šj 2. lekce

studied byStudied by 84 People
0.0(0)

en la universidad

1/89

Tags & Description

Spanish

Studying Progress

New cards
89
Still learning
0
Almost Done
0
Mastered
0
89 Terms

en la universidad

na univerzitě

el año escolar

školní rok

la beca

stipendium

el Colegio Mayor

studentská kolej

convalidar

nostrifikovat, uznat

el examen de acceso

přijímací zkouška

el examen de selectividad

maturita

el grado

bakalářské studium

el intercambio

výměnný pobyt

la maestría

magisterské studium

matricular se

zapsat se, imatrikulovat se

oral

ústní

el papeleo

papírování

las prácticas

praxe, praktické lekce

el título

titul

el trabajo de fin de carrera

diplomová práce

las carreras

obory

las Bellas Artes

výtvarná úmění

las Ciencias Políticas

politologie

el Diseño Gráfico

grafický design

la Enfermería

zdravotnictví

la Filología Eslava

slavistika

la Filología Hispánica

hispanistika

la Ingenería Mecánica

strojírenství

las Telecomunicaciones

telekomunikace

el mundo estudiantil

studentský svět

la actitud

přístup

los apuntes

zápisky

la capacidad

schopnost

colaborar

spolupracovat

desarrollar

rozvíjet

la dificultad

obtíž, nesnáz

la disciplina

disciplína, kázeň

distraerse

rozptýlit se, být nepozorný

enfrentarse

čelit, vypořádat se

extraescolar

mimoškolní

fotografiar

fotit

grabar

natočit, nahrát

memorizar

zapamatovat si, naučit se nazpaměť

el motivación

motivace

perfeccionar

zlepšit, zdokonalit

la enseñanza

výuka

artístico, -a

umělecký, -á

la aula

třída

el bachillerato

středoškolské studium

las ciencias naturales

přírodní vědy

las ciencias sociales

společenské vědy

el conocimiento

poznatek, znalost

el contenido

obsah