knowt logo

Planleging

Mål: Ha en rammeplan, ukeplan og en hvedagsplan til en vær tid.

 1. Lag en rammeplan for hele semesteret.

 2. Lag en ukeplan for hver uke.

 3. Planlegg hver dag i detalj.

Få oversikt:

 1. Få oversikt over alle datoer for (eventuell utlevering) og innlevering av arbeidskrav og hjemmeeksamener, og alle datoer for skoleeksamen.

 2. Få oversikt over pensum og anbefalt lesing.

 3. Få oversikt over tidspunktene for undervisning du skal delta på.

  Nyttige linker:

Lag en plan:

Rammplan:

Etter å ha fått oversikt så beregn ut hva du må bruke mest tid på ut i fra:

 • Hvor mye du kan fra før av.

 • Hvor mange poeng faget er.

 • Hvor viktig det er for kommende fag.

 • Hvor viktig det er for resten av livet ditt.

Skriv ned en strategi med rom for å endres på i løpet av året. Husk: Deler man opp sånn at man gjør litt læring vær dag så får man mest effekt! Husk at du elsker dypdykk, så du missliker faktisk å bruke litt tid på vær ting selv om det er mer effektivt.

Eksempel for rammeplan

Tror jeg foretrekker noe som ligner mer på en strategi som går mindre i detalj. Siden det er ikke vits å miste mestringsfølelse bare fordi man må være fleksibel i værdagen.

Ukeplan:

Skriv ned det som må gjøres. For innleveringer, arbeidskrav, prosjektoppgaver og for læring og forståelse. De viktigste tinge å planlege i rekkefølge av viktigst til minst viktigst.

 1. Arbeidskravene

 2. Utførelser av frister og avtaler i prosjekt arbeid.

 3. Videre lesing og øving for egen læring. Prøv å forme punkt 1. og 2. slikt at de inngår i dette punktet.

 4. Andre forpliktelser og verv. Prøv å lær noe ut av dette som så det kan inngå i punkt 3.

Eksempel på ukeplan

Merk: Repetisjon og små økter. Bruk selvtesting for å få mest ut av lesing. Bruk fult fokus når du studere, spesielt på punkter som er viktig for deg. Sett av tid i uka til å repetere ting som du synes er ekstra vanskelig.

Dagsplan:

Se over uke-planen og planlegg dagen din på slutten av dagen før. Dette gjør slikt at du forankrer hva du skal gjøre dagen før. Dette sørger også for at du alltid tenker over hva du skal lære og minsker sjansen for at du plutselig har glemte å planlege noe. Bruk bare uke-planen som i eksemplet før som dagsplan også. Hjelper med overordne oversikt. Siden planleging av alt som er rett rundt hjørnet henger alltid sammen.

T

Planleging

Mål: Ha en rammeplan, ukeplan og en hvedagsplan til en vær tid.

 1. Lag en rammeplan for hele semesteret.

 2. Lag en ukeplan for hver uke.

 3. Planlegg hver dag i detalj.

Få oversikt:

 1. Få oversikt over alle datoer for (eventuell utlevering) og innlevering av arbeidskrav og hjemmeeksamener, og alle datoer for skoleeksamen.

 2. Få oversikt over pensum og anbefalt lesing.

 3. Få oversikt over tidspunktene for undervisning du skal delta på.

  Nyttige linker:

Lag en plan:

Rammplan:

Etter å ha fått oversikt så beregn ut hva du må bruke mest tid på ut i fra:

 • Hvor mye du kan fra før av.

 • Hvor mange poeng faget er.

 • Hvor viktig det er for kommende fag.

 • Hvor viktig det er for resten av livet ditt.

Skriv ned en strategi med rom for å endres på i løpet av året. Husk: Deler man opp sånn at man gjør litt læring vær dag så får man mest effekt! Husk at du elsker dypdykk, så du missliker faktisk å bruke litt tid på vær ting selv om det er mer effektivt.

Eksempel for rammeplan

Tror jeg foretrekker noe som ligner mer på en strategi som går mindre i detalj. Siden det er ikke vits å miste mestringsfølelse bare fordi man må være fleksibel i værdagen.

Ukeplan:

Skriv ned det som må gjøres. For innleveringer, arbeidskrav, prosjektoppgaver og for læring og forståelse. De viktigste tinge å planlege i rekkefølge av viktigst til minst viktigst.

 1. Arbeidskravene

 2. Utførelser av frister og avtaler i prosjekt arbeid.

 3. Videre lesing og øving for egen læring. Prøv å forme punkt 1. og 2. slikt at de inngår i dette punktet.

 4. Andre forpliktelser og verv. Prøv å lær noe ut av dette som så det kan inngå i punkt 3.

Eksempel på ukeplan

Merk: Repetisjon og små økter. Bruk selvtesting for å få mest ut av lesing. Bruk fult fokus når du studere, spesielt på punkter som er viktig for deg. Sett av tid i uka til å repetere ting som du synes er ekstra vanskelig.

Dagsplan:

Se over uke-planen og planlegg dagen din på slutten av dagen før. Dette gjør slikt at du forankrer hva du skal gjøre dagen før. Dette sørger også for at du alltid tenker over hva du skal lære og minsker sjansen for at du plutselig har glemte å planlege noe. Bruk bare uke-planen som i eksemplet før som dagsplan også. Hjelper med overordne oversikt. Siden planleging av alt som er rett rundt hjørnet henger alltid sammen.