kasarian at sekswalidad

studied byStudied by 29 people
0.0(0)
get a hint
hint

sekswalidad

1 / 6

Tags & Description

Studying Progress

0%
New cards
7
Still learning
0
Almost done
0
Mastered
0
7 Terms
1
New cards

sekswalidad

natural o biyolohikal na katangian

New cards
2
New cards

kasarian

aspektong kultural na natutuhan hinggil sa sekswalidad

New cards
3
New cards

oryentasyong sekswal

pisikal at emosyonal na atraksyon na nararamdaman

New cards
4
New cards

pagkakakilanlang pangkasarian

nararamdaman o pinapaniwalang kasarian

New cards
5
New cards

di-tuwirang diskriminasyon

hindi binibigyan ng kaukulang karapatan ang isang taong kabilang sa LGBT

New cards
6
New cards

diskriminasyon sa pagkakakilanlan

nangyayari sa estado ng kanilang pamumuhay

New cards
7
New cards

relasyon sa iba

may ilang tao nakaharap din sa diskriminasyon dahil sa kanilang kaugnayan sa LGBT

New cards

Explore top notes

note Note
studied byStudied by 12 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
note Note
studied byStudied by 12 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
note Note
studied byStudied by 7 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
note Note
studied byStudied by 9 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
note Note
studied byStudied by 2 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
note Note
studied byStudied by 2 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
note Note
studied byStudied by 15 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
note Note
studied byStudied by 13909 people
Updated ... ago
4.9 Stars(237)

Explore top flashcards

flashcards Flashcard60 terms
studied byStudied by 8 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
flashcards Flashcard301 terms
studied byStudied by 14 people
Updated ... ago
4.0 Stars(1)
flashcards Flashcard162 terms
studied byStudied by 76 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
flashcards Flashcard103 terms
studied byStudied by 67 people
Updated ... ago
4.4 Stars(7)
flashcards Flashcard40 terms
studied byStudied by 1 person
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
flashcards Flashcard46 terms
studied byStudied by 6 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
flashcards Flashcard83 terms
studied byStudied by 6 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
flashcards Flashcard105 terms
studied byStudied by 7 people
Updated ... ago
4.0 Stars(2)