knowt logo

S-Koopgedrag van consumenten

Koopgedrag van consumenten

Consumentenmarkten & koopgedrag van consumenten

 • Consumentenkoopgedrag
  • Koopgedrag van personen (& gezinnen) van goederen (& diensten) voor eigen gebruik
 • Markt
  • Alle eindgebruikers
 • Consumenten verschillen sterk
 • Koopbeslissing wordt beïnvloed door
  • Factoren
  • Actoren

Customer Journey

Besluitvormingsproces consument = Customer Journey

= Wat een klant doet & ervaart tijdens oriënteren, kopen & gebruiken van een product

Stap 1: Behoefte erkennen

 • Besef dat er een tekort is
  • Ontstaat door
   • Interne prikkels
   • Externe prikkels

Stap 2: Informatie verzamelen

 • Touchpoints
  • = Winkels, websites, brochures, artikels, reviews,…
   • Waar consument bereiken
 • Conversie
  • = Hoe bezoeker omzetten in klant

Stap 3: Alternatieven evalueren

 • Merken rangschikken
 • Gebrek aan eenduidig evaluatieproces (niets kan alles in 1 keer evalueren)
  • Logisch denken
  • Onmiddellijk kopen
  • Soms alleen o.b.v. overleg/advies gezin

Stap 4: Aankoopbesluit

 • Tussenkomst onverwachte beslissing

Aankoop

Stap 5: Gedrag na aankoop (en/of gebruik)

 • Klant tevreden of niet?
  • Tevredenheid = verwachting ↔ perceptie van productprestatie
 • Cognitieve dissonantie
 • Elke aankoop = compromis
  • Gekozen merk heeft ook nadelen
  • Niet-gekozen merk had ook positieve punten
 • Marketeer moet twijfel wegwerken
 • Tevredenheid = zeer belangrijk
  • Negatieve ervaring wordt sneller gedeeld
 • Feedback
  • Bedanking sturen
  • Enquête sturen
  • Beoordeling vragen

Customer Journey

 • Wat? Waar? Hoeveel? Wanneer?… kopen consumenten? → verkoopcijfers
 • Waarom? Groepsdruk
 • Black box van consument
  • 95% van de beslissingen in onderbewustzijn
 • Stimulus-respons mode
  • Marketing (4 P’s)
  • Andere externe stimuli komen black box binnen & creëren respons of reactie (koop of keuze)
 • Marketeers
  • Onderzoeken welke stimuli optimaal effect
  • Bestuderen werking black box
   • Kenmerken koper
   • Beslissingsproces

Model van consumentengedrag

Externe input -> Intern -> Externe output

 • Externe input = stimuli
  • Marketingprikkels (4 P’s)
   • Product
   • Prijs
   • Plaats
   • Promotie
  • Andere prikkels
   • Economisch
   • Technologisch
   • Politiek
   • Cultureel
 • Intern
  • Black box van koper
   • Kenmerken koper
    • Cultureel
    • Sociaal
    • Persoonlijk
    • Psychologisch
   • Besluitvormingsproces koper
 • Externe output
  • Reacties koper
   • Productkeuze
   • Merkkeuze
   • Winkel-/dealerkeuze
   • Tijdstip aankoop
   • Aankoophoeveelheid

Kenmerken van invloed op consumentengedrag (=op koper)

 • Cultureel
  • Cultuur
  • Subcultuur
  • Sociale klasse
 • Sociaal
  • Referentiegroepen
  • Gezin
  • Rol & status
 • Persoonlijk
  • Leeftijd & levensfase
  • Beroep
  • Financiële situatie
  • Levensstijl
  • A*I*O = Activiteiten, Interesses, Opinies
  • Persoonlijkheid & zelfbeeld
 • Psychologisch
  • Motivatie
  • Perceptie
  • Leren
  • Overtuigingen & attitudes

Besluitvormingsproces consument (opmerkingen)

 • Beperktere besluitvormingsprocessen:
  • Bepaalde stappen worden overgeslagen
   • Beperkt koopgedrag
    • Geen stap 2 (informatie verzamelen)
   • Routineaankopen: behoefte → aankoop
    • Geen stap 2 & 3 (informatie verzamelen & alternatieven evalueren)
   • Impulsaankopen
    • Geen stap 1, 2, 3 (behoefte erkennen, informatie verzamelen & alternatieven evalueren)

Adoptieproces nieuwe producten

 • Situatie
  • Product → nieuw voor consument
 • Adoptieproces
  • Mentaal proces van individu van 1ste kennismaking met innovatie tot adoptie
 • Adoptie
  • Besluit om product regelmatig te gebruiken
 • Adoptieproces in 5 stappen (AIDA)
  • Bekendheid (Awareness)
   • Weet dat het bestaat
  • Interesse (Interest)
   • Nieuwsgierig → info inwinnen
  • Evaluatie (Desire)
   • Is het iets voor mij?
  • Probeeraankoop (Action)
  • Adoptie (Action)
   • Regelmatig gebruik

Conversion funnel

Van de 100 mensen die u kennen, gaat maar 40% interesse tonen, 20% heeft maar goesting, 1-5% onderneemt actie

Besluitvormingsproces nieuwe producten

 • Bereidheid of snelheid van mensen tot adoptie van nieuwe producten verschilt snel

Everett M. Rogers - Difussion of Innovations

1. Innovators (pioniers) - 2.5%

 • Avontuurlijk
 • Proberen nieuwe dingen → minder merktrouw
 • Nemen enig risico
 • Meestal
  • Jong
  • Betere opleiding
  • Hoger inkomen

2. Early Adopters (vroege kopers) - 13.5%

 • Minder doortastend
 • Belangrijke opinieleiders

3. Early majority - 34%

 • Wikkers & wegers
 • Geen leiders
 • Toch relatief snelle adoptie

4. Late majority - 34%

 • Sceptisch
 • Adoptie traag → na meerderheid

5. Laggards (achterblijvers) - 16%

 • Wantrouwig t.o.v. verandering
 • Hecht aan traditie
 • Adoptie als product oud & traditie is

Internationaal consumentengedrag

 • Verschillen in waarden & normen
 • Marketingstrategie & - mix aanpassen
N

S-Koopgedrag van consumenten

Koopgedrag van consumenten

Consumentenmarkten & koopgedrag van consumenten

 • Consumentenkoopgedrag
  • Koopgedrag van personen (& gezinnen) van goederen (& diensten) voor eigen gebruik
 • Markt
  • Alle eindgebruikers
 • Consumenten verschillen sterk
 • Koopbeslissing wordt beïnvloed door
  • Factoren
  • Actoren

Customer Journey

Besluitvormingsproces consument = Customer Journey

= Wat een klant doet & ervaart tijdens oriënteren, kopen & gebruiken van een product

Stap 1: Behoefte erkennen

 • Besef dat er een tekort is
  • Ontstaat door
   • Interne prikkels
   • Externe prikkels

Stap 2: Informatie verzamelen

 • Touchpoints
  • = Winkels, websites, brochures, artikels, reviews,…
   • Waar consument bereiken
 • Conversie
  • = Hoe bezoeker omzetten in klant

Stap 3: Alternatieven evalueren

 • Merken rangschikken
 • Gebrek aan eenduidig evaluatieproces (niets kan alles in 1 keer evalueren)
  • Logisch denken
  • Onmiddellijk kopen
  • Soms alleen o.b.v. overleg/advies gezin

Stap 4: Aankoopbesluit

 • Tussenkomst onverwachte beslissing

Aankoop

Stap 5: Gedrag na aankoop (en/of gebruik)

 • Klant tevreden of niet?
  • Tevredenheid = verwachting ↔ perceptie van productprestatie
 • Cognitieve dissonantie
 • Elke aankoop = compromis
  • Gekozen merk heeft ook nadelen
  • Niet-gekozen merk had ook positieve punten
 • Marketeer moet twijfel wegwerken
 • Tevredenheid = zeer belangrijk
  • Negatieve ervaring wordt sneller gedeeld
 • Feedback
  • Bedanking sturen
  • Enquête sturen
  • Beoordeling vragen

Customer Journey

 • Wat? Waar? Hoeveel? Wanneer?… kopen consumenten? → verkoopcijfers
 • Waarom? Groepsdruk
 • Black box van consument
  • 95% van de beslissingen in onderbewustzijn
 • Stimulus-respons mode
  • Marketing (4 P’s)
  • Andere externe stimuli komen black box binnen & creëren respons of reactie (koop of keuze)
 • Marketeers
  • Onderzoeken welke stimuli optimaal effect
  • Bestuderen werking black box
   • Kenmerken koper
   • Beslissingsproces

Model van consumentengedrag

Externe input -> Intern -> Externe output

 • Externe input = stimuli
  • Marketingprikkels (4 P’s)
   • Product
   • Prijs
   • Plaats
   • Promotie
  • Andere prikkels
   • Economisch
   • Technologisch
   • Politiek
   • Cultureel
 • Intern
  • Black box van koper
   • Kenmerken koper
    • Cultureel
    • Sociaal
    • Persoonlijk
    • Psychologisch
   • Besluitvormingsproces koper
 • Externe output
  • Reacties koper
   • Productkeuze
   • Merkkeuze
   • Winkel-/dealerkeuze
   • Tijdstip aankoop
   • Aankoophoeveelheid

Kenmerken van invloed op consumentengedrag (=op koper)

 • Cultureel
  • Cultuur
  • Subcultuur
  • Sociale klasse
 • Sociaal
  • Referentiegroepen
  • Gezin
  • Rol & status
 • Persoonlijk
  • Leeftijd & levensfase
  • Beroep
  • Financiële situatie
  • Levensstijl
  • A*I*O = Activiteiten, Interesses, Opinies
  • Persoonlijkheid & zelfbeeld
 • Psychologisch
  • Motivatie
  • Perceptie
  • Leren
  • Overtuigingen & attitudes

Besluitvormingsproces consument (opmerkingen)

 • Beperktere besluitvormingsprocessen:
  • Bepaalde stappen worden overgeslagen
   • Beperkt koopgedrag
    • Geen stap 2 (informatie verzamelen)
   • Routineaankopen: behoefte → aankoop
    • Geen stap 2 & 3 (informatie verzamelen & alternatieven evalueren)
   • Impulsaankopen
    • Geen stap 1, 2, 3 (behoefte erkennen, informatie verzamelen & alternatieven evalueren)

Adoptieproces nieuwe producten

 • Situatie
  • Product → nieuw voor consument
 • Adoptieproces
  • Mentaal proces van individu van 1ste kennismaking met innovatie tot adoptie
 • Adoptie
  • Besluit om product regelmatig te gebruiken
 • Adoptieproces in 5 stappen (AIDA)
  • Bekendheid (Awareness)
   • Weet dat het bestaat
  • Interesse (Interest)
   • Nieuwsgierig → info inwinnen
  • Evaluatie (Desire)
   • Is het iets voor mij?
  • Probeeraankoop (Action)
  • Adoptie (Action)
   • Regelmatig gebruik

Conversion funnel

Van de 100 mensen die u kennen, gaat maar 40% interesse tonen, 20% heeft maar goesting, 1-5% onderneemt actie

Besluitvormingsproces nieuwe producten

 • Bereidheid of snelheid van mensen tot adoptie van nieuwe producten verschilt snel

Everett M. Rogers - Difussion of Innovations

1. Innovators (pioniers) - 2.5%

 • Avontuurlijk
 • Proberen nieuwe dingen → minder merktrouw
 • Nemen enig risico
 • Meestal
  • Jong
  • Betere opleiding
  • Hoger inkomen

2. Early Adopters (vroege kopers) - 13.5%

 • Minder doortastend
 • Belangrijke opinieleiders

3. Early majority - 34%

 • Wikkers & wegers
 • Geen leiders
 • Toch relatief snelle adoptie

4. Late majority - 34%

 • Sceptisch
 • Adoptie traag → na meerderheid

5. Laggards (achterblijvers) - 16%

 • Wantrouwig t.o.v. verandering
 • Hecht aan traditie
 • Adoptie als product oud & traditie is

Internationaal consumentengedrag

 • Verschillen in waarden & normen
 • Marketingstrategie & - mix aanpassen