knowt logo

Instuderingsfrågor prov abrahamitiska religionerna.

Jämför religionerna-religionernas uppkomst, religionernas grundare, budskap, uppenbarelserna, människosyn och gudsuppfattningar?

Gemensamt för de tre religionerna är att de alla utgång från patriarken Abraham som en stamfader med hans söner Isak och Ismael. Det framkommer från deras heliga texter att Abraham var den första som trodde på gud. En central tanke är således att samtliga religioner är monoteistiska och kan anses skildra samma gud . Dock skulle man säga att judendomens egentliga grundare var Moses som ledde judarna ut ur Egypten där de varit förslavade till följd av att de slutat tro på gud under flera generationer. Moses förde judarna till berget Sinai där gud presenterade de tio budorden som de skulle efterleva i utbyte mot guds skydd. Kristendomen grundades av Jesus som själv var jude och predikad om guds rike och att även fattiga samt förtryckta fick tillhöra detta yrke.

Vilka heliga böcker/skrifter används? Berätta kortfattat om skrifterna.

Den judiska bibeln kallas Tanak som utgör det GT i den kristna bibeln och verket består själv av flera delar där Tora anses vara den viktigaste delen. I den beskrivs Moses liv och gärningar samt lägger grunden för det judiska vardagslivet genom de 613 förbuden och buden. Ytterligare en viktig skrift är Talmund som tolkar levnadsreglerna i Tanak Kristendomens heliga urkund är Bibeln som är en samling av flera verk som främst kan delas in i det NT och GT. Testamente betyder förbund och syftar på det gamla förbundet som Moses slöt medan det nya berättar om det förbund Gud slöt med alla folk. Koranen är Islams heliga skrift och består av Mohammeds uppenberelser som givits till honom av gud för att sedermera skrivas ned. Budskapen förmedlades av ängeln Gabriel. Koranen anses som en kopia av den himmelska koranen och således är det inte möjligt att översätta den. Boken är indelad i 114 suror som har stora likheter med gamla testamentet så som historiska berättelser om skapelsen, syndafloden och Sodom samt Gamorra som finns i koranen har biblisk förankring. Förutom fakta om liv, död, himmel och helvete ger Koranen en mängd regler och lagar om hur människorna ska vara mot varandra. Koranen har till exempel detaljerade bestämmelser om äktenskap, skilsmässa och hur olika tvister ska lösas.. Jesus förekommer en hel del i Koranen. Koranen ger ett bestämt besked om att Jesus inte var Guds son och människornas frälsare. Men Jesus var trots det en mycket betydelsefull profet, även om Muhammed var en ännu större profet.

Platser för bön

En huvudsaklig plats för bön inom judendomen är Synagogan där gudstjänster, skriftstudier och firande av religiösa högtider hålls. En jude ska läsa sina böner tre gånger om dagen. Om det sker i synagogan måste minst tio män vara närvarande för att man ska kunna läsa böner tillsammans. Klagomuren är den del som återstår av templet som raserats i Jerusalem och anses vara viktig för judar. Inom Kristendomen sker ofta bön i samband med gudstjänster så som ”Vår Fader” men bön kan även ske i vilken situation som helst. Det finns ofta inte en ritual. Kristendomen har inte samma gemensamam heliga platser, men vissa anser att Jerusalem och Betlehem är heliga då Jesus föddes och predikade där. Katoliker har Rom som en särskilt helig plats då det är påvens säte som anses vara upphöjd av gud. I övrigt besöker många ortodoxa och katolskt kristna helgon. Inom Islam skall man be fem gånger per dag vilket ska ske i samma riktning som Mecka. Vallfärden till Mecka anses även vara en pelare inom Islam och något som alla bör göra en gång i livet.

Vad kallas den som leder gudstjänsterna inom religionerna?

Inom kristendomen kallas det präst, och motsvarande inom judendom samt islam är Rabbin samt Imam.

Vilka högtider firas? Hur och varför firas de? Välj två högtider från två olika religioner som du kan berätta mer om.

Påsken är en stor kristen högtid som fyras till minne av Jesus död och uppståndelse. Enligt NT led, dog och uppstod Jesus vilket är en central tanke inom religionen då det ses som att genom detta så förlåts allas synder. Firandet föregås av Stilla veckan som med exempelvis Palmsöndagen som var då Jesus red in i Jerusalem på en åsna, men även: dymmelondsdagen, skärtorsdagen och långfredagen. Det var under skärtorsdagen som Jesus hade sin sista måltid som gav sakramentet nattvarden. Under långfredagen korsfästes Jesus och på påskdagen uppstod han. En central symbol för påsken är ägget som skall förmedla liv och genom det Jesus uppståndelse från döden. Det är även så att under fastan som föregår påsken åts inte ägg och då påsken tagit vid var det vår och därför behövdes äggen tas vara på. Fastan varar i 40 dagar innan påskafton och söndagar är undantagna. Pesach är en Judisk högtid och firas till minnet av uttågen från Egypten. Ibland kallas högtiden för judisk påsk då det var under denna fest som Jesus red in i Jerusalem och högtiden äger rum under samma tidpunkt. Under de sju dagarna som Pesach sker får ingen syrad eller jäst mat konsumeras vilket innebär att man inte äter vanligt bröd utan matzah. Innan högtiden firas måste huset städas från allt jäst bröd och andra produkter av säd. Ibland läggs brödbitar ut som skal letas upp av fadern. Orsaken till att Matzha äts är eftersom judarna var tvungna att lämna Egypten i sådan hast att brödet inte hann jäsa. Ytterligare en symbol är ägget som även likt kristendomen symboliserar liv.

På vilket sätt är Sverige ett kristet/protestantiskt land? (Helgdagar, traditioner, sånger, texter osv.)

Svenska helgdagar infaller vanligen på kristna högtider så som Kristi himmelsfärd, påsken och julen. Dessutom är dessa helgdagar ofta förenade med högtider så och festmat då mar möter släkten. Vidare sker ofta många skolavslutningar i kyrka då även psalmer sjungs som ofta har sin text rotad i kristendom så som helga natt. Dessutom kan man anse att Sveriges juridiska system vilar på en kristen värdegrund och detta syns till exempel i våra lagar som bygger på de tio budorden: Du ska inte dräpa eller du skall icke bara falsk vittnesbörd.

Sakrament en inom Svenska kyrkan?

Svenska kyrkan har två sakrament som är dopet och nattvarden. Urvalet anses vara för att Jesus uttryckligen sagt att dessa saker skall göras. Detta skiljer sig från exempelvis den katolska kyrkan som har sju sakrament. Sakrament är en helig handling och den Svenska kyrkan skriver att:” Dessa handlingar består i något konkret materiellt – vatten, bröd och vin – som förbinder handlingen med löften från Jesus. Dessa löften har gemensamt att de talar om att vi kan lita på Guds kärlek, oavsett vad som händer. Gud överger inte.”

ER

Instuderingsfrågor prov abrahamitiska religionerna.

Jämför religionerna-religionernas uppkomst, religionernas grundare, budskap, uppenbarelserna, människosyn och gudsuppfattningar?

Gemensamt för de tre religionerna är att de alla utgång från patriarken Abraham som en stamfader med hans söner Isak och Ismael. Det framkommer från deras heliga texter att Abraham var den första som trodde på gud. En central tanke är således att samtliga religioner är monoteistiska och kan anses skildra samma gud . Dock skulle man säga att judendomens egentliga grundare var Moses som ledde judarna ut ur Egypten där de varit förslavade till följd av att de slutat tro på gud under flera generationer. Moses förde judarna till berget Sinai där gud presenterade de tio budorden som de skulle efterleva i utbyte mot guds skydd. Kristendomen grundades av Jesus som själv var jude och predikad om guds rike och att även fattiga samt förtryckta fick tillhöra detta yrke.

Vilka heliga böcker/skrifter används? Berätta kortfattat om skrifterna.

Den judiska bibeln kallas Tanak som utgör det GT i den kristna bibeln och verket består själv av flera delar där Tora anses vara den viktigaste delen. I den beskrivs Moses liv och gärningar samt lägger grunden för det judiska vardagslivet genom de 613 förbuden och buden. Ytterligare en viktig skrift är Talmund som tolkar levnadsreglerna i Tanak Kristendomens heliga urkund är Bibeln som är en samling av flera verk som främst kan delas in i det NT och GT. Testamente betyder förbund och syftar på det gamla förbundet som Moses slöt medan det nya berättar om det förbund Gud slöt med alla folk. Koranen är Islams heliga skrift och består av Mohammeds uppenberelser som givits till honom av gud för att sedermera skrivas ned. Budskapen förmedlades av ängeln Gabriel. Koranen anses som en kopia av den himmelska koranen och således är det inte möjligt att översätta den. Boken är indelad i 114 suror som har stora likheter med gamla testamentet så som historiska berättelser om skapelsen, syndafloden och Sodom samt Gamorra som finns i koranen har biblisk förankring. Förutom fakta om liv, död, himmel och helvete ger Koranen en mängd regler och lagar om hur människorna ska vara mot varandra. Koranen har till exempel detaljerade bestämmelser om äktenskap, skilsmässa och hur olika tvister ska lösas.. Jesus förekommer en hel del i Koranen. Koranen ger ett bestämt besked om att Jesus inte var Guds son och människornas frälsare. Men Jesus var trots det en mycket betydelsefull profet, även om Muhammed var en ännu större profet.

Platser för bön

En huvudsaklig plats för bön inom judendomen är Synagogan där gudstjänster, skriftstudier och firande av religiösa högtider hålls. En jude ska läsa sina böner tre gånger om dagen. Om det sker i synagogan måste minst tio män vara närvarande för att man ska kunna läsa böner tillsammans. Klagomuren är den del som återstår av templet som raserats i Jerusalem och anses vara viktig för judar. Inom Kristendomen sker ofta bön i samband med gudstjänster så som ”Vår Fader” men bön kan även ske i vilken situation som helst. Det finns ofta inte en ritual. Kristendomen har inte samma gemensamam heliga platser, men vissa anser att Jerusalem och Betlehem är heliga då Jesus föddes och predikade där. Katoliker har Rom som en särskilt helig plats då det är påvens säte som anses vara upphöjd av gud. I övrigt besöker många ortodoxa och katolskt kristna helgon. Inom Islam skall man be fem gånger per dag vilket ska ske i samma riktning som Mecka. Vallfärden till Mecka anses även vara en pelare inom Islam och något som alla bör göra en gång i livet.

Vad kallas den som leder gudstjänsterna inom religionerna?

Inom kristendomen kallas det präst, och motsvarande inom judendom samt islam är Rabbin samt Imam.

Vilka högtider firas? Hur och varför firas de? Välj två högtider från två olika religioner som du kan berätta mer om.

Påsken är en stor kristen högtid som fyras till minne av Jesus död och uppståndelse. Enligt NT led, dog och uppstod Jesus vilket är en central tanke inom religionen då det ses som att genom detta så förlåts allas synder. Firandet föregås av Stilla veckan som med exempelvis Palmsöndagen som var då Jesus red in i Jerusalem på en åsna, men även: dymmelondsdagen, skärtorsdagen och långfredagen. Det var under skärtorsdagen som Jesus hade sin sista måltid som gav sakramentet nattvarden. Under långfredagen korsfästes Jesus och på påskdagen uppstod han. En central symbol för påsken är ägget som skall förmedla liv och genom det Jesus uppståndelse från döden. Det är även så att under fastan som föregår påsken åts inte ägg och då påsken tagit vid var det vår och därför behövdes äggen tas vara på. Fastan varar i 40 dagar innan påskafton och söndagar är undantagna. Pesach är en Judisk högtid och firas till minnet av uttågen från Egypten. Ibland kallas högtiden för judisk påsk då det var under denna fest som Jesus red in i Jerusalem och högtiden äger rum under samma tidpunkt. Under de sju dagarna som Pesach sker får ingen syrad eller jäst mat konsumeras vilket innebär att man inte äter vanligt bröd utan matzah. Innan högtiden firas måste huset städas från allt jäst bröd och andra produkter av säd. Ibland läggs brödbitar ut som skal letas upp av fadern. Orsaken till att Matzha äts är eftersom judarna var tvungna att lämna Egypten i sådan hast att brödet inte hann jäsa. Ytterligare en symbol är ägget som även likt kristendomen symboliserar liv.

På vilket sätt är Sverige ett kristet/protestantiskt land? (Helgdagar, traditioner, sånger, texter osv.)

Svenska helgdagar infaller vanligen på kristna högtider så som Kristi himmelsfärd, påsken och julen. Dessutom är dessa helgdagar ofta förenade med högtider så och festmat då mar möter släkten. Vidare sker ofta många skolavslutningar i kyrka då även psalmer sjungs som ofta har sin text rotad i kristendom så som helga natt. Dessutom kan man anse att Sveriges juridiska system vilar på en kristen värdegrund och detta syns till exempel i våra lagar som bygger på de tio budorden: Du ska inte dräpa eller du skall icke bara falsk vittnesbörd.

Sakrament en inom Svenska kyrkan?

Svenska kyrkan har två sakrament som är dopet och nattvarden. Urvalet anses vara för att Jesus uttryckligen sagt att dessa saker skall göras. Detta skiljer sig från exempelvis den katolska kyrkan som har sju sakrament. Sakrament är en helig handling och den Svenska kyrkan skriver att:” Dessa handlingar består i något konkret materiellt – vatten, bröd och vin – som förbinder handlingen med löften från Jesus. Dessa löften har gemensamt att de talar om att vi kan lita på Guds kärlek, oavsett vad som händer. Gud överger inte.”