Kristendom och Etik

studied byStudied by 27 People
0.0(0)
Get a hint
hint

Pliktetik

1/39

Tags & Description

Studying Progress

New cards
39
Still learning
0
Almost done
0
Mastered
0
39 Terms
New cards

Pliktetik

En handling är rätt om den följer lagar och regler.

New cards
New cards

Sinnelagsetik

En handling är god om avsikten bakom handlingen var god.

New cards
New cards

Konsekvensetik

En handling är rätt om konsekvenserna blir bra.

New cards
New cards

Dygdetik

Det viktigaste är att utveckla goda egenskaper, dygder.

New cards
New cards

Jesus etiska budskap:

''Den barmhärtige samariern'', inte viktigt att följa ''yttre'' regler eller tillhöra ''rätt'' folkgrupp, alla människor är guds folk (inte bara judar), det dubbla kärleksbudet, kärlek till gud och sina medmänniskor är viktigast, dygdetik (Kärlek, hjälpsamhet och omtanke)

New cards
New cards

''Det dubbla kärleksbudet''

''Du skall älska herren, din Gud, av hela ditt hjärta och med hela din själ och med hela din kraft och med hela ditt förstånd, och din nästa som dig själv''

New cards
New cards

Jesus etiska budskap: ''Bergspredikan''

''Vänd andra kinden till''(Var förlåtande, hämnas inte) ''Döm inte så ska du inte dömas''(människor ska inte döma varandra, det är guds uppgift, var förlåtande) ''Älska era fiender''(älska alla, alla är skapade av gud och är lika mycket värda) ''var noga med att inte fromma gärningar i människors åsyn'' (gör inte goda handlingar för att skryta.) ”Ve er, skriftlärda och fariséer, ni hycklare som är som vitkalkade gravar. Utanpå ser de prydliga ut, men inuti är de fyllda av dödas ben och annat orent.'' (Det viktigaste är att ha ett rent sinne, inte att följa yttre regler som jesus kritiserade många judiska skriftlära för att göra sinnelagsetik.)

New cards
New cards

Människosyn Kristendomen

-Människan är skapad ur guds avbild, står över djuren. -Alla människor är lika mycket värda oavsett etnicitet, ekonomi, kön osv. -Fri vilja, Moraliskt ansvar. -Utrustat med förnuft och empati -Ska ta hand om guds skapelse -Dubbla kärleksbudet: Ska älska gud och sina medmänniskor -Kamp mellan ont och gott i sitt inre -Arvsynden, de första människorna, adam och eva, syndade. - Därefter är alla människor syndare, människan föds syndig. -Genom tron på Jesus kan människan bli fri från sina synder, få förlåtelse av gud genom att bli FRÄLST. -Frälsningen är en gåva utav gud och det är bara via gud man kan bli frälst. -Kan bara nå gud via Jesus, alltså inte bara göra goda gärningar.

New cards
New cards

Gudsuppfattningen Kristendomen:

-Monoteism -Gud är en i tre olika former (TREENINGHETEN)

New cards
New cards

''Treeningheten''

Gud är en i tre olika former

-Gud fadern (skaparen) -Sonen Jesus (Messias, Frälsaren) -Den heliga anden (hjälparen)

New cards
New cards

Jesus betydelse inom Kristendomen:

-Jesus är gud själv och guds son

  • Med andra ord är Jesus 100% gud och 100% människa. -Jesus anses av de kristna vara messias, frälsaren, som beskrivs i Tanakh. -''Messias'' = Den smorde på hebreiska och kristus på grekiska/latin. -Gud offrade sin son på korset. -Jesus tog på sig alla människors synder. -Genom hans lidande -Tack vara det kan människan bli förlåten för sina synder. -Människan kan därför förenas med gud och få evigt liv.

New cards
New cards

Kristendomen idag:

-Cirka 2 miljarder medlemmar -Tre huvudinriktningar = Ortodoxa, protestantiska och katolska kyrkan. Som har olika tolkningar/traditioner. -Katolska och Ortodoxa kyrkan har 7 sakrament -Protetantiska kyrkan har 2 sakrament.

New cards
New cards

Katolska och Ortodoxa kyrkans sakrament:

Dop, Nattvard, Konfirmation, bikt, äktenskap, prästgivning, de sjukas smörjelse.

New cards
New cards

Protestantiska kyrkans sakrament:

Dop och Nattvard, bönen är viktig.

New cards
New cards

Dop:

Renas från arvsynden, det andliga livet börjar, dopet gör barn medlem i kyrkan, Jesus döptes av Johannes döparen.

New cards
New cards

Konfirmation:

Bekräftelse av dopet, efter 14 års ålder.

New cards
New cards

Nattvard:

Till minne av Jesus sista måltid med lärjungarna före korsfästelsen, äter bröd och vin som symboliserar Jesus kropp och blod, Genom nattvarden tar med del av guds gemenskap och får förlåtelse för sina synder.

New cards
New cards

Bikt:

Syndabekännelse inför präst, prästen ger guds förlåtelse, prästen har absolut tystnadsplikt, ger också råd, uppmuntringar och förmaningar.

New cards
New cards

Katolska kyrkan:

-Påven är ledare över alla katoliker i hela världen. -Centrum i Rom, Vatikanstaten. -Peterskyrkan -Nuvarande påve = Franciskus I

New cards
New cards

Katolska kyrkans tro och tradition:

-Tro= Bibeln -Tradition = Hur kyrkan tolkat bibeln.

New cards
New cards

Katolska kyrkan fort:

-Gudstjänsten, mässan, med nattvarden central. -Tron på helgon viktigt -Präster får ej gifta sig, måste leva i celibat -Skilsmässa, kvinnliga präster, abort och samkönade äktenskap är inte tillåtna inom katolska kyrkan. -Påven vill däremot nu tillåta registrerade samkönade äktenskap.

  • ''De är alla guds barn, de har rätt till en familj'' /påven.

New cards
New cards

Ortodoxa kyrkor:

  • Nationella kyrkor. Med andra ord grekisk-ortodoxa, rysk-ortodoxa och syrisk-ortodoxa kyrkor. -Ledarna kallas patriarkater. -Samma 7 sakrament som katolska kyrkan. -Präster får vara gifta om de gifter sig innan de blir präster.

  • Ikoner = Heliga bilder av helgon (''Fönster mot himmelen'')

New cards
New cards

Protestantiska kyrkor:

-Blev egen inriktning på 1500-talet -Martin Luther protesterade mot den katolska kyrkans makt. -Tron på gud och läsning av bibeln är viktigast. -Den kyrkliga traditionen är inte lika viktigt som hos den katolska och ortodoxa. -Predikan viktig: -Prästen förklarar och diskuterar evangelierna -Svenska kyrkan -Två sakrament = Dop och Nattvard -Bikten är frivillig -Kan be gud om förlåtelse via bön hemmifrån. -Skilsmässa möjlig -Präster får gifta sig inom protestantiska kyrkan -Olika tolkningar om kvinnliga präster, samkönade äktenskap och abort osv -Många konservativa kyrkor i USA o frikyrkor.

New cards
New cards

Den svenska protestantiska kyrkan:

Tillåter samkönade äktenskap och kvinnliga präster, däremot får präster avstå från att viga samkönade äktenskap.

New cards
New cards

Jul (kristendomen)

Jesus födelse

New cards
New cards

Fasta (kristendomen)

40 dagar före påsk

New cards
New cards

Påsk (kristendomen)

Jesus lidande, död och uppstående.

New cards
New cards

Kristi himmelsfärd (kristendomen)

Jesus återvänder till himmelen.

New cards
New cards

Pingst (kristendomen)

Den heliga anden uppenbarar sig för lärjungarna.

New cards
New cards

Jesus sista vecka (påsken):

-Passionshistorien = Jesus lidande och död. -Söndag (palmsöndagen)= Rider in i Jerusalem på en åsna för att fira pesach, till minne av att moses befriade judarna från slaviriet i Egyptien. -Söndag till onsdag= Predikar i templet och templet renas. -Torsdag (skärtorsdagen) = sista måltiden med lärjungarna, nattvarden. -Torsdag natt = arresterades -Fredag (långfredag)= torteras, korsfästs och dör och begravs. -Lördag (påskafton) = Jesus är död. -Söndag (påskdagen) = Jesus återuppstod -40 dagar efter påsk (kristi himmelsfärd)= Jesus återvänder till gud.

New cards
New cards

''Den barmhärtiga samarien''

Handlar om Jesus som berättar om en överfallen man, där budskapet är att man ska älska sin nästa som en själv och att det ska visas via handling.

New cards
New cards

Platons defination:

Läran om hur man ska leva -Hur vi bör vara som människor -Hur vi bör organisera ett gott ssamhälle.

New cards
New cards

Ett etiskt dilemma

Det är en fråga som inte riktigt har ett svar, där man oftast behöver göra ett rationellt slut. Exempelvis,

Abort, dödshjälp, dödsstraff, AI, Genmanupilation.

New cards
New cards

Aristoteles:

-Dygdetik -Hur vi bör agera som människor -Svarar inte på vilka handlingar som är rätt och fel, det viktiga är istället att vara en god människa.

  • Pga att en god människa kommer göra bra beslut i en etisk fråga. -Förebilder viktiga

  • Exempelvis hjälpsamhet, omtänksamhet, mod, givmildhet, ärlighet, måttfullhet, ödmjukhet.

New cards
New cards

Bakgrund Kristendomen:

Israel på Jesus tid:

  • Israel ockuperat av romarna -Judisk skriftlära styr den judiska församlingen -Inom judendomen fanns och finns fortfarande en tro om att frälsaren, messias, skulle komma.

New cards
New cards

Jesus:

-Börjar predika i 30-års åldern -Omtolkar judendomen och torah -Etiskt och religiöst budskap -Berättelser om Jesus är nerskrivet i Evangelierna som finns i nya testamentet.

New cards
New cards

Levit:

Person som tillhör grupp av judar med hög status

New cards
New cards

Samarier:

Person från en folkgrupp med låg status i dåtidens israel.

New cards
New cards

Den kristna bibeln:

New cards