knowt logo

Introductie Marketingcommunicatie

Seth Goeding = goeroe van marketingcommunicatie wereld

“People do not buy goods and services. They buy relationships, stories and magic.”

Nike = één van de grootste adverteerders allertijden

-> zijn gaan kijken wat belangrijke menselijke drijver is in sport

-> kost moeite om te gaan sporten, “Just do it!”

STORYTELLING

-> via eigen kanalen een verhaal brengen

Definitie marketing:

 • bedenken

 • waarderen

 • promoten

 • distribueren

De 4 P’s + People en Planet

Promotie

Consumenten veranderen dus marketingcommunicatie moet ook veranderen

-> dankzij technologische evolutie

4 redenen:

 • mening consumenten wint aan belang

 • vertrouwen van consument in de klassieke reclame is sterk afgenomen

 • zeer gefragmenteerd medialandschap (ieders mediagebruik is anders)

 • gesegmenteerde aanpak: persoonlijk!

2006: Time magazine bekroonde YOU als persoon van het jaar

-> user generated content

zie vb Apple

Productgedreven naar Klantgedreven

-> 4 P’s naar 4 C’s

 • Customer value: extra waarde die klant toekent

 • Cost: kost en moeite

 • Convenience: gebruiksgemak

 • Communication: consument wil ook inspraak, interactie

Producten/Innovaties ontwikkelen naar wat consument wilt (vroeger vanuit bedrijf zelf)

Tiktok belangrijk platform om te kijken wat consumenten doen en willen van jouw product

-> luisteren naar noden van doelgroep

-> product vanuit marketing idee

Chatbots en AI zorgen voor 24/7 bereikbaarheid

Definitie marketingcommunicatie: totaal van middelen voor communicatie met doelgroepen en stakeholders om te promoten

Communicatiemiddelen: communicatiemix

 • reclame

  • kennis, attitude en gedrag van doelgroep beïnvloeden

 • public relations

  • werken aan imago van bedrijf via goede relaties, geen rechtstreeks verkoopinstrument

 • sponsoring

  • investeren in ruil voor toegang tot exploiteerbaar potentieel, doel: associëren aan betekenisvol evenement

 • online & social

  • promoten via internet

  • op een gebruiksvriendelijke manier informatie met elkaar delen, interactie staat online

 • evenementen & brand activation

  • ervaring met het merk, interactie tussen consument en het merk, indruk achterlaten

 • content marketing

  • verspreiden van waardevolle en relevante informatie, betrekken en betrokken houden, actie van consumenten genereren

  • kan alles zijn, content

 • verkoop promoties

  • alle handelingen gericht op uitlokken van een aankoop via onmiddellijke en materiële stimulans

  • vb: monsters, kortingsbonnen, wedstrijden, coupons, klantenkaart,...

Reclame is een van de meest stereotyperende industrieën

Geïntegreerde marketingcommunicatie -> mix van meerdere/alle middelen nodig om boodschap sterk te houden en elkaar aan te vullen

N

Introductie Marketingcommunicatie

Seth Goeding = goeroe van marketingcommunicatie wereld

“People do not buy goods and services. They buy relationships, stories and magic.”

Nike = één van de grootste adverteerders allertijden

-> zijn gaan kijken wat belangrijke menselijke drijver is in sport

-> kost moeite om te gaan sporten, “Just do it!”

STORYTELLING

-> via eigen kanalen een verhaal brengen

Definitie marketing:

 • bedenken

 • waarderen

 • promoten

 • distribueren

De 4 P’s + People en Planet

Promotie

Consumenten veranderen dus marketingcommunicatie moet ook veranderen

-> dankzij technologische evolutie

4 redenen:

 • mening consumenten wint aan belang

 • vertrouwen van consument in de klassieke reclame is sterk afgenomen

 • zeer gefragmenteerd medialandschap (ieders mediagebruik is anders)

 • gesegmenteerde aanpak: persoonlijk!

2006: Time magazine bekroonde YOU als persoon van het jaar

-> user generated content

zie vb Apple

Productgedreven naar Klantgedreven

-> 4 P’s naar 4 C’s

 • Customer value: extra waarde die klant toekent

 • Cost: kost en moeite

 • Convenience: gebruiksgemak

 • Communication: consument wil ook inspraak, interactie

Producten/Innovaties ontwikkelen naar wat consument wilt (vroeger vanuit bedrijf zelf)

Tiktok belangrijk platform om te kijken wat consumenten doen en willen van jouw product

-> luisteren naar noden van doelgroep

-> product vanuit marketing idee

Chatbots en AI zorgen voor 24/7 bereikbaarheid

Definitie marketingcommunicatie: totaal van middelen voor communicatie met doelgroepen en stakeholders om te promoten

Communicatiemiddelen: communicatiemix

 • reclame

  • kennis, attitude en gedrag van doelgroep beïnvloeden

 • public relations

  • werken aan imago van bedrijf via goede relaties, geen rechtstreeks verkoopinstrument

 • sponsoring

  • investeren in ruil voor toegang tot exploiteerbaar potentieel, doel: associëren aan betekenisvol evenement

 • online & social

  • promoten via internet

  • op een gebruiksvriendelijke manier informatie met elkaar delen, interactie staat online

 • evenementen & brand activation

  • ervaring met het merk, interactie tussen consument en het merk, indruk achterlaten

 • content marketing

  • verspreiden van waardevolle en relevante informatie, betrekken en betrokken houden, actie van consumenten genereren

  • kan alles zijn, content

 • verkoop promoties

  • alle handelingen gericht op uitlokken van een aankoop via onmiddellijke en materiële stimulans

  • vb: monsters, kortingsbonnen, wedstrijden, coupons, klantenkaart,...

Reclame is een van de meest stereotyperende industrieën

Geïntegreerde marketingcommunicatie -> mix van meerdere/alle middelen nodig om boodschap sterk te houden en elkaar aan te vullen