knowt logo

Mitóza, meióza a buněčný cyklus

jednobuněčná eukaryota se rozmnožuje dělením buněk. Tomu předchází dělení jádra.

Dělení jádra

 • mitóza

 • meióza

Mitóza

 • Nepřímé dělení jádra

 • Vznik tělních buněk

 • Stejnoměrné rozdělení genetické informace do dceřinných buněk

  • z diploidní mateřské buňky se se vytvoří dvě diploidní dceřinné buňky

  • U člověka obsahuje buňka 46 chromozómů (2 sady po 23)

Fáze:

 1. Profáze

  • DNA se spiralizuje do podoby pozorovatelných chromozómů

  • Každý chromozóm obsahuje dvě identické kopie DNA v podobě dvou chromatid

  • Zmizí jadérko

  • Rozdělený centrozóm putuje k opačným polům jádra

  • Mikrotubuly mezi cetrozómy začnou vytvářet dělící vřeténko

 2. Metafáze

  • chromozómy se seřadí do ekvatoriální roviny

  • Všechny centromery chromozomů leží v této rovině a připojují na ně vřeténka - mikrotubul

 3. Anafáze

  • rozpojí se sesterské chromatidy každého chromozómu

   • každá chromatida putuje k opačnému pólu dělícího vřeténka

 4. Telofáze

  • opak profáze

  • Despiralizace chromozómů

   • přestávají být viditelné

  • Znovu se formuje jadérko

  • Rozpad dělícího vřeténka

  • Probíhá dělení buňky = cytokineze

  • Dělení jader = karyokineze

Meióza

 • redukční dělení

 • Z tělních buněk se vytváří pohlavní buňky (gamety), u rostlin výtrusy (spory)

 • U člověka z buňky se 46 chromozómy vzniknou spermie (spermatogeneze) nebo vajíčka (oogeneze) s obsahem 23 chromozómů (jedna sada)

  • následuje cytokineze = rozdělení buňky

 • Tvorba haploidních buněk z buněk diploidních = dvě sady se redukují na jednu

 • Základ pohlavního rozmnožování

 • Z jedné mateřské buňky vznikají 4 dceřinné

Dělení

 • meióza 1.

  • Profáze 1

   • nejvíc odlišná od mitózy

   • Heterotypické dělení

   • Párují se homologické chromozomy, spojují se do podoby bivalentů

   • Možnost crossing overu (rekombinace)

   • Mnohem variabilnější gamety a potomstvo

  • Zbytek meiózy 1

   • bivalenty se seřadí v ekvatoriální rovině

   • Napojí se na vlákna dělícího vřeténka

   • Během anafáze se ropzojí proteiny synaptonemálního komplexu

   • Výsledkem jsou dvě haploidní buňky, mají od každého chromozómu jeden kus se dvěma chromatidami

 • Meióza 2.

  • Homeotypické dělení

  • Zcela odpovídá mitóze

  • Poloviční počet chromozomů

Crossing-over

= meiotická rekombinace

 • homologické chromozomy propojí své chromatidy pomocí proteinů synaptonemálního komplexu = synapse

 • Náhodná výměna úseků DNA

 • V lidské buňce cca 40 crosing-overů

 • Z každé 2n buňky vznikají 4 odlišné gamety n

Výtrusy (spory) rostlin

 • sporofyt (nepohlavní generace) vytváří výtrusy (spory) procesem meiózy

 • Mechy, kapradiny

 • Ze samčích výtrusů se formují pylová zrna

 • Samičí výtrus je ukryt uvnitř vajíčka (v pestíku), nazývá se jednobuněčný zárodečný vak

Stopy po meióze

 • např. Trojklanná vazba, spojení do tetrát

Srovnání Mitózy a Meiózy

Charakteristiky

Mitóza

Meióza

Počet dělení

1

2

Replikace DNA

V interfázi před začátkem mitózy

V interfázy před začátkem meiózy 1.

Crossing-over

Ne

Probíhá během profáze 1.

Dceřinné buňky

2, identické

4, různé

Ploidie

2n → 2n nebo n → n

2n → n

Výsledný počet chromozomů

Stejný

Poloviční

Produkty

- Tělní buňky živočichů, hub- buňky mnohobuň. Gametofytu i sporofytu rostlin- gamety rostlin

- pohlavní buňky živočichů- pohlavně vzniklé výtrusy hub a rostlin

Buněčný cyklus

 • cyklus eukaryotické buňky se skládá z

  • interfáze (G1, S, G2) - buněčné jádro v klidu

  • mitózy + cytokineze (dohromady tvoří M-fázi) - dělení buňky

   • amitóza - přímé dělení

   • Mitóza - nepřímé dělení

   • Meióza - redukční dělení

G1 fáze

 • žádné změny v jádře, “spánek

 • Může trvat třetinu až polovinu cyklu

 • Buňka roste, syntetizují se nukleotidy, RNA, aminokyseliny, proteiny, tvoří se ribozómy, roste endoplazmatické retikulum, množí se mitochondrie a plastidy

 • Buňky z ní mohou vstoupit do G0

G0 fáze

 • buňka se již dále nedělí

 • Krátce po narození do G0 vstupují neurony, jádra oční čočky → přežívají celá lidský život

 • Typická pro specializované, diferencované buňky

 • Buňky jater a ledvin mohou z G0 zpět na dělení buněk

S fáze

 • syntetická fáze

 • Replikace DNA

 • Syntetizují se kopie každého vlákna DNA původní chromatidy, vytvoří se dvě chromatidy spojené do chromozomu

 • Až polovinu buněčného cyklu

G2 fáze

 • příprava na dělení buněk

 • Formuje se dělící vřeténko

 • Trvá krátce

 • Kontrolní uzel

M fáze

 • mitotická fáze

 • Dělí se jádro mitózou

 • Následně cytokinezí celá buňka

Buněčná smrt = poptóza = degradace buňky po určitém množství opakování (40-50)

Rakovina - možný vznik při poškození řízení buněčného cyklu (nádor)

Onkogeny - geny zodpovědné za řízení buňečného cyklu jsou poškozeny, začnou se nekontrolovaně dělit → umožňuje vznik nádorů

 • Nádor

  • benigní (nezhoubný)

  • Maligní (zhoubný)

AH

Mitóza, meióza a buněčný cyklus

jednobuněčná eukaryota se rozmnožuje dělením buněk. Tomu předchází dělení jádra.

Dělení jádra

 • mitóza

 • meióza

Mitóza

 • Nepřímé dělení jádra

 • Vznik tělních buněk

 • Stejnoměrné rozdělení genetické informace do dceřinných buněk

  • z diploidní mateřské buňky se se vytvoří dvě diploidní dceřinné buňky

  • U člověka obsahuje buňka 46 chromozómů (2 sady po 23)

Fáze:

 1. Profáze

  • DNA se spiralizuje do podoby pozorovatelných chromozómů

  • Každý chromozóm obsahuje dvě identické kopie DNA v podobě dvou chromatid

  • Zmizí jadérko

  • Rozdělený centrozóm putuje k opačným polům jádra

  • Mikrotubuly mezi cetrozómy začnou vytvářet dělící vřeténko

 2. Metafáze

  • chromozómy se seřadí do ekvatoriální roviny

  • Všechny centromery chromozomů leží v této rovině a připojují na ně vřeténka - mikrotubul

 3. Anafáze

  • rozpojí se sesterské chromatidy každého chromozómu

   • každá chromatida putuje k opačnému pólu dělícího vřeténka

 4. Telofáze

  • opak profáze

  • Despiralizace chromozómů

   • přestávají být viditelné

  • Znovu se formuje jadérko

  • Rozpad dělícího vřeténka

  • Probíhá dělení buňky = cytokineze

  • Dělení jader = karyokineze

Meióza

 • redukční dělení

 • Z tělních buněk se vytváří pohlavní buňky (gamety), u rostlin výtrusy (spory)

 • U člověka z buňky se 46 chromozómy vzniknou spermie (spermatogeneze) nebo vajíčka (oogeneze) s obsahem 23 chromozómů (jedna sada)

  • následuje cytokineze = rozdělení buňky

 • Tvorba haploidních buněk z buněk diploidních = dvě sady se redukují na jednu

 • Základ pohlavního rozmnožování

 • Z jedné mateřské buňky vznikají 4 dceřinné

Dělení

 • meióza 1.

  • Profáze 1

   • nejvíc odlišná od mitózy

   • Heterotypické dělení

   • Párují se homologické chromozomy, spojují se do podoby bivalentů

   • Možnost crossing overu (rekombinace)

   • Mnohem variabilnější gamety a potomstvo

  • Zbytek meiózy 1

   • bivalenty se seřadí v ekvatoriální rovině

   • Napojí se na vlákna dělícího vřeténka

   • Během anafáze se ropzojí proteiny synaptonemálního komplexu

   • Výsledkem jsou dvě haploidní buňky, mají od každého chromozómu jeden kus se dvěma chromatidami

 • Meióza 2.

  • Homeotypické dělení

  • Zcela odpovídá mitóze

  • Poloviční počet chromozomů

Crossing-over

= meiotická rekombinace

 • homologické chromozomy propojí své chromatidy pomocí proteinů synaptonemálního komplexu = synapse

 • Náhodná výměna úseků DNA

 • V lidské buňce cca 40 crosing-overů

 • Z každé 2n buňky vznikají 4 odlišné gamety n

Výtrusy (spory) rostlin

 • sporofyt (nepohlavní generace) vytváří výtrusy (spory) procesem meiózy

 • Mechy, kapradiny

 • Ze samčích výtrusů se formují pylová zrna

 • Samičí výtrus je ukryt uvnitř vajíčka (v pestíku), nazývá se jednobuněčný zárodečný vak

Stopy po meióze

 • např. Trojklanná vazba, spojení do tetrát

Srovnání Mitózy a Meiózy

Charakteristiky

Mitóza

Meióza

Počet dělení

1

2

Replikace DNA

V interfázi před začátkem mitózy

V interfázy před začátkem meiózy 1.

Crossing-over

Ne

Probíhá během profáze 1.

Dceřinné buňky

2, identické

4, různé

Ploidie

2n → 2n nebo n → n

2n → n

Výsledný počet chromozomů

Stejný

Poloviční

Produkty

- Tělní buňky živočichů, hub- buňky mnohobuň. Gametofytu i sporofytu rostlin- gamety rostlin

- pohlavní buňky živočichů- pohlavně vzniklé výtrusy hub a rostlin

Buněčný cyklus

 • cyklus eukaryotické buňky se skládá z

  • interfáze (G1, S, G2) - buněčné jádro v klidu

  • mitózy + cytokineze (dohromady tvoří M-fázi) - dělení buňky

   • amitóza - přímé dělení

   • Mitóza - nepřímé dělení

   • Meióza - redukční dělení

G1 fáze

 • žádné změny v jádře, “spánek

 • Může trvat třetinu až polovinu cyklu

 • Buňka roste, syntetizují se nukleotidy, RNA, aminokyseliny, proteiny, tvoří se ribozómy, roste endoplazmatické retikulum, množí se mitochondrie a plastidy

 • Buňky z ní mohou vstoupit do G0

G0 fáze

 • buňka se již dále nedělí

 • Krátce po narození do G0 vstupují neurony, jádra oční čočky → přežívají celá lidský život

 • Typická pro specializované, diferencované buňky

 • Buňky jater a ledvin mohou z G0 zpět na dělení buněk

S fáze

 • syntetická fáze

 • Replikace DNA

 • Syntetizují se kopie každého vlákna DNA původní chromatidy, vytvoří se dvě chromatidy spojené do chromozomu

 • Až polovinu buněčného cyklu

G2 fáze

 • příprava na dělení buněk

 • Formuje se dělící vřeténko

 • Trvá krátce

 • Kontrolní uzel

M fáze

 • mitotická fáze

 • Dělí se jádro mitózou

 • Následně cytokinezí celá buňka

Buněčná smrt = poptóza = degradace buňky po určitém množství opakování (40-50)

Rakovina - možný vznik při poškození řízení buněčného cyklu (nádor)

Onkogeny - geny zodpovědné za řízení buňečného cyklu jsou poškozeny, začnou se nekontrolovaně dělit → umožňuje vznik nádorů

 • Nádor

  • benigní (nezhoubný)

  • Maligní (zhoubný)