geschiedenis begrippen p.39

studied byStudied by 34 People
5.0(2)

manier waarop mensen met eenzelfde geloof of met dezelfde visie op het leven zich organiseren

1/17

Tags & Description

European History

9th

Studying Progress

New cards
17
Still learning
0
Almost Done
0
Mastered
0
17 Terms

manier waarop mensen met eenzelfde geloof of met dezelfde visie op het leven zich organiseren

levensbeschouwelijke organisatie

christelijke instelling van gelovigen, geleid door de paus, bisschoppen ...

kerk

iemand overtuigen om zich bij jouw religie aan te sluiten

bekering

geestelijke die aan het hoofd van een bisdom, een kerkelijk gebied, staat

bisschop

geestelijke leider die aan het hoofd van de Katholieke Kerk staat

paus

manier waarop een samenleving ingericht en bestuurd wordt

bestuurlijke organisatie

territorium, bv. gebied waarover bestuurd wordt

grondgebied

afbakening, bv. scheiding tussen twee gebieden

grens

het uit elkaar vallen van het grondgebied in kleinere stukken

verbrokkeling

staatsvorm waarbij de vorst door erfopvolging wordt aangeduid

monarchie

koning of edelman aan wie een vazal trouw zweert

leenheer

vertrouweling van een leenheer. De vazal kreeg een ambt of grond van de leenheer in ruil voor zijn trouw en diensten

vazal

vertrouwensrelatie tussen een leenheer en een vazal als middel om een rijk te besturen en te verdedigen

vazalliteit

verplaatsing van groepen mensen van de ene naar de andere plaats

migratie

samenleving waarin landbouw en veeteelt de belangrijkste economische sectoren zijn

agrarische samenleving

samenleving waarbij niet alle mensen dezelfde kansen of rechten hebben (bv. standenmaatschappij)

gelaagde samenleving

toestand waarin mensen in de samenleving al dan niet dezelfde kansen en rechten hebben

ongelijkheid