Zeměpis - úvod, historie, vesmír

studied byStudied by 48 People
0.0(0)

galaxie

1/83

Tags & Description

Geography

10th

Studying Progress

New cards
83
Still learning
0
Almost Done
0
Mastered
0
83 Terms

galaxie

systém hmoty vázán gravitací

Galaxie

nachází se v ní SS

galaxie v Andromedě

nám nejbližší galaxie (2,5mil. ly)

hvězdokupa a její typy

seskupení hvězd (otevřená, kulovitá)

rudý posuv

způsob měření vzdáleností za pomocí vlnění

velký třesk a kdy

vznik vesmíru, 13.8mld

regolit

materiál Měsíce

vázaná rotace

vidíme stále stejnou stranu Měsíce

závěrečná stádia hvězd

neutronová hvězda, bílý trpaslík, černá díra

první přistání na Měsíci

Apollo 11, Neil Armstrong 1969

první vzlet do vesmíru

J. Gagarin, 1961

první družice

sputnik 1, 1957

závěrečné stádium Slunce

rudý obr >> bílý trpaslík

stáří Slunce a jak dlouho bude svítit

4,7mld. dalších 7mld

termonukleární reakce

přeměna lehčích prvků na těžší za vzniku množství energie (H>>He)

meteor

těleso, prolétávajíci atmosférou

meteoroid

tělesa ve vesmíru, menší než planetky

kometa a odkud je

ledové těleso obíhající hvězdy po elipsách, pochází z Kuiperova pásu/Oortova oblaku

Halleyova kometa

nejznámější objevená kometa, perioda 76 let

Plejády

otevřená hvězdokupa

Letní trojúhelník

ze souhvězdí labuť, lyra, orel

D. Livingstone

cestovatel po Africe

Amundsen

první na jižním polu

V. de Gama

cesta do Indie

Magalhaes

první obeplutí Země, 16.století (1519-22)

geosféry

kryosféra, litosféra, biosféra, atmosféra, hydrosféra, pedosféra

čím se zabývá geografie

zkoumá změny KS a jejich příčiny

rozdělení krajinné sféry

socioekonomická, fyzickogeografická / regionální, obecná

zástupci geocentrismu

např. Ptolemaios, Aristoteles

zástupci heliocentrismu

např. Kepler, Koperník

K. Kolumbus

"objev" Ameriky, 1492

M. Polo

evropan napříč Asií

hranice KS

horní- ozonová vrstva (25km), dolní- Mohorovičičova plocha(35km) nebo střet litosferických desek a astenosféry (100-250km)

otec geografie

eratosthenos

myšlenka kulaté země

např. Pythagoras, dokázal Aristoteles

obtočnová souhvězdí

celoroční / cirkumpolární (např. Velký vůz, Malý vůz, Kasiopea)

jaký tvar si představujeme, že vesmír má

pavučina

trpasličí planety (příklad)

Pluto, Makemake, Ceres

planetky

Eros, Ida

podle čeho se určuje závěrečné stádium hvězd

jejich hmotnosti

v jakých uskupeních mohou být galaxie

nadkupy, kupy, skupiny

typy mlhovin

temné, difúzní(reflexní, emisní)

rodiště hvězd

emisní mlhoviny

světelný rok vysvětlení

vzdálenost, kterou světlo ve vakuu ujde během 1 pozemského roku (365+1/4)

světelný rok hodnota

ly= 9,5*10 na dvanáctou km

astronomická jednotka vysvětlení

střední vzdálenost Země a Slunce

AU hodnota

AU= 149,5*10 na šestou km

parsek vysvětlení

vzdálenost, při které by astronomická jednotka byla vidět pod úhlem 1´´

parsek hodnota

pc= 3,3ly