people
5.0(2)
get a hint
hint

cut

1 / 91

Tags and Description

Fiszki do egzaminu z Systemów Operacyjnych

92 Terms

1

cut

polecenie przepuszcza zadane pola i kolumny

New cards
2

pwd

polecenie - nazwa bieżącego katalogu

New cards
3

head

polecenie - początkowe wiersze

New cards
4

tr

polecenie - zmiana znaku na inny

New cards
5

rm

polecenie - usuwa plik

New cards
6

getopts

polecenie - pobiera opcje z linii poleceń

New cards
7

passwd

polecenie - zmienia hasło użytkownika

New cards
8

ln

polecenie - utworzenie dowiązania twardego

New cards
9

kill

polecenie - wysyła sygnał do procesu

New cards
10

whoami

polecenie - sprawdzić swój login

New cards
11

id

polecenie - sprawdzić swoje id

New cards
12

ps

polecenie - sprawdzić aktywne procesy

New cards
13

rmdir

polecenie - usunięcie katalogu

New cards
14

mkdir

polecenie - utworzenie katalogu

New cards
15

mv

polecenie - przeniesienie pliku do innego katalogu

New cards
16

diff; cmp

polecenie - porównanie zawartości

New cards
17

sort

polecenie - sortowanie plików zawierających tekst

New cards
18

find

polecenie - poszukiwanie plików

New cards
19

sed

polecenie - edytowanie strumienia linia po linii

New cards
20

wc

polecenie - zliczanie słów i znaków w pliku

New cards
21

zarządzanie pamięcią, zarządzanie procesami, zarządzanie systemem plików

3 zadania jądra SO

New cards
22

Discretionary Access Control (Uznaniowa metoda kontroli dostępu)

jaka polityka dostępu do zasobów jest domyślnie stosowana w Linuksie?

New cards
23

jądro systemu operacyjnego (poprawione)

kto decyduje o udostępnieniu zasobów?

New cards
24

prawa użytkownika pod którym został on uruchomiony

jakie prawa ma uruchomiony proces?

New cards
25

Ciągła, Listowa, Indeksowa

Podaj 3 metody przydziału miejsca na nośniku danych

New cards
26

polling

nazwa (ang) - procesor zleca urządzeniu wykonanie zapytania, a następnie okresowo je odpytuje czy jest gotowe

New cards
27

interrupt service routine

nazwa (ang) - po zleceniu wykonania zadania na urządzeniu procesor przełącza się na wykonywanie kolejnego procesu

New cards
28

Direct memory access

nazwa (ang) - I/O ma bezpośredni dostęp do pamięci

New cards
29

Alan Turing

jeden z "twórców" informatyki i propozytor "maszyny Turinga"

New cards
30

Richard Stallman

twórca GNU i założyciel FSF

New cards
31

Dennis Ritchie

twórca C i współtwórca unixa

New cards
32

George Boole

twórca algebry boola

New cards
33

Ken Thompson

współtwórca unixa, B i Go

New cards
34

Linus Torvalds

twórca Linuxa i gita

New cards
35

buforowanie

mechanizm - umożliwiający asynchroniczną pracę urządzeń IO

New cards
36

priorytet

mechanizm - umożliwiający działanie kolejki

New cards
37

stronicowanie

mechanizm - odpowiedzialny za obsługę pamięci

New cards
38

planowanie i przydział czasu procesora, kontrola i przydział pamięci operacyjnej, obsługa sprzętu I/O, ochrona informacji i danych procesów, obsługa wyjątków

Wymień 5 zadań systemu operacyjnego

New cards
39

ext4, ext3, ext2, ext, swap, btrfs

systemy plików - Linux

New cards
40

ntfs, fat16, fat32

systemy plików - Windows

New cards
41

hfs+

systemy plików - MacOS

New cards
42

zfs

systemy plików - bsd

New cards
43

potok, plik fifo, sygnały, kolejka komunikatów, pamięć dzielona, gniazda

wymień 6 mechanizmów komunikacji między procesami

New cards
44

segmentacja, stronicowanie

wymień 2 metody wirtualizacji adresów

New cards
45

best fit - dopasowywanie jak najlepsze(wolne obszary zbliżone rozmiarem) segmentów pamięci
worst fit - maksymalizacja rozmiaru wolnych bloków pamięci
kompaktowanie pamięci - okresowe układanie pamięci w ciągły obszar

wymień/opisz 3 metody minimalizacji fragmentacji

New cards
46

gniazda

proces może przesłać, lub otrzymać dane za pośrednictwem _____

New cards
47

semafora

dostęp do zasobu może zostać wstrzymany za pomocą _____

New cards
48

stronicowanie

jedną z technik zarządzania pamięcią jest _____ na żądanie

New cards
49

fragmentacja

_____ to zjawisko powstania wielu małych, niewykorzystywanych obszarów pamięci

New cards
50

procesy systemowe, usługi systemowe, aplikacje użytkownika, podsystemy środowiska, podsystem dllek

wymień 5 składowych trybu użytkownika w systemie Windows

New cards
51

warstwa wykonywalna, jądro, warstwa abstrakcji sprzętowej (HAL), sterowniki i interfejsy graficzne

wymień 4 składowe trybu jądra w systemie Windows

New cards
52

jeden 2> dwa

strumień - przekierowanie błędów programu jeden do pliku dwa

New cards
53

discretionary access control (DAC) - przydzielanie dostępu na podstawie własności (Domyślne dla systemów Linux);
mandatory access control (MAC) - administrator przydziela uprawnienia;
role-based access control (RBAC) - uprawnienia przypisywane rolom

wymień 3 modele kontroli dostępu do zasobów

New cards
54

jeden | dwa

strumień - output programu jeden przekierowany na input programu dwa:

New cards
55

jeden < dwa

strumień - przekierowanie treści pliku dwa na input programu jeden

New cards
56

jeden >> dwa

strumień - dopisanie outputu programu jeden do pliku 2

New cards
57

jeden > dwa

strumień - zapisanie outputu programu jeden do pliku 2

New cards
58

{}

strumień - znaki grupujące polecenia tak, że nie powstaje nowy shell

New cards
59

&

strumień - znak do uruchamiania procesu w tle

New cards
60

|

strumień - znak pipeline

New cards
61

aktywny, gotowy, oczekujący, końcowy, początkowy, zombie

wymień 6 możliwych stanów procesu

New cards
62

/

katalog - root

New cards
63

/bin/

katalog - podstawowe programy systemowe

New cards
64

/dev/

katalog - pliki urządzeń

New cards
65

/etc/

katalog - pliki konfiguracyjne

New cards
66

/home/

katalog - katalogi domowe

New cards
67

/lib/

katalog - podstawowe biblioteki

New cards
68

/media/

katalog - zamontowane urządzenia

New cards
69

/tmp/

katalog - pliki tymczasowe

New cards
70

/mnt/

katalog - zamontowane partycje

New cards
71

/proc/; /sys/

katalog - pliki dostępowe do SO

New cards
72

/root/

katalog - katalog domowy roota

New cards
73

/sbin/

katalog - podstawowe programy administracyjne

New cards
74

/usr/

katalog - pliki wykonywalne, biblioteki, programy programów użytkowych

New cards
75

/var/

katalog - pliki dynamiczne

New cards
76

-e

warunek - plik istnieje

New cards
77

-f

warunek - plik jest zwykłym plikem

New cards
78

-d

warunek - plik jest katalogiem

New cards
79

-r

warunek - użytkownik może czytać plik

New cards
80

-w

warunek - użytkownik może modyfikować/zapisywać plik

New cards
81

-x

warunek - użytkownik może uruchomić plik

New cards
82

-L

warunek - plik jest dowiązaniem symbolicznym

New cards
83

-z

warunek - string jest pusty

New cards
84

-n

warunek - string nie jest pusty

New cards
85

jeden = dwa; jeden -eq dwa

warunek - string jeden i dwa są równe

New cards
86

jeden != dwa; jeden -ne dwa

warunek - string jeden i dwa nie są równe

New cards
87

x -eq y

warunek - liczba x i y są równe

New cards
88

x -ne y

warunek - liczba x i y są różne

New cards
89

x -lt y

warunek - liczba x jest mniejsza niż y

New cards
90

x -le y

warunek - liczba x nie jest większa niż y

New cards
91

x -gt y

warunek - liczba x jest większa niż y

New cards
92

x -ge y

warunek - liczba x nie jest mniejsza niż y

New cards

Explore top notes

note Note
studied byStudied by 32008 people
Updated ... ago
4.6 Stars(63)
note Note
studied byStudied by 68 people
Updated ... ago
5.0 Stars(2)
note Note
studied byStudied by 25 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
note Note
studied byStudied by 37 people
Updated ... ago
4.0 Stars(2)
note Note
studied byStudied by 190 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
note Note
studied byStudied by 9 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
note Note
studied byStudied by 7 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
note Note
studied byStudied by 85 people
Updated ... ago
5.0 Stars(4)

Explore top flashcards

flashcards Flashcard26 terms
studied byStudied by 1 person
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
flashcards Flashcard30 terms
studied byStudied by 9 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
flashcards Flashcard78 terms
studied byStudied by 58 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
flashcards Flashcard44 terms
studied byStudied by 3 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
flashcards Flashcard24 terms
studied byStudied by 2 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
flashcards Flashcard67 terms
studied byStudied by 2 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
flashcards Flashcard37 terms
studied byStudied by 10 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
flashcards Flashcard100 terms
studied byStudied by 266 people
Updated ... ago
5.0 Stars(4)