Eukaryota

studied byStudied by 96 People
0.0(0)
Get a hint
hint

eukaryota

1/70

Tags & Description

Biologie

Studying Progress

New cards
70
Still learning
0
Almost done
0
Mastered
0
70 Terms
New cards

eukaryota

organizmy tvořeny eukaryotickou buňkou (živočichové, rostliny a houby), DNA uloženo v jádře (pravé jádro), dodnes nevíme jak vznikla

New cards
New cards

podoby eukaryotické buňky

živočišná, rostlinná, buňka hub

New cards
New cards

buněčná stěna

drží tvar buňky (mechanické držení tvaru), ochrana před patogeny, většina prokaryotických, rostlinných a buněk hub (NE u živočichů)

New cards
New cards

rostlinná buněčná stěna

zákl. st. kámen=celuloza (polysacharid), zpevňuje, obsahuje Kutin (Kutikulum)= je vodoodpudivá

New cards
New cards

organická sloučenina rostlinné buněčné stěny

=impregnace, lignin (dřevnatění rostlinné buňky)

New cards
New cards

anorganická sloučenina rostlinné buněčné stěny

=inkrustace, CaCO3 (stonky přesliček)

New cards
New cards

buněčná stěna hub

zákl. stavebním kamenem je Chitin (polysacharid)

New cards
New cards

cytoplazmatická membrána

tekutina, stejná jako u prokaryot, projdou malé nepolární sloučeniny (např. malé molekuly kyslíku), těžko projde glukoza

New cards
New cards

obsah cytoplazmatické membrány

fosfolipidy (hlavička a mastné kyseliny, bílkoviny

New cards
New cards

fosfolipid

základ cytoplazmatické membrány, dvě vrstvy, hlavička (hydrofilní=propouští), mastné kyseliny (hydrofobní=zadržují vodu)

New cards
New cards

selektivně permeabilní

=výběrově polopropustná, cytoplazmatická membrána

New cards
New cards

bílkoviny v cytoplazmatické membráně

transportéry, to, co by normálně neprošlo, přenese, polární nebo elektricky nabité sloučetiny

New cards
New cards

kanál (u bílkoviny)

dvě bílkoviny se oddálí a umožní přenos látky

New cards
New cards

přenašeč (u bílkoviny)

"tunel" v bílkovině, umožnuje přepravu látky do buňky

New cards
New cards

obsah buněčného jádra

jaderný obal, jadérko, jaderné póly (mezery mezi póry), chromatin (vnitřní hmota), jaderná membrána s póry

New cards
New cards

chromatin

polotekutá hmota tvořena molekulami DNA a Histony (tečky)

New cards
New cards

chromozom

DNA obtočeno okolo Histonu, slouží k efektivnější manipulaci s DNA

New cards
New cards

jadérko

ovlivňuje činnost ribozomu, nemusí být přítomno

New cards
New cards

funkce jádra

množení buňky= generativní, řídí veškeré procesy= vegetativní

New cards
New cards

Endoplazmatické retikulum

továrna a distribuční síť pro buňku (přeprava chemických sloučenin), navzájem propojené kanálky, měchýřky a trubičky

New cards
New cards

drsné endoplazmatické retikulum

ribozomy, tvorba a přeprava bílkovin

New cards
New cards

hladké endoplazmatické retikulum

tvorba sacharidů a lipidů

New cards
New cards

Golgiho aparát

umožňuje přepravu sloučenin po buňce i do buňky, navazuje na ER, přeprava ve váčcích, co se oddělují a dorůstají

New cards
New cards

Ribozomy

tvorba bílkovin, ve všech typech eukaryotických buněk

New cards
New cards

proteinosyntéza

tvorba bílkovin, k ribozomům

New cards
New cards

vakuola

skladiště buňky, zásobárna vody, cukrů (zásoby), barviv i odpadních látek, může měnit svoji velikost, mladé buňky jich mají mnoho, starší jednu vyplňující většinu buňky

New cards
New cards

turgor

tlak, který vakuola tvoří na ostatní organely a tím je i vytlačuje

New cards
New cards

organely rostlinné buňky

cytoplazmatická membrána, VAKUOLA, cytoplazma, endoplazmatické retikulum, lyzozomy, ribozomy, jádro, mitochondrie, golgiho aparát, BUNĚČNÁ STĚNA, CHLOROPLAST (11)

New cards
New cards

organely živočišné buňky

endoplazmatické retikulum, jádro, ribozomy, golgiho aparát, cytoplazmatická membrána, mitochondrie, lyzozomy, bičík (9)

New cards
New cards

semiautonomní organely

organely, co se částečně dělí samy, nezávisle na jádře, uvnitř DNA, byly pohlceny buňkou, mitochondrie a chloroplast

New cards
New cards

endosymbióza

pohlcení, vznik mitochondrie a chloroplastů

New cards
New cards

mitochondrie

elektrárna buňky, vyrábí energii pomocí štěpení cukrů (glukoza), vznik pohlcením aerobní buňky, umí si sama vyrábět bílkoviny

New cards
New cards

obsah mitochondrie

2 membrány (vnitřní je původní, vnější vznik po pohlcení), Matrix (vnitřní prostor), DNA, Kristy (vlnky vnitřní membrány, kopečky), ribozomy (na výrobu bílkoviny)

New cards
New cards

chloroplast

důležitý při procesu fotosyntézy= přeměna chloroplastů na chromoplast, karoten a leukoplasty, pouze u rostlinné buňky

New cards
New cards

primární endosymbióza

vznik chloroplastu, pohlcení sinicí

New cards
New cards

obsah chloroplastu

vnější a vnitřní membrána, stroma (vnitřní prostor), ribozomy, molekuly DNA, granum (obsahuje chlorofyl)- poskládané grany= thylakoidy

New cards
New cards

cytoskelet

buněčná kostra, vnitřní opora, systém bílkovinových vláken (= mikrotubulů, mikrofilament a středních filament)

New cards
New cards

obsah cytoskeletu

mikrotubuly (nejsilnější), mikrofilamenta (nejtenčí), střední filamenta (střední a neměnný)

New cards
New cards

mikrotubuly

nejsilnější část, tubulin (= trubičky, na jedné straně se odbourávají a na druhé dorůstají), přeprava sloučetin, účastní s jaderného dělení, jejich přeměnou vzniká bičík

New cards
New cards

centrozom

centrum růstu mikrotubulů

New cards
New cards

mikrofilamenta

nejtenčí vlákna, tvořena kulovitým proteinem aktinem, na jedné straně dorůstá, na druhé mizí, účastní se dělení živočišných buněk

New cards
New cards

střední filamenta

střední velikost vláken, neměnný a stabilní, stabilizuje polohu organel, lešení buňky

New cards
New cards

cytoplazma

výplň buňky

New cards
New cards

buněčný cyklus

cyklus života buňky, M,G1,S,G2

New cards
New cards

G1 fáze

růstová fáze, žádná změna v jádře, buňka roste i její organely (kromě jádra)

New cards
New cards

G0 fáze

Z G1 mohou buňky jít do odpočinkové fáze, buňka se nevyvíjí a nepokračuje v cyklu, (např. buňky jádra oční čočky nebo mozkové (neurony))

New cards
New cards

kontrolní bod (checkpoint)

kontrola, zda-li má buňka vše potřebné do další fáze, pokud se naruší a jdou do fáze S bez přípravy může vzniknout řada mutací (např. rakovina)

New cards
New cards

S fáze

replikace DNA, z 1 chromatidového chromozomu jsou 2

New cards
New cards

G2 fáze

příprava na dělení , z mikrotubulu jde dělící vřeténko (produkce enzymů nutné k mitóze)

New cards
New cards

M fáze

fáze jaderného dělení, po něm- proces cytokineze

New cards
New cards

cytokineze

proces dělení (po M fázi)

New cards
New cards

mitóza

jaderné dělení

New cards
New cards

fáze mitózy

profáze, metafáze, anafáze, telofáze, cytokineze

New cards
New cards

profáze

  1. spirilizace- DNA se namotává na histomy (vznik chromozomů), 2) vznik dělícího vřeténka z centriol, 3) rozpad jaderného obalu

New cards
New cards

metafáze

chromozomy se srovnají do ekvatoriální roviny

New cards
New cards

anafáze

vlivem zkracování mikrotubulů dochází k odtržení chromatid chromozomů (k opačným pólům)

New cards
New cards

telofáze

  1. rekonstrukce dvou jaderných obalů, 2) dekondezace chromozomů na chromatin, 3) rozpad dělícího vřeténka

New cards
New cards

cytokineze

poslední část mitózy a samotné rozdvojení buněk, u živočichů vznikne kontraktilní aparát (lehčí- bez buněčné stěny), u rostlin jdou z Golgiho aparátu váčky a přepravuje se celulóza

New cards
New cards

funkce cytoplaz. mem. v prostředí

sprostředkovatel látkové výměny mezi buňkou a vnějším prostředím

New cards
New cards

aktivní transport

transport probíhá za dodání energie, ta je pro něj potřebná, spotřeba energie v podobě molekul ATP, z nízké do vysoké koncentrace

New cards
New cards

pasivní transport

transport je samovolný, není třeba energie, osmoźa a difúze

New cards
New cards

pasivní transport difúzí

volné pronikání molekul z místa s vysokou do nízké koncentrace, pro přepravu plynů a hydrofóbních látek

New cards
New cards

usnadněná difúze

trasport zrychlen kanály a přenašeči, kanály jsou nehybné (pouze se otevírají) a přenašeče se překlápí

New cards
New cards

pasivní transport osmózou

volné pronikání molekul z místa o nízké koncentraci do vysoké (voda z cyt. mem.)

New cards
New cards

osmotické jevy

isotonické prostředí, hypertonické prostředí a hypotonické prostředí

New cards
New cards

isotonické prostředí

prostředí se stejnou koncentrací jako cyt. mem.

New cards
New cards

hypertonické prostředí

prostředí s koncentrovanějšími soli a minerály, buňka bude vodu ztrácet, rostlinná buňka zůstane tvarem stejná (cytoplazma se oddělí od stěny), živočišná buňka se scvrkne=Plazmorýza

New cards
New cards

pumpy

bílkoviny s funkcí aktivního transportu v cyt. mem.

New cards
New cards

apoptóza

typ prgramované buněčné smrti, u živočichů a rostlin, degradace cytoskeletu a změna tvaru cyt. mem.

New cards
New cards

nekróza

smrt buněk a tkání, následek nevratného poškození buněk (vakuolizace=nafouknutí)

New cards