knowt logo

IDH - isvett + livräddning

Medvetandekontroll

 1. Ropa på personen

 2. Skaka personen

 3. Leta efter livstäcken - hostar, sväljer eller rör sig

 4. Ropa på hjälp och be någon ringa 112

 5. Ta av kläderna på överkroppen

 6. Lägg en hand på pannan och två fingrar på hakspetsen

 7. Böj huvudet bakåt tills det tar stopp

 8. Titta om bröstkorgen rör sig

 9. Lyssna efter andningsljud

 10. Känn med kinden om personen andas

 11. Titta i munnen efter föremål

Stabilt sidoläge - medvetslös men andas

Lägg i stabilt sidoläge och larma 112

Böj huvudet bakåt så att luftvägen hålls öppen

Kräks och slem rinner ut ur halsen

HLR på vuxen (18+) - om personen inte andas eller andas onormalt

 1. 30 kompressioner - ena handen i mitten av bröstkorgen, sätt andra handen ovanpå den första och lås fingrarna i varandra. Vinkla upp händerna så att bara handloven nuddar bröstkorgen

 2. Tryck ihop bröstkorgen cirka 5-6 centimeter och gör två kompressioner per sekund

 3. Lägg en hand på pannan och två fingrar på hakspetsen

 4. Böj huvudet bakåt tills det tar stopp

 5. Håll för näsan

 6. Gör två inblåsningar så att bröstkorgen höjer sig

 7. Larma 112 om det inte är gjort

HLR på barn (0-1) - om barnet inte andas

 1. Kontrollera medvetande

 2. Ropa på hjälp

 3. Kontrollera andningen

 4. Placera en hand på pannan och ett finger på hakspetsen

 5. Se, lyssna och känn

 6. Gör 5 inblåsningar - blås till bröstkorgen höjer sig

 7. Larma 112

 8. Tryck med två fingrar på bröstkorgen - 15 gånger

 9. Gör 2 inblåsningar

 10. Repetera en gång till

HLR på barn (1-18) - om personen inte andas

 1. Kontrollera medvetande

 2. Ropa på hjälp

 3. Kontrollera andningen

 4. Placera en hand på pannan och två fingrar på hakspetsen

 5. Se, lyssna och känn

 6. Gör 5 inblåsningar - blås till bröstkorgen höjer sig

 7. Larma 112

 8. Gör 15 kompressioner

 9. Gör två inblåsningar

 10. Repetera

FM

IDH - isvett + livräddning

Medvetandekontroll

 1. Ropa på personen

 2. Skaka personen

 3. Leta efter livstäcken - hostar, sväljer eller rör sig

 4. Ropa på hjälp och be någon ringa 112

 5. Ta av kläderna på överkroppen

 6. Lägg en hand på pannan och två fingrar på hakspetsen

 7. Böj huvudet bakåt tills det tar stopp

 8. Titta om bröstkorgen rör sig

 9. Lyssna efter andningsljud

 10. Känn med kinden om personen andas

 11. Titta i munnen efter föremål

Stabilt sidoläge - medvetslös men andas

Lägg i stabilt sidoläge och larma 112

Böj huvudet bakåt så att luftvägen hålls öppen

Kräks och slem rinner ut ur halsen

HLR på vuxen (18+) - om personen inte andas eller andas onormalt

 1. 30 kompressioner - ena handen i mitten av bröstkorgen, sätt andra handen ovanpå den första och lås fingrarna i varandra. Vinkla upp händerna så att bara handloven nuddar bröstkorgen

 2. Tryck ihop bröstkorgen cirka 5-6 centimeter och gör två kompressioner per sekund

 3. Lägg en hand på pannan och två fingrar på hakspetsen

 4. Böj huvudet bakåt tills det tar stopp

 5. Håll för näsan

 6. Gör två inblåsningar så att bröstkorgen höjer sig

 7. Larma 112 om det inte är gjort

HLR på barn (0-1) - om barnet inte andas

 1. Kontrollera medvetande

 2. Ropa på hjälp

 3. Kontrollera andningen

 4. Placera en hand på pannan och ett finger på hakspetsen

 5. Se, lyssna och känn

 6. Gör 5 inblåsningar - blås till bröstkorgen höjer sig

 7. Larma 112

 8. Tryck med två fingrar på bröstkorgen - 15 gånger

 9. Gör 2 inblåsningar

 10. Repetera en gång till

HLR på barn (1-18) - om personen inte andas

 1. Kontrollera medvetande

 2. Ropa på hjälp

 3. Kontrollera andningen

 4. Placera en hand på pannan och två fingrar på hakspetsen

 5. Se, lyssna och känn

 6. Gör 5 inblåsningar - blås till bröstkorgen höjer sig

 7. Larma 112

 8. Gör 15 kompressioner

 9. Gör två inblåsningar

 10. Repetera